Ông Thomas Futch - Cựu nhân viên tình báo quốc phòng DIA