top of page
Biển Đảo :: Sử sách - Tài liệu về Hoàng Sa và Trường Sa là VIỆT NAM

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

Biển Đảo

Hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa ở giữa biển Đông đã được nhiều chính quyền Việt Nam liên tục thực hiện chủ quyền từ nhiều thế kỷ qua. Quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ một phần từ năm 1956 và hoàn toàn từ năm 1974.

- Sử liệu biển đảo Việt Nam

- Các cuộc xâm lược của Trung Cộng

- Tài liệu Quốc tế về chủ quyền Việt Nam

- Những mật ước chiến lược của Mỹ

bottom of page