top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

·       BẤT NHÂN

·       BẤT NGHĨA

·       BẤT TÍN

·       PHẢN ÐẢNG

·       PHẢN ÐỒNG CHÍ

·       TAY SAI CỘNG SẢN

·       KẺ NỘI THÙ TRONG HÀNG NGŨ QUỐC GIA HẢI NGOẠI

 

Hoàng Duy Hùng 39 tuổi, một khuôn mặt mới trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại, thoạt nhìn trông rất năng động nhưng thực chất là một con người VÔ ÐẠO ÐỨC, bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt gấp mục tiêu chính trị (giống như cộng sản Việt Nam). Xin quý vị nhìn váo tiểu sử và quá trình hoạt động của Hoàng Duy Hùng để nhận ra con người thật sự của y.

1 - Chuẩn Linh Mục Công Giáo nhưng bị trục “xuất” vì không hội đủ tiêu chuẩn đạo đức, vì quá kiêu căng, ngạo mạn.

2 - Gia nhập Ðại Việt Cách Mạng Ðảng (cánh Hà Thúc Ký), nhưng bị Ðảng khai trừ về tội phản Ðảng (xem văn thư khai trừ đính kèm).

3 – Hoàng Duy Hùng mang bản chất SÁT NHÂN: Âm mưu ám sát lãnh tụ Hà Thúc Ký. Chính hắn đã tự thú trong cuốn hồi ký “Việt Nam Trong Tim Tôi” do chính hắn viết như sau:

          “Vài ngày trước khi tôi đi công tác chuyến thứ hai về Việt Nam, ông Kim gặp riêng tôi và nói: “Hùng, em theo anh hay em theo anh Ký?” Tôi sửng sốt không hiểu ý của ông Kim. Ông Kim nói: “Anh Cả (tức ông Ký) kỳ này già rồi, lẩm cẩm. Anh ấy ganh tức với anh khi thấy báo chí nói về anh nhiều. Nhiều khi anh ấy lẩn, anh ấy nói những chuyện bất lợi cho việc chung. Ở trên, Ban Chấp Hành Trung Ương không làm việc được vì sự lẩn thẩn này của anh Ký. Anh em tính hôm nào đó có Ðại Hội, anh em yêu cầu anh Cả về làm cố vấn để các anh em dễ dàng làm việc hơn”. Tôi nói: “Nếu anh Ký thật sự lẩm cẩm, tính phá nát đoàn thể, thì vì quyền lợi chung, vì những anh em trong nước, em sẵn sàng là người để mà anh sai lên trên Maryland tìm cách hạ sát anh ấy hầu có thể bảo vệ sự đoàn kết và thống nhất của tổ chức”. Ông Kim nói: “chuyện đó không cần thiết bây giờ, thủng thẳng để coi sức khỏe của anh Ký như thế nào đã”.

4 – Năm 1992, Hoàng Duy Hùng về Việt Nam hoạt động bị cộng sản bắt giữ ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất với đầy đủ tài liệu chống Cộng, bị cộng sản biệt giam hơn 14 tháng. Trong thời gian biệt giam, Hoàng Duy Hùng đã đầu hàng cộng sản. Thành thật khai báo khiến cộng sản bắt 320 đảng viên Ðảng Ðại Việt (theo lời tố cáo của ông Hoàng Ðức Khâm – xem thư ông HÐK đính kèm). Chính vì sự hèn nhát ngoan ngoãn khai báo của Hoàng Duy Hùng nên cộng sản mới ký lệnh đình chỉ điều tra và phóng thích Hoàng Duy Hùng trở về Hoa Kỳ. Xin trích một đoạn trong lệnh đình chỉ điều tra Hoàng Duy Hùng ký bởi Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.

LỘT MẶT NẠ HOÀNG DUY HÙNG

bottom of page