top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

  Tuyên Ngôn

của

                 ĐẢNG DÂN TỘC         

   VIỆT NAM

I – BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Văn hóa và văn minh Việt ngót 5000 năm, lưu truyền từ trước và sau khi lập quốc, qua các truyền thuyết, dã sử, cổ tích, ca dao, tục ngữ, phong tục, tập quán, và đặc biệt được các nhà bác học làm sáng tỏ với các di tích khai quật, khám phá, từ các nền văn minh Hòa Bình, Phùng Nguyên, Núi Đọ, Đông Sơn… cũng như qua các phân tích về ngôn ngữ, sử liệu đã minh chứng người Việt có một nguồn gốc riêng, độc đáo, cao qúy phong phú tuyệt vời, thái hòa giữa Trời, Đất, Người. Văn minh Việt qua chứng tích đã là cái nôi của văn minh nhân loại, từ đó mà tỏa khắp năm châu, lại sinh động lũy tiến tổng hợp vươn lên không ngừng qua các thời đại, để mai đây, sau khi loại bỏ được nạn độc tài đảng trị, sẽ lấy đó làm nền tảng cho văn minh nhân chủ của thời điện toán không gian.

Phải duy trì và phát triển nguồn gốc để sống với nền văn minh của dân tộc Việt.

Không thể vọng ngoại và chìm đắm trong cái thô sơ, hủ lậu, phi nhân, tàn độc của chủ nghĩa Mác Lê, cũng như không thể hệ lụy mãi vào cái lối sống duy lợi của các nền văn minh duy vật thiếu vắng nhân nghĩa tình người trong nhân loại hiện nay.

Người Việt từ xưa vẫn là những người biết sống trong đạo lý, biết thờ Trời song vẫn coi con người là cứu cánh phục vụ, lấy dân tộc làm nền tảng cứu nước và dựng nước. Người Việt có truyền thống thờ kính tổ tiên, đặc biệt tôn thờ các bậc anh hùng, anh thư dân tộc và tôn trọng con người trong tình nhân ái.

Lịch sử dân tộc Việt không bao giờ là lịch sử đấu tranh giai cấp như luận điểm sai lầm của Các-Mác. Nguyên lý âm dương hòa hợp đã bác bỏ nguyên lý vạn vật mâu thuẫn mang tính chất hủy diệt. Vũ trụ luận lưỡng nguyên song trùng, hỗ tương hòa hợp qua thuyết Tiên Rồng; nhân sinh quan tam tài thái hòa giữa Trời, Đất, Người thể hiện qua bánh chưng, bánh dày, và các hoa văn trân Trống Đồng; biện chứng quân bình động của Gậy Thần Sách Ước lấy lượng cả thánh tâm để chuyển hóa đối nghịch khắc xung, qua mấy ngàn năm từ thời Văn Lang, đã thể hiện thành hồn thiêng sông núi vận động lịch sử trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước với mục tiêu: Sống, Còn, Nối, Tiến, Hóa của dân tộc Việt.

Người Việt phải cùng nhau tự giác ngộ và tự giải thoát. Dân tộc Việt vẫn tự hào và hãnh diện về nền tư tưởng triết lý và văn minh của mình qua 5000 năm văn hiến. Lịch sử Việt đã có rất nhiều anh hùng hào và rất ít hôn quân bạo chúa, bá đạo độc tài, với nền dân chủ. Phép vua thua lệ làng, quân phân điền địa, cơ chế nam nữ bình quyền, gia đình nền tảng, đồng bào trăm con đùm bọc, tinh thần tổng hợp tam giáo đồng nguyên phát triển tòan bích trong thời Lý, Trần và các tôn giáo phát xuất từ nước ta hiện nay. Người Việt đã thể hiện tinh thần hòa đồng dân tộc và xưa nay y cứ vào đó làm lẽ sống còn, để nòi giống Việt không bị đồng hóa mà vẫn mãi tồn tại.

