top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

Thành lập Tổng Liên Đoàn Xây Dựng và Kiến Thiết Việt Nam Tự Do

Năm 1990, một chiến lược dài hạn được bắt đầu để phát huy tối đa sự hỗ trợ của người Việt hải ngoại, và do đó xây dựng tình đoàn kết giữa các chiến sĩ quốc nội lẫn quốc ngoại. Ông Nguyễn Hữu Chánh đã thành lập "Tổng Liên đoàn xây dựng và Kiến Thiết Việt Nam Tự Do", với sự hỗ trợ tích cực từ AFL- CIO (Liên đoàn Lao động và Công nhân kỹ nghệ Hoa Kỳ.)

Mục tiêu chiến lược của năm 1991 là xây dựng một liên minh giữa các lực lượng chính trị Việt Nam tại hải ngoại . Ông Nguyễn Hữu Chánh, cùng các nhà lãnh đạo của hai tổ chức khác thành lập "Hội đồng Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam." Ngày 16 tháng 3, 1991, Hội đồng Liên Hiệp đã chính thức được giới thiệu tại California với sự hiện diện của hơn 2.000 người, bao gồm các đại diện từ các tổ chức chính trị khác nhau và đầy đủ các phương tiện truyền thông, báo giới.

Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân trình diện trước cộng đồng người Việt, 1991.

Trong năm 1992, như một phần của kế hoạch lâu dài nhằm làm tăng thêm sự ủng hộ của người Việt hải ngoại, ông Chánh cùng với một số bác sĩ trẻ đã hình thành "Trung tâm y tế Nhân Hòa" ở Quận Cam, miền Nam California. Trung tâm y tế này cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Chánh sáng lập trung tâm y tế Nhân Hoà năm 1990 tại California

bottom of page