top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

Sau phần nghi thức khai mạc, mở đầu buổi lễ, trong lời chào mừng quan khách, nhà văn Chu Tấn đã trình bày về tiến trình trong việc vận động, kết hợp làm việc của 14 tổ chức, lực lượng chống Cộng trong mặt trận dân tộc tự quyết tại quốc nội – tiền thân của Đảng Dân Tộc Việt Nam kể từ năm 2000. Sau 3 năm kết hợp hoạt động chung, nay đứng trước tình hình trong nước, ngoài nước và quốc tế có nhiều thuận lợi cho đại cuộc khởi động cách nên tất cả 14 tổ chức, lực lượng trên đã thảo luận và đi đến quyết định đồng thuận hợp nhất thành một đảng cách mạng và gửi Thư Thỉnh Mời đến Liên Đảng Việt Nam Tự Do và cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh để kêu gọi cùng hợp nhất, đồng thời đề cử ông Nguyễn Hữu Chánh vào vai trò Tổng Bí Thư Đảng. Vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2003, Đại Hội Đại Biểu Bất Thường của Liên Đảng Việt Nam Tự Do, quy tụ hơn 400 đại biểu cơ sở Đảng sau khi nghiên cứu và thảo luận đã hoàn toàn chấp thuận việc hợp nhất với Đảng Dân Tộc Việt Nam, cũng như đồng ý để ông Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch Đảng đảm nhận vai trò Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam. Nhà văn Chu Tấn nói rằng Đảng Dân Tộc Việt Nam ra đời chính là một đáp án lịch sử, phù hợp với yêu cầu của toàn dân Việt nam và của nhân dân thế giới trong xu thế dân chủ hóa toàn cầu và chấm dứt các chế độ độc tài tại Đông Nam Á.

 

Kế tiếp, ông Nguyễn Văn Đôn đã công bố Thư Thỉnh Mời của Đảng Dân Tộc Việt Nam, nội dung như phần đã dẫn lược của nhà văn Chu Tấn. Đặc biệt lá thư đã nêu lên nhận định là muốn có được một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cần phải hội đủ 3 yếu tố: Các lực lượng cách mạng và nhân dân trong nước, các lực lượng cách mạng và kiều bào hải ngoại, tranh thủ được sự đồng tình của thế quốc tế yêu chuộng tự do, dân chủ, và tình hình hiện nay trong nước cũng như hải ngoại đã hội đủ các điều kiện này, do đó Hội Đồng Sáng Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam đã khẩn thiết mời gọi sự hợp nhất đến với các tổ chức, đảng phái đấu tranh để thống nhất lực lượng, thống nhất lãnh đạo đẩy mạnh tiến trình dứt điểm chế độ CSVN.

 

Sau đó ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã tuyên đọc Nghị Quyết của Đại Hội Đại Biểu Liên Đảng VNTD trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2003 tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ. Nghị Quyết gồm 4 điều nhấn mạnh đến sự đồng thuận của toàn thể Đại Hội trong việc Liên Đảng Việt Nam Tự Do hợp nhất với Đảng Dân Tộc Việt Nam và chấp thuận để ông Chủ Tịch Nguyễn Hữu Chánh nhận lãnh trách nhiệm Tổng Bí Thư của Đảng Dân Tộc Việt Nam. Đại Hội cũng đồng thanh xác nhận hoàn toàn đồng ý về mục tiêu, lập trường, chủ trương và đường lối chính nghĩa trong sáng của Đảng Dân Tộc Việt Nam.

 

Tiếp theo là Thư Đồng Thuận Hợp Nhất của Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam được Tiến Sĩ Lê Hoàng, Chủ Tịch Mặt Trận đến từ Đông Âu công bố, nêu lên những nhận định về tình hình đấu tranh chung và vai trò lịch sử của Đảng Dân Tộc Việt Nam. Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Chính Phủ Lâm Thời VNTD trong quá trình đấu tranh cứu nước và bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tin tưởng đối với sự lãnh đạo của ông Nguyễn Hữu Chánh. Từ những nhận định trên, Mặt Trận công bố quyết định đồng thuận hợp nhất với Đảng Dân Tộc Việt Nam để tiến hành công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN và kiến tạo một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo một nhà nước pháp quyền. Những lời nói chí tình và quyết tâm dứt khoát đối với đảng CSVN đã được hội trường vỗ tay hoan nghinh nhiều lần.