Tư tưởng Việt cao sâu như thế, văn minh Việt vinh quang như thế, lịch sử Việt hào hùng như thế, nhưng từ năm 1945 đến nay, đảng cộng sản Việt Nam đã đem tà thuyết ngoại lai làm cho hoen ố. Chủ nghĩa Mác Lê không những là một chủ nghĩa ngoại lai mà còn là chủ nghĩa phi nhân tính, phi dân tộc, phi văn hóa và hoàn toàn phản khoa học. Nó đã gieo rắc thảm họa kinh hoàng không những cho dân tộc Việt Nam mà cho cả loài người. Vì thế, loài người khởi đầu từ Đông Âu, rồi chính từ Nga Xô – cái nôi của quốc tế cộng sản, đã phải dứt khoát đứng lên loại bỏ chủ nghĩa và các chế độ CS. Chủ trương của Mác-Lê Nin cho rằng chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực qua vô sản chuyên chính, độc tài, độc đảng, kinh tế quốc doanh, tập thể, để xây dựng một xã hội vô giai cấp đến nay đã chứng tỏ sai lầm từ căn bản, vô phương cứu chữa… Truyền thống văn hóa Việt và các tư tưởng tập đại thành cận đại lấy dân tộc làm nền tảng, con người làm cứu cánh, nhân tính làm cơ bản, mới lập được một xã hội bình quân theo lý tưởng của loài người. Sau biến cố Đông Âu dẫn đến sự tan rã của đế quốc CS, người Việt, tự tin vào tinh hoa nòi giống Việt, phải cùng nhau đoàn kết để tìm một giải pháp cho dân tộc Việt.

Hiện tình thế giới, không còn là sự tương tranh vật lộn một mất một còn giữa 2 siêu cường mang tính chất lưỡng cực nữa, mà một trật tự thế giới mới đang hình thành! Đặc biệt là xu hướng tự do dân chủ trong đó quyền làm người được tuyệt đối tôn trọng, đã trở thành một xu thế tất yếu của thời đại đang dâng lên như nước thủy triều, không một chế độ hay thế lực độc tài toàn trị nào có thể tồn tại được. Việt Nam không những đang quá nô lệ Trung Hoa, mà còn đang tiếp tay bằng các thỏa ước mật dâng đất, dâng biển, bán rẻ tài nguyên than mỏ, dầu khí qúy gía cho Trung Hoa khai thác, để mặc cho Trung Hoa tàn phá kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, môi sinh, đầu độc dân lành, gây họa diệt chủng… trong khi Trung Hoa chỉ dùng chủ nghĩa CS như một phương tiện để thực hiện chủ nghĩa quốc gia, bành trướng bá quyền của họ.

Hơn nữa, thế giới hôm nay, với hai cuộc cách mạng điện toán và tin học đã khai triển lên mức cao độ và còn đang tiến hành phi tốc, tạo ra các sản phẩm tinh vi, đầy dẫy, giá rẻ, đưa loài người cất cao trong thế giới văn minh, thu hẹp không gian với nền kinh tế toàn cầu, đem nền dân chủ đến loài người, tự do sáng tạo theo mỗi bản vị dân tộc của mình, trước khi tiến vào vũ trụ không gian. Dân tộc Việt, lý ra với ưu thế văn hiến sâu dày, văn hóa tổng hợp: với ưu thế địa lý chính trị, non sông gấm vóc, địa linh nhân kiệt, vị trí giao thoa quốc tế, địa bàn chiến lược: thời chiến là “bao lơn của Thái Bình Dương”. Thời bình là “đầu cầu kinh tế Đông Nam Á”. Nếu đất nước được lãnh đạo bởi những người lấy yêu thương làm nền tảng, có quảng đại kiến thức, có liên hệ quốc tế rộng rãi, biết dẫn đưa dân tộc đáp ứng đúng chiều hướng mới của lịch sử thế giới, biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng phái và cá nhân, thì chẳng mấy chốc mà dân ta được hạnh phúc, no ấm, nước ta được phú cường, vươn mình lên sáng chói với năm châu.

Muốn đưa dân tộc Việt đến bước vinh quang ấy, thì một tư tưởng mới, một chế độ mới hoàn toàn tự do, dân chủ trong đa nguyên, đa đảng trong đó gía trị con người được tuyệt đối tôn trọng, quyền làm người, nhất là quyền tư hữu được tôn xưng là cơ bản để chấm dứt nạn tham nhũng, bất công đang đầy đọa dân oan, để từ đó xây dựng Việt Nam sớm vươn lên vinh quang trong no ấm, phú cường.

