NỘI CÁC

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Tiểu Sử Thành Viên Các Cơ Chế Lãnh Đạo

Chính Phủ Lưu Vong VIỆT NAM TỰ DO    (2002-2006)

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Các thành viên trong Ủy ban Quốc tế yểm trợ

Ông Edgar Foshee - Cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

Tiến sĩ Arthur Suchesk - Cựu nhân viên tình báo quốc phòng DIA

press to zoom

Ông Fred Kirkpatrick - Cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

Ông Andre Paul - Cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

Đại Tướng Prichai Chinnasota - Cựu Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt Thái Lan

press to zoom

Ông Thomas Futch - Cựu nhân viên tình báo quốc phòng DIA

press to zoom

Tiến Sĩ Masimo Granata - Giám đốc Chiến Dịch Ngoại Vận Ý Đại Lợi

press to zoom

Ông Paul Nissan - Chủ tịch FIT-AIM-ACT

press to zoom

Ông Robert Johnson - Chủ tịch tổ chức Right Talk

press to zoom

Ông Kamal Nawash - Chủ tịch tổ chức Liên Minh Hồi Giáo Tự Do Chống Khủng Bố

press to zoom

Ông Robert Schwenk - Cựu binh Hoa Kỳ tại chiến tranh Việt Nam

press to zoom

Ông Dennis Cartron - Chủ tịch tổ chức USIM (United States International Mission)

press to zoom