 

Để bắt đầu Lễ Công Bố Tuyên Ngôn, Cương Lĩnh của Đảng, 3 hồi chiêng trống đã được đánh lên. Giữa cảnh khói hương hoa đèn trên bàn thờ Quốc Tổ, tiếng chiêng, tiếng trống trầm hùng không khỏi làm mọi người xúc động. Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt đã thay mặt cho Hội Đồng Sáng Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam (trong và ngoài nước), công bố Tuyên Ngôn gồm 7 điều: Bối cảnh lịch sử - Cơ duyên lịch sử - Thực trạng đất nước, Đảng CSVN bất xứng và bài toán nan giải Việt Nam – Sự ra đời của Đảng Dân Tộc Việt Nam là một đáp án lịch sử - Mục tiêu, lập trường, chủ trương và đường lối của Đảng Dân Tộc Việt Nam – Tinh hoa dựng nước – Những điều cam kết  trước quốc dân của Đảng Dân Tộc Việt Nam và Lời kêu gọi.

 

Cương Lĩnh Chính Trị trình bày về sách lược đấu tranh cứu nước và dựng nước qua 3 giai đoạn: Giai Đoạn Cứu Nước, Giai Đoạn Ổn Định và Giai Đoạn Tái Thiết Đất Nước. Trọng tâm của Cương Lĩnh là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc Tam Đoàn: Toàn Dân, Toàn Diện, Toàn Cầu cùng đưa ra 10 sách lược và 3 bước đấu tranh tiến tới vận động toàn dân nổi dậy chấm dứt chuyên chính vô sản.

 

Sau đó ông Nguyễn Hữu Chánh đã tiến lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc và ngỏ lời trước đồng bào, ông tâm tình lý do tại sao ông dấn thân vào con đường cách mạng cùng tiến trình hình thành Nội Các Chính Phủ Lâm Thời VNTD và nguyên nhân nào ông đã từ chức Thủ Tướng Chính Phủ, bởi vì hoài bão của ông là muốn được đấu tranh trực diện với Đảng CSVN ở trong nước, đó cũng là lý do ông đã nhận lời mời đứng ra lãnh trách nhiệm lãnh đạo Đảng Dân Tộc, trong vai trò Tổng Bí Thư Đảng. Ông tâm sự vào năm 1975, ông là một thanh niên vừa 26 tuổi, xót xa khi nhìn lại bối cảnh tương tàn của dân tộc mình trong suốt cuộc chiến khốc liệt vừa qua mà ông nghĩ rằng toàn thể dân tộc chỉ là nạn nhân của một thiểu số cuồng tín, giáo điều trong Bộ Chính Trị đảng CSVN. Ông nói rằng suốt trong thời gian hoạt động chống Cộng trong nước từ năm 1975 đến khi ông ra hải ngoại rồi trở về qua vỏ bọc của một chương trình nhân đạo của chính phủ Mỹ, ông đã có dịp tìm hiểu, trao đổi với nhiều người đang làm việc trong guồng máy của chế độ CSVN. Từ đó ông nhận thấy được có rất nhiều người hiện vướng mắc trong chế độ, trong quân đội CS nhưng mang trong lòng nỗi đau đớn khi biết mình bị nhóm lãnh đạo đảng lừa gạt và phản bội. Chính bởi tấm lòng yêu nước trong sáng và mãnh liệt của ông đã thuyết phục và kết hợp được các thành phần này trong hàng ngũ của Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết được hình thành trong quốc nội vào năm 2000. Ông kêu gọi sự dứt khoát phản tỉnh của những người trong hàng ngũ chế độ CSVN. Ông kêu gọi sự bao dung tha thứ của những người từng là nạn nhân trong bối cảnh lịch sử đau đớn đã qua. Ông kêu gọi toàn dân từ Nam chí Bắc, không phân biệt quá khứ chính trị, đứng lên làm cuộc cách mạng giải thể chế độ CSVN, cứu nguy dân tộc.

 

Lời phát biểu của ông Nguyễn Hữu Chánh đã bị ngắt khoảng nhiều lần bởi những tràng vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt của toàn thể hội trường.

 

Buổi lễ đã kéo dài từ 1 giờ trưa và bế mạc 7 giờ rưỡi chiều, sau màn hoạt cảnh “Dân Tộc Việt Nam” rất cảm động, do Đoàn Văn Nghệ Hướng Việt trình diễn. Trong suốt 6 tiếng rưỡi đồng hồ mọi người đều chăm chú lắng nghe và ở lại đến giờ bế mạc. Đây là một trường hợp hiếm thấy trong cộng đồng người Việt, vì sự tham dự đông đảo và thái độ tích cực theo dõi của đồng bào. Điều này chứng tỏ rằng rõ ràng đường lối, chủ trương tranh đấu của Đảng Dân Tộc Việt Nam thực sự đã đáp ứng được lòng dân. Qua từng gương mặt chăm chú theo dõi, qua những tràng pháo tay hoan hô vang dội liên tục, qua những cách tay phất cao lá cờ vàng chính nghĩa, qua những câu trao đổi ngắn gọn mà người viết được nghe, được thấy đã nói lên một sức bật mới đang hình thành trong lòng dân tộc. Với sức bật ấy không có gì ngăn cản được bước tiến của chúng ta trên con đường giải phóng dân tộc, chấm dứt chế độ độc tài, đem lại Thanh Bình Ngày Mới cho toàn dân như tên gọi bài ca của tác giả Nguyễn Tây Sơn, mà Đảng Dân Tộc Việt Nam đã lấy làm Đảng Ca. Chúng ta sẽ trở về vì dân trừ bạo, bởi vì Trăm Hướng Ra Đi Lòng Một Thủy Chung – Cha Gọi Trở Về Bắc Nam Sum Họp. Nhất định Ngày Mới ấy phải đến, chắc chắn sẽ đến.

LỄ RA MẮT ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

“Người Việt Nam chúng ta sinh ra đâu phải để trở thành Cộng Sản hay Tư Bản, để từ đó phân hóa, hận thù, chém giết lẫn nhau? Có gì đau lòng hơn khi hai phần dân tộc khác nhau bị đẩy vào vị trí phải cầm súng, bắn giết nhau cũng chỉ vì hai chữ độc lập của đất nước và hạnh phúc của dân tộc? Và có gì mai mỉa hơn khi phải chứng kiến cảnh hàng triệu con người phải nằm xuống để đánh đổ một chế độ, để rồi sau đó phải nhìn thấy chế độ mới còn tồi tệ trăm lần hơn chế độ vừa sụp đổ. Có phải chăng đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn với nhau một điều là tất cả chúng ta, từ nhiều thế hệ qua, đều là nạn nhân của một hoàn cảnh lịch sử hết sức phức tạp, éo le và tăm tối. Nếu là thế thì cũng đã đến lúc để chúng ta tiếp tục cuộc cách mạng giải cứu nhân dân và dựng xây lại đất nước với một tâm thức mới”.

 

Đó là trích đoạn trong lời phát biểu của Đồng chí Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng, trong Lễ Ra Mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam tại Anaheim Convention center, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, hôm Chủ Nhật, 17 tháng 8 năm 2003.

Trong không khí trang nghiêm và cảm động, với một khán đài lớn chính giữa là lá đại kỳ Việt Nam, phía dưới là một bàn thờ tổ quốc được thiết kế với hoa quả hương đèn và một bản đồ tổ quốc, hai bên bàn thờ và hai lộng lớn và dàn cờ Việt Mỹ và cờ Đảng Dân Tộc Việt Nam. Trong hội trường các hàng ghế chật kín với khoảng 3000 đồng bào hiện diện, gồm rất đông quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhân sĩ trưởng thượng, các tổ chức đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông, báo chí và đồng bào mọi giới đã đến để chứng kiến sự ra đời của một đảng cách mạng, tự nguyện lãnh sứ mạng cứu nước, đấu tranh lật đổ, chấm dứt sự cai trị của nhóm Chính Trị Bộ và giải tán Đảng Cộng Sản Việt Nam để thực hiện một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