Muốn loại bỏ được chế độ độc tài đảng trị trong hiện tình chính trị thế giới và chính sách của Hoa Kỳ với Đông Dương và Đông Nam Á, Đảng Dân Tộc VN tích cực vận động để người Việt trong ngoài cùng liên kết với nhau thành một tổng lực, bao gồm mọi thành phần tôn giáo, đảng phái chính trị, đòan thể xã hội, tổ chức nghề nghiệp và nhân sĩ trong và ngoài nước, hầu có đủ sức mạnh huy động toàn bộ lực lượng dân chúng đứng lên đòi quyền sống và thay đổi chế độ, mở một sinh lộ mới cho dân tộc, cùng nhau tìm ra phương thức thỏa đáng được nguyện vọng và quyền lợi của mọi phe phái, để xây dựng một tương lai tự do tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt, với 86 triệu đồng bào trong nước và hơn 3 triệu đồng bào hải ngọai.

Trong tiến trình đấu tranh theo phương thức bất bạo động, Đảng DTVN huy động lực lượng trong quốc nội và tại hải ngoại luôn luôn sát cánh với các nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước, phối hợp từng bước họat động, liên tục tranh đấu buộc nhà cầm quyền csVN trả tự do cho các nhà ái quốc đang bị kết án giam cầm; trả lại dân quyền và nhân quyền cho nhân dân VN, trong đó cơ bản là quyền tư hữu, và các quyền tự do hội họp, tự do nghiệp đoàn, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do ứng cử và bầu cử.

 

II – ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM – MỘT ĐÁP ÁN LỊCH SỬ

1. Sự kiện đất nước Việt Nam thống nhất: đáng lẽ csVN phải tận dụng biến cố này để hóa giải hận thù, hòa đồng dân tộc mở đường cho đất nước tiến lên, nhưng csVN vì nhiều chính sách sai lầm, nên tuy thống nhất được đất nước mà đã không thống nhất được lòng người. Từ thế kỷ 14, chiến lược gia đại tài Nguyễn Trãi đã đúc kết tinh thần, triết lý, nhân ái, nhân nghĩa Việt Nam, áp dụng vào việc chỉ đạo chiến tranh trong 2 câu đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Cuộc cách mạng do Đảng DTVN chủ trương vận động đồng bào cùng thực hiện là kế thừa và phát huy truyền thống chí nhân đại nghĩa đó.

2. Việc hình thành cộng đồng Việt Nam hải ngoại: khi Miền Nam bị quân nội xâm chiếm đóng thì hơn 2 triệu người Việt bỏ nước ra đi, làm thành phong trào thuyền nhân gây xúc động lương tri nhân loại! Tuy nhiên trong cái rủi đã có cái may, những người Việt bỏ nước ra đi tỵ nạn đã hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại, tới nay gồm gần 3 triệu người sống rải rác tại 80 quốc gia trên thế giới (chưa kể 2 triệu đồng bào hiện đang sống tại Kampuchia). Với lợi tức hàng trăm tỷ Mỹ kim mỗi năm, cộng đồng người Việt hải ngoại đã nghiễm nhiên trở thành một thực thể chính trị cũng như tài chánh rất quan trọng cho cả 2 giai đoạn cứu nước cũng như xây dựng đất nước. Ngoài ra cộng đồng người Việt hải ngoại còn có tiềm lực rất lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị, nhất là có một đội ngũ trên 300 ngàn chuyên gia, chuyên viên đủ ngành nghề. Khối lượng chuyên viên vô giá này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại đất nước.

3. Trước bài toán nan giải hiện tại, đảng csVN thì bế tắc; quốc tế đang bị nạn khủng bố hoành hành khiến các lực lượng chống đối cộng sản muốn được quốc tế ủng hộ phải đấu tranh theo tinh thần bất bạo động; phong trào dân-chủ-hóa trong nước chưa đủ mạnh, và đang bị trù dập, bỏ tù, kết án. Các liên minh đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đoàn kết sống còn cho cuộc đấu tranh, bề ngoài tuy rầm rộ, nhưng bên trong còn khảng tảng và thiếu hữu hiệu, thiếu lãnh đạo phối hợp, nên thiếu sách lược và hành động quy mô, cụ thể chung. Người Việt hải ngoại tuy hăng say chống cộng, song vẫn là chống đối tiêu cực và thiếu hành động tích cực cụ thể. Các tổ chức trong, ngoài nước có nhiều chủ trương bổ túc cho nhau và có những nhân sự, tài nguyên khác nhau đáng qúy, vậy chúng ta phải làm gì, và đâu là lối thoát cho dân tộc Việt Nam?

4. Sự độc tài chuyên chế và nạn tham nhũng hiện nay là trở ngại chính, là vật cản đường tiến hóa, chận bước tiến tương lai của đất nước. Mà cầm đầu là một thiểu số trong giới cầm quyền cần phải đối phó. Còn ngoài ra toàn thể đồng bào, trong đó gồm cả khoảng 3 triệu đảng viên cộng sản, đa số đều là nạn nhân. Đảng DTVN ra đời để người Việt có môi trường cùng nhau trở về với chính nghĩa, đạo nghĩa vốn có của dân tộc Việt, chính là tiền đề giải cứu toàn thể dân tộc Việt Nam.

5. Chỉ có tổng lực cách mạng dân tộc như Đảng DTVN, kết hợp với các thành phần dân tộc, bao gồm các đoàn thể trong và ngoài nước, mới đáp ứng được khát vọng của toàn dân. Trong sứ mạng thiêng liêng cực kỳ khó khăn của các giai đoạn cứu quốc và kiến quốc, một mình Đảng DTVN hẳn không đủ cả về nhân lực, trí lực lẫn tài lực, mà cần có sự chân thành chung sức của mọi tổ chức và thành phần dân tộc, do đó, dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, phá phách, người Việt có ý thức trong và ngoài nước cũng phải tìm mọi cách vượt qua để hình thành cho bằng được thế đoàn kết dân tộc.

6. Trước một bối cảnh lịch sử Việt Nam hết sức phức tạp và éo le của những thập niên vừa qua, và trong hòan cảnh thế giới hiện tại các nhà đấu tranh dân chủ không thể dùng những giải pháp vá víu nửa vời mà cần phải có một giải pháp toàn diện kết tinh được sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc với thế quốc tế. Dân tộc Việt đang bị đe dọa bởi sự đồng hóa, và nạn diệt chủng vì xã hội băng hoại, môi sinh ô nhiễm, người Việt dù bên này hay bên kia giới tuyến chính trị, phải nhận thức mình vẫn là người Việt và còn mong cứu lấy nòi Việt, bảo vệ non sông gấm vóc Việt, nên nhứng thành phần người Việt trong và ngoài phải theo nguyện vọng dân tộc và thế quốc tế, ngồi lại để tìm ra một giải pháp tốt đẹp nhất cho chính mình, cho đồng bào và dân tộc Việt. Trong tinh thần dân tộc tự quyết, chúng ta can đảm cùng tìm cách tháo gỡ chủ thuyết Mác Lê và chế độ độc tài đảng trị, mở ra một lối thóat chung vinh dự, an tòan, tốt đẹp nhất cho một Việt Nam tự do, hòa bình trong thế giới ổn định.

7. Xuất phát từ tấm lòng Việt, trái tim Việt, thần trí Việt, cái nhìn Việt chúng ta sẽ khám phá ra giải pháp Việt và phương pháp hành động Việt cho nan đề Việt Nam. Đảng DTVN ra đời chính là giải pháp Việt mà toàn dân mong đợi. Giải pháp toàn dân, toàn Việt này không những thuận lòng trời, hợp ý dân, hợp với chân lý lịch sử mà còn hợp với xu thế tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng của thời đại nên Đảng DTVN chính là đáp án của lịch sử.

 

III – CHỦ THUYẾT DÂN TỘC NHÂN CHỦ

          A. CHÍNH THUYẾT

Chủ thuyết của Đảng DTVN là Dân Tộc Nhân Chủ, chính thuyết nầy bao gồm các nguyên lý cơ bản sau:

1. Đề cao và phát huy triết lý nhân chủ trên nền tảng văn hóa, văn hiến dân tộc thời đại;

2. Kế thừa và phát huy truyền thống đạo sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam;

3. Xác định nhân chủ đạo là căn nguyên tư tưởng của dân tộc đạo. Ngược lại, dân tộc đạo là đất đứng, là môi trường, là tương quan sinh mệnh của nhân chủ đạo Việt Nam;

4. Chủ thuyết Dân Tộc Nhân Chủ được thiết dựng trên 3 phạm trù triết học lớn: con người – xã hội – dân tộc và quan niệm rõ rệt rằng: không thể cách mạng dân tộc nếu không cách mạng con người và cách mạng xã hội, ngược lại cũng không thể cách mạng con người nếu không cách mạng xã hội và cách mạng dân tộc;

5. Đảng DTVN xây dựng con người song hành với việc xây dựng xã hội và xây dựng dân tộc;

6. Đảng DTVN chủ trương khai mở duệ trí con người là bí quyết mầu nhiệm giúp cho con người nhân chủ tự thắng. Con người không tự thắng thì không thể làm chủ được chính mình và tất nhiên không thể thực hiện chủ thuyết Dân Tộc Nhân Chủ thành công được. Ngược lại, con người tự thắng là con người làm chủ chính mình, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh đất nước, hòa đồng với thiên nhiên cùng vũ trụ;

7. Hệ tư tưởng Dân Tộc Nhân Chủ được trình bày đầy đủ trong các bộ sách về Chủ Nghĩa Dân Tộc Nhân Chủ.

 

B. MỤC TIÊU, LẬP TRƯỜNG, CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI, VÀ TINH HOA DỰNG NƯỚC CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

· Mục Tiêu:

Đảng DTVN ra đời nhằm thực hiện 3 mục tiêu chính như sau:
1. Cứu Quốc: thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, đấu tranh thay thế chủ nghĩa Mác-Lênin và chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam;

2. Kiến Quốc: xây dựng một nước Việt Nam mới trên nền tảng dân tộc, nhân chủ, dân chủ pháp trị, giàu mạnh, công bình và vinh quang;

3. Dựng Người: Đảng DTVN chủ trương xây dựng và thăng hoa con người trên mọi bình diện.

· Lập Trường:

1. Đặt sinh mệnh của dân tộc lên trên hết, quyền lợi của tổ quốc là tối cao, sinh mệnh của dân tộc chính là sinh mệnh của đảng chứ không phải ngược lại;

2. Đảng DTVN đấu tranh trong tình tự dân tộc và tinh thần bất bạo động, trên lập trường dân tộc tự quyết, nêu cao truyền thống chí nhân đại nghĩa, đoàn kết quốc dân, hòa đồng dân tộc, hóa giải những mâu thuẫn, nghịch cảnh, hàn gắn những vết thương do hậu quả cuộc chiến tranh ủy nhiệm còn để lại…

· Chủ Trương:

1. Đảng DTVN là một tập hợp rộng lớn những người Việt Nam, không phân biệt quốc nội hay hải ngoại, không phân biệt quá khứ chính trị, quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, đem lại tình thương, tự do dân chủ thực sự, xây dựng đất nước giàu mạnh, ấm no, phúc lợi, công bình và vinh quang cho toàn dân Việt Nam. Đảng DTVN chủ trương không trả thù báo oán và cũng không nhằm thiết lập lại nền đệ nhất hay đệ nhị cộng hòa mà là kiến lập một thể chế mới tự do, dân chủ, nhân bản thái hòa;

2. Đảng DTVN chủ trương tiến hành một cuộc cách mạng hòa bình không bạo lực. Đảng DTVN quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng dân tộc nhân chủ tam toàn: toàn dân, toàn diện và toàn cầu (vận động cộng đồng hải ngoại và quốc tế). Đây là một cuộc cách mạng đầy lòng nhân ái phù hợp với truyền thống dân tộc Việt, thích hợp với xu thế lịch sử thời đại;

3. Đảng DTVN chủ trương đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết và cực lực chống lại mọi quan niệm sai lầm đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Không những thế Đảng DTVN còn chủ trương lấy sinh mệnh của dân tộc làm sinh mệnh của đảng. Đảng do dân, vì dân và lấy việc phục vụ dân, phục vụ con người làm cứu cánh. Từ chủ trương trên, Đảng DTVN chỉ có một mục đích tối thượng là phục hưng dân tộc để xây dựng đất nước và giải quyết tận gốc những khó khăn, bế tắc và sự khốn cùng của dân tộc. Phải dứt hẳn đói nghèo từ tận gốc bằng các chính sách dân sinh, kinh tế, tự cứu mình, tự giải phóng mình.

· Đường Lối:

1. Đảng DTVN quan niệm rằng tư tưởng dân tộc và phẩm giá con người phải là căn bản chủ đạo dẫn lối cho nhân dân Việt Nam trong tiến trình cứu quốc, dựng lại con người và xây dựng lại đất nước. Đảng DTVN không bài bác các chủ thuyết chân chính khác trên thế giới; sẵn sàng tiếp thu các tinh hoa của nhân loại nhưng phải phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh của xã hội Việt Nam.

2. Phương sách hành động bất bạo động của Đảng DTVN là quyết liệt nhưng không cực đoan, dứt khoát nhưng hòa đồng dân tộc và thuận thảo trong tình tự dân tộc, có lý có tình. Tôn chỉ Đảng DTVN là thực hiện chủ thuyết Dân Tộc Nhân Chủ, dựng lại nước Việt Nam mới, thực sự có dân chủ, tự do, ấm no và tiến bộ. Kỳ vọng của từng đảng viên Đảng DTVN là góp phần kiến tạo một xã hội mới ai ai cũng có thể hãnh hiện với quá khứ, hăng say với hiện tại và vững tin ở tương lai huy hoàng của chính mình, gia đình, dòng họ và đất nước.

3. Đảng DTVN luôn luôn tương kính và sẵn sàng hợp tác với các đảng phái, đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại cũng như tại quốc nội có cùng tôn chỉ, mục tiêu chống cộng cho dù các đảng phái, đoàn thể bạn có đường lối và phương thức đấu tranh khác với Đảng DTVN.

4. Đảng DTVN trân trọng sự đấu tranh kiên cường trong gần 30 năm qua của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, nhất là công lao của các nhà tranh đấu dân chủ đang anh dũng đứng lên trong những năm gần đây. Tất cả những hành động yêu nước này là sự đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc giải trừ đại nạn độc tài đảng trị cho dân tộc Việt Nam.

5. Căn cứ vào chính tình của Việt Nam ngày nay, Đảng DTVN chủ trương liên kết các thành phần dân tộc, kết hợp các tổ chức đấu tranh ở trong nước cũng như ở hải ngoại có cùng lập trường, quan điểm và mục tiêu để cùng nhau hình thành thế đoàn kết dân tộc. Đường lối đấu tranh của Đảng DTVN là cùng với người Việt trong và ngoài nước và thế quốc tế, tìm một giải pháp dân-chủ-hóa Việt Nam.

Toàn bộ chiến lược, sách lược và chương trình hành động tổng thể sẽ được trình bày trong Cương Lĩnh của Đảng DTVN qua ba giai đoạn Cứu Quốc, Ổn Định, và Xây Dựng đất nước.

 

C. TINH HOA DỰNG NƯỚC CỦA ĐẢNG DÂN TỘC:

1. Mục đích đấu tranh của Đảng DTVN là để kiến thiết đời mới, phương thức đấu tranh là nỗ lực chuyển di trục đấu tranh giải phóng sang kiến thiết để cách mạng được thành công trên cả hai bình diện cứu quốc và kiến quốc. Đảng DTVN nhằm mục tiêu tối hậu đoàn kết dân tộc, hưng thịnh quốc gia, thăng hoa nòi giống, phát triển con người toàn bộ về tâm linh, trí huệ, sức khoẻ và hạnh phúc trong suốt giòng sinh mệnh của dân tộc Việt nên luôn luôn kết hợp ba thế hệ: Già, Trung Niên và Trẻ, cả ba cùng đồng hành vận động lịch sử.

2. Trong đấu tranh cứu quốc, Đảng DTVN chủ trương tối đa bảo tồn và thực thi nhân ái. Trong kiến thiết thì có kế hoạch xây dựng lại toàn bộ các mặt sinh hoạt kinh tế, thương mãi, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, xã hội, quân sự, với mục tiêu trong vòng 3 năm sẽ đem lại no ấm cho toàn thể nhân dân, công việc cho mọi người, và trong vòng 5 năm dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh. Đảng DTVN có kế sách vận dụng tối đa khả năng chuyên môn và vốn liếng Việt Nam hải ngoại, cùng với sự tương trợ đã và sẽ vận dụng được của quốc tế, trong giai đoạn đầu đặt ưu tiên vào các lãnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp, công nghệ biến chế, tiểu công nghệ, du lịch để ai cũng được ấm no, song song ngay với các chương trình y tế, xã hội, giáo dục để bảo đảm sức khòe, an sinh và cơ bản tiến hóa cho mọi người. Kế hoạch đặc biệt trong kiến thiết của Đảng DTVN là khai dụng vị thế địa dư đầu cầu kinh tế của nước ta với các hải cảng, phi cảng trên trục giao điểm Thái Bình Dương; phối hợp công, kỹ nghệ và giáo dục khoa học thực tiễn, cùng với các cơ chế tài chánh có tính cách quốc tế, huy động mọi tài nguyên nhân lực trong và ngoài nước để hưng thịnh quốc gia trