top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐẢNG VIỆT NAM TỰ DO BIỂU QUYẾT HỢP NHẤT

VỚI ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM TẠI QUỐC NỘI

423 đảng viên Đại Biểu thuộc Hội Đồng Sáng Lập, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Lãnh Đạo cùng đại diện 8 Xứ Bộ và 47 Khu Bộ Liên Đảng Việt Nam Tự Do đã về tham dự Đại Hội Đại Biểu Bất Thường, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2003 tại Little Saigon, miền Nam tiểu bang California Hoa Kỳ.

 

Trong số Đại Biểu Liên Đảng về dự Đại hội, thành phần Hội Đồng Sáng Lập có: Đại Tướng Linh Quang Viên, Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh, Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt, Lý Thuyết Gia Giáo Sư Cao Thế Dung; Hội Đồng Lãnh Đạo gồm có: Nghĩa hữu Nguyễn Hữu Chánh, Chủ Tịch Liên Đảng VNTD, Trung Tướng Tôn Thất Đính (Cố vấn) và các Nghĩa hữu: Chu Tấn, Nguyễn Văn Đôn, Nguyễn Văn Sĩ, Trương Ngọc Thu, Nguyễn Hồng Lĩnh, Phùng Ngọc Ẩn; Hội Đồng Cố Vấn: Giáo sư Ngô Trọng Anh (Chủ Tịch), cụ Hoàng Văn Minh (Phó Chủ Tịch) và Luật sư Nguyễn Khắc Chính (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát)…Đại Biểu các cơ sở gồm có các Nghĩa hữu: Trần Thanh Các (Xứ Bộ Trưởng Âu Châu), Huỳnh Bá Phụng (Xứ Bộ Trưởng Úc Châu), Đỗ Thành Trung (Xứ Bộ Trưởng Tây Bắc Hoa Kỳ), Nguyễn An Hiệp (Xứ Bộ Trưởng Trung Bắc Hoa Kỳ), Hà Viên (Xứ Bộ Trưởng Đông Bắc Hoa Kỳ), Nguyễn Thương Cúc (Xứ Bộ Trưởng Đông Nam Hoa Kỳ) và Nguyễn Đại Ngữ (Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên VNTD).

 

Các Nghĩa hữu Khu Bộ Trưởng và đại diện các Khu Bộ: Lê Hoàng (cơ sở Đông Âu), Nguyễn Khánh Long (Thụy Sĩ), Trần Văn Sơn (Đức), Dương Thái Thông (Pháp), Phạm Ngọc Diệp (N.S.W – Úc), Nguyễn Văn Thành (Victoria – Úc), Huỳnh Ngọc Sơn (South Australia), Trần Thạch Ngọc (Western Australia), Võ Thanh Liêm (Queenland), Nguyễn Văn Thạch (Vancouver B.C – Canada), Trương Văn Ngữ (Alberta – Canada), Tiêu Phi Hùng (Bắc California), Trần Tấn Phát (Nam California), Diệp Hướng Tân (Washington), Nguyễn Khắc Phán (Oregon), Đặng Văn Y (Colorado), Lâm Phi Hùng (Utah), Phạm Xuân Kiều (Arizona), Nguyễn Quang Trung (Texas), Nguyễn Bá Sâm (Minnesota), Lê Quang Tồn (Missouri), Lê Thanh Mai (Oklahoma), Nguyễn Sao Đáp (Kansas), Trần Văn Trung (Nebraska), Tôn Thất Bình (Hawaii), Huỳnh Hạnh (Wisconsin), Nguyễn Văn Quan (Michigan), Nguyễn Hữu Thọ (Indiana), Đoàn Bá Hưng (Illinois), Nguyễn Đình Nam (Ohio), Vũ Đại Thạch (Georgia), Nguyễn Minh (Massachussetts), Nguyễn Vĩnh Súy (New York), Bùi Quang Thơ (New Jersey), Lý Hiền Tài (Maryland), Bùi Xuân Sinh (Virginia), Nguyễn Đức Tính (Pennsylvania), Trần Nguyên (North Carolina), Nguyễn Hoài Dũng (Florida) và một số Tỉnh Bộ Trưởng, Chi Bộ Trưởng Liên Đảng Việt Nam Tự do trên thế giới.

 

Trong ngày đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe Nghĩa hữu Nguyễn Hữu Chánh, Chủ Tịch Liên Đảng Việt Nam Tự Do điều trần về diễn tiến hợp nhất giữa 14 tổ chức, lực lượng chống Cộng thuộc Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết tại quốc nội để tiến tới thành lập Đảng Dân Tộc Việt Nam nhằm thống nhất lãnh đạo, thống nhất lực lượng ngõ hầu đẩy mạnh công cuộc đấu tranh dứt điểm chế độ CSVN.

 

Đại hội cũng nghe Thư Thỉnh Mời Hợp Nhất của Đảng Dân Tộc Việt Nam gửi đến Liên Đảng Việt Nam Tự Do và ông Nguyễn Hữu Chánh, đề nghị hợp nhất hai đảng cùng thỉnh mời ông Chủ Tịch Liên Đảng nhận lãnh trách nhiệm Tổng Bí Thư của Đảng Dân Tộc Việt Nam.

 

Trong dịp này, Đại Hội đã nghiên cứu và thảo luận tường tận về các văn kiện căn bản: Tuyên Ngôn, Cương Lĩnh, Điều Lệ Đảng Dân Tộc Việt Nam.

 

Đại biểu các cơ chế từ trung ương đến cơ sở đã lên trình bày ý kiến của mình về chủ trương đường lối của Đảng Dân Tộc Việt Nam và nhu cầu hợp nhất. Tất cả các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình cần phải hợp nhất hai đảng và vui mừng trước sự thành công to lớn của cuộc kết hợp mà nhiều vị cho là một cơ hội tạo tổng lực đấu tranh từ 28 năm qua chưa từng xảy ra.

 

Sau đó Đại Hội đã biểu quyết với tỷ số 100/100 đồng thuận: Một là tán thành việc Liên Dảng Việt Nam Tự Do hợp nhất với Đảng Dân Tộc Việt Nam. Hai là chấp thuận để Nghĩa hữu Nguyễn Hữu Chánh nhận nhiệm vụ Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam.

 

Buổi tối cùng ngày, Đại Hội đã chứng kiến Lễ Tuyên Dương dành cho các đảng viên Liên Đảng xuất sắc trong năm qua và Lễ Bổ Nhiệm và Trình Diện Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2003 – 2005.

 

Sáng thứ bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2003 là Lễ Hợp Nhất với phần nghi lễ vô cùng trang trọng và cảm động. Mở đầu là tuyên đọc Nghị quyết Hợp Nhất.

 

Sau đó là nghi thức rước đảng kỳ Đảng Dân Tộc Việt nam do 3 đại biểu 2 đảng viên cao niên: Nghĩa hữu Phạm Ngọc Trinh đến từ Úc Châu và Nghĩa hữu Nguyễn Văn Bách (Mỹ Châu) hầu kỳ và một đảng viên thanh niên đến từ Thụy Sĩ (Âu Châu) rước đảng kỳ vào hội trường, trong lời giới thiệu của Nghĩa hữu Đỗ Thành Trung, Xứ Bộ Trưởng Tây Bắc Hoa Kỳ về quá trình hình thành của Liên Đảng Việt Nam Tự Do và bước tiến hợp nhất cùng Đảng Dân Tộc Việt Nam.

 

Kế đến là nghi thức xếp đảng kỳ Liên Đảng Việt Nam Tự Do, do Nghĩa hữu Trần Thanh Các, Xứ Bộ Trưởng Âu Châu và Nghĩa hữu Nguyễn An Hiệp, Xứ Bộ Trưởng Trung Bắc Hoa Kỳ tiến hành chuyển lại cho Nghĩa hữu lão thành Ngô Trọng Anh, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn nhận và trao lại cho Nghĩa hữu Nguyễn Hữu Chánh, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đảng Việt Nam Tự Do bảo quản như một biểu tượng sự gắn bó với chủ trương cứu nước trước sau như một trong tiến trình hình thành và hợp nhất giữa hai đảng: Lấy Dân làm gốc, lấy Nước làm nền, lấy Tự Do - Dân Chủ là mục tiêu.

 

Tiếp theo toàn thể hội trường đã cùng hát Đảng Ca: Dân Tộc Hành Khúc, của tác giả Nguyễn Tây Sơn tức Đồng Chí Nguyễn Hữu Chánh (Theo Điều Lệ của Đảng Dân Tộc Việt Nam, mọi đảng viên đều gọi nhau bằng danh xưng “Đồng Chí” ) sáng tác và đã được Hội Đồng Sáng Lập trong và ngoài nước của Đảng Dân Tộc Việt Nam chọn làm Đảng Ca cho đảng. Giữa khung cảnh trang nghiêm trước bàn thờ tổ quốc, lời đảng ca như quyện vào lòng người với niềm tự hào về nguồn gốc lịch sử Việt cùng nhắc nhở trách nhiêm con dân phải bảo vệ bờ cõi nước nhà.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Chánh, trong lời tuyên thệ nhận trách vụ Tổng bí Thư của Đảng Dân Tộc Việt Nam, trong sự xúc động ông đã nhắc đến tình cảnh của các thành phần dân tộc Việt Nam ở khắp nơi, từ trong cho đến ngoài nước và tuyên hứa sẽ lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, nguyện lấy phúc lợi của toàn dân là LẼ SỐNG. Lấy dân chủ, tự do và nhân quyền của đồng bào Việt Nam làm CỨU CÁNH cho cuộc đấu tranh chung.

 

Sau đó, Đồng Chí Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam đã làm lễ Tuyên Thệ gia nhập đảng cho toàn thể các đảng viên có mặt trong Đại Hội và cùng với các vị thành viên Hội Đồng Sáng Lập (tại hải ngoại) gắn huy hiệu cho các đảng viên.

 

Vào buổi chiều, Đại Hội đã tiếp đón Phái Đoàn Chính Phủ Lưu Vong Hoàng Gia Lào đến chào thân hữu Đại Hội và sau đó là lễ Trình Diện Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2003-2005. Phần cuối của Đại Hội dành cho phần thảo luận về các công tác sắp tới của đảng. Đại Hội đã sôi nổi thảo luận về các chương trình hành động ngắn và dài hạn của Đảng Dân Tộc Việt Nam, bao gồm những lãnh vực: Phát triển cơ sở ngoại vận, kinh tài…

 

Đại hội Đại Biểu Bất Thường Liên Đảng Việt Nam Tự Do đã kết thúc vào lúc 8:30 tối thứ bảy, sau hai ngày ráo tiết thảo luận đã đi đến những quyết định cực kỳ quan trọng của tổ chức trong việc hợp nhất cùng Đảng Dân Tộc Việt Nam hình thành tại quốc nội và chấp thuận để Chủ Tịch Nguyễn Hữu Chánh đảm nhận trọng trách Tổng Bí Thư của Đảng này. Theo ghi nhận có thể nói trong suốt 7 năm kể từ khi thành lập Liên Đảng, chưa có Đại Hội Đảng kỳ nào có không khí vui mừng và phấn khởi của toàn thể Đại Biểu như trong Đại Hội lần này. Tinh thần đoàn kết và hiệp nhất đã có ngay trong hội trường qua từng gương mặt, từng lời phát biểu. Dù già hay trẻ, nam hay nữ, đến từ Âu hay Úc đều có chung một thao thức muốn thấy sự lớn mạnh, thành quả kết hợp của tổ chức mình trên bước đường tranh đấu. Thì ra tấm lòng của những con người yêu nước thật sự luôn hướng về cái chung, cái lớn và đoàn kết không phải là một khẩu hiệu suông được nhắc đến trong từng dịp lễ lạc mà chính là nỗ lực không ngừng nghỉ, từ bỏ mình để hòa vào nỗi khao khát của toàn dân: Thống nhất để dốc toàn lực dứt điểm chế độ phi dân tộc tại quê nhà.

 

NGHỊ QUYẾT "HỢP NHẤT” CỦA LIÊN ĐẢNG VIỆT NAM TỰ DO

 

 

Đại Hội Đại Biểu Bất Thường Liên Đảng Việt Nam Tự Do, trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2003 tại Little Saigon, miền Nam tiểu bang California – Hoa Kỳ, với sự tham dự của Đảng Viên thuộc các cơ chế trung ương: Hội Đồng Sáng Lập, Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát và các đại biểu thuộc 7 xứ bộ, 38 khu bộ Liên Đảng Việt Nam Tự Do trên thế giới.

 

Sau khi điều nghiên và thảo luận kỹ càng, Đại Hội đã biểu quyết với đa số tuyệt đối, chấp thuận bản Nghị Quyết này với 4 điều như sau:

 

        ĐIỀU 1:

 

Liên Đảng Việt Nam Tự Do hoàn toàn đồng thuận hợp nhất với Đảng Dân Tộc Việt Nam, được thành lập tại quốc nội.

         ĐIỀU 2:

 

Liên Đảng Việt Nam Tự Do nhiệt liệt tán thành và chấp thuận để Nghĩa Hữu Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch Liên Đảng Việt Nam Tự Do, nhận trách nhiệm Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam, căn cứ theo Thư Thỉnh Mời của Đảng Dân Tộc Việt Nam.

      ĐIỀU 3:

 

Liên Đảng Việt Nam Tự Do hoàn toàn đồng ý về mục tiêu, lập trường, chủ trương và đường lối được chỉ đạo bởi chính nghĩa trong sáng của Đảng Dân Tộc Việt Nam qua các văn kiện: Tuyên Ngôn và Cương Lĩnh đã được chính thức công bố.

        ĐIỀU 4:

 

Liên Đảng Việt Nam Tự Do tin tưởng mãnh liệt vào con đường cứu nước của Đảng Dân Tộc Việt Nam sẽ sớm giải phóng được toàn dân ta khỏi ách nạn Cộng Sản để xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, ấm no và hùng cường.

 

 

Garden Grove (Calirornia), ngày 16 tháng 8 năm 2003

 

ĐỒNG KÝ TÊN:

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page