 

Trên các hàng ghế đầu, chúng tôi nhận thấy có phái đoàn CPLT/VNTD, gồm có: Ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam, nguyên Thủ Tướng Chính Phủ, Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh, Đệ II Phó Thủ Tướng Đặc Trách Quốc Phòng, Giáo Sư Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Đệ III Phó Thủ Tướng Đặc Trách Văn Hóa Giáo Dục và rất đông các vị trong Nội Các Chính Phủ.

 

Trong phía quan khách Việt Nam, gồm có các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo: Mục sư Nguyễn Phú Cam, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Alhambra, Mục Sư Kim Vân, Phái Đoàn Chùa Hộ Pháp Gồm Có: Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Ni Sư Thích Tuệ Từ, Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm, Đại Đức Thích Tuệ Chiếu, Đại Đức Thích Tuệ Minh; Cụ Phan Thanh Nhãn, Nhân Sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, Nguyên Cận Vệ của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ; Hiền Tài Nguyễn Sao Đáp, Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại (đến từ tiểu bang Kansas), hiền tài Võ Thanh Liêm, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (đến từ Úc Đại Lợi).

 

Đại diện các đoàn thể, cộng đồng: Tiến sĩ Lê Hoàng, chủ tịch Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam (đến từ Đông Âu), ông Nguyễn Bá Sâm, nguyên Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Tiểu Bang Minnessota, Bà Phạm Ngọc Trinh, Chủ Tịch Hội Cao Niên Việt Nam tại Canterbury – Sydney, Úc Đại Lợi, Phái Đoàn Cộng Đồng Miền Nam California gồm Ông Nguyễn Thành Trạng, Chủ Tịch, Ông Hồ Đắc Phú, Tổng Thư Ký, Ông Trần Thế Ngữ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phái Đoàn Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia gồm có: Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ Tịch, Dược Sĩ Bùi Như Hải, Ông Phạm Ngọc Lân, Phái Đoàn Ủy Ban Bảo Vệ Cộng Đồng: Trung Tá Phạm Ngọc Xuyến (Chủ Tịch), Ông Hoàng Ngọc Thiệp (Phó Chủ Tịch), Ông Võ Xuân Hy (Tổng Thư Ký), Ông Nguyễn Đình Khương, Chủ Tịch Ban Giám Sát Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California.

Thành phần nhân sĩ gồm có: Thiếu Tướng Lê Văn Tư (Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 25), Cụ Nhân Sĩ Nguyễn Văn Lộc (Nguyên Tổng Giám Đốc Quan Thuế VNCH), Cụ Nhân Sĩ Lê Quang Thái (Cậu Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng) Đến Từ Oklahoma, Đại Tá Lê Văn Năm (Cựu Tỉnh Trưởng Long An), Bà Quả Phụ Đại Tá Lực Lượng Đặc Biệt Hồ Tiêu, Cụ Nhân Sĩ Từ Duy Nhã, Nhân Sĩ Võ Trấp (Nhân Sĩ Bình Định, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo Canoga Park), Ông Trần Văn Hiệu (Nguyên Nghị Viên Bình Định), Cụ Nhân Sĩ Nguyễn Văn Bách (Nguyên Phó Chủ Tịch Lực Lượng Đại Đoàn Kết Công Giáo), Giáo Sư Bùi Văn Sớm, Giáo Sư Phạm Bá Ngữ, Giáo Sư Nguyễn Đại Giang, Giáo Sư Ngô Thị Bảo, Giáo Sư Phan Quang Trung, Giáo Sư Trần Thị Kim Chung, Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhân Sĩ Công Giáo, Nhà Thơ Dương Thanh Phong, Ông Phó Cư Trần (Nguyên Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Los Angesles), Trung Tá Lê Như Hùng, Trung Tá Phạm Văn Phú…

 

Về truyền thông có: Ông Huỳnh Ngọc Sơn (Thời Báo Úc Đại Lợi), Ký Giả Tráng Sĩ (Báo Lập Trường), Nhà Báo Trần Đông Phương (Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ Tại Hoa Kỳ), Bà Báo Lý Kiến Trúc (Tạp Chí Văn Hóa), Nhà Báo Duy Linh (Báo Công Luận), Đặc Phái Viên Thành Trí (Charlotte Ngày Nay, Tiểu Bang North Carolina), Ông Nguyễn Ngọc Bích (Chủ Nhiệm Việt Báo Colorado), Đại Diện Của Tuần Báo Chánh Đạo San Jose, Bắc California, Bà Như Hảo (Tạp Chí Mẹ Việt Nam Và Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam), Anh Cao Đức Trí (Website Việt Nam Hồn Nước), Ông Võ Cự Long (Giám Đốc Truyền Hình Việt Nam Và Vietnam Radio), Bà Nguyễn Kim Anh (Chủ Nhiệm Tuần Báo Chí Linh), Ký Giả Nguyễn Mạnh Cường (Tạp Chí Văn Hóa), Ông Trần Việt (Báo Dân Tộc), Cô Minh Giang (Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Tự Do), Ông Trương Ngọc Thu (Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam Tự Do)…

 

Đặc biệt đã có sự hiện diện rất đông các quan khách ngoại quốc: Phái Đoàn Chính Phủ Lưu Vong Hoàng Gia Lào 27 Người, Với Sự Hướng Dẫn Của Ông Khamphoui Sisavatdy, Thủ Tướng Chính Phủ, Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher, Ông Martin Bloxham, Tổng Lãnh Sự Nước Tân Tây Lan Tại Hoa Kỳ, Giáo Sư Ron Nechemia, Giảng Viên Kinh Tế Tài Chính Liên Hiệp Quốc, Ông Kermit Marsh, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Ông Dennis Cartron, Chu Tịch Tổ Chức Apac, Thành Viên Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ CPLTVNTD (Nguyên Chủ Tịch California Congress Of Republicans), Ông Beatriz Salas, Đại Diện Cộng Đồng Latino, Sáng Lập Viên Tổ Chức 100 Groups Hispanic Coalition, Ông Tareef M. Nashashibi, Chủ Tịch Tổ Chức Arab-American Republican Club Of Orange County, Bà Rosie Avila, White House Commissioner For President George W. Bush, Sáng Lập Viên Và Là Chủ Tịch Orange County Commissioner, Bà Ann Katherine Browning ESQ, Đại Diện Đảng Cộng Hòa Tại Orange County, Bà Theresa Maily Nguyen, Phó Chủ Tịch California Congress Of Republicans (Orange County Division), Ông Charles Vang, Chủ Tịch Fresno Congress Of Republicans – (Cộng Đồng Hmong), Ông George Vue (Cộng Đồng Hmong), Thuộc Tổ Chức Chính Trị Council Of Laos Representative Abroad, Đại Diện Hoàng Gia Lào, Ông C. Vang (Hmong), Cô Amy Lee, Đại Diện Cộng Đồng Korea – American, Ông David Kirittle Và Ông Rick J. Radecki, Đại Diện Tổ Chức Voice Of Conservative America Political Action Committee, Ông Ronie Gwyer, Cựu Chiến Binh Việt Nam…

 

Phần đầu của chương trình là lễ ký kết Hiệp Nghị Thư Liên Minh giữa Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do và Chính Phủ Lưu Vong Hoàng Gia Lào, để bắt đầu chuyển sang phần 2 của chương trình là Lễ Ra Mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam, nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca đã đưa hội trường vào không khí thật cảm động qua hai bài hát của tác giả Nguyễn Tây Sơn (tức Đ/c Nguyễn Hữu Chánh) sáng tác, đó là bài Việt Nam Mãi Mãi Việt Nam và bài Thanh Bình Ngày Mới (được Đảng Dân Tộc Việt Nam chọn làm Đảng Ca với tên Dân Tộc Hành Khúc).

Ông Nguyễn Hữu CHánh phát biểu tại lễ ra mắt Đảng DTVN

Đại tướng Linh Quang Viên tại Đại hội Đại Biểu Đảng DTVN

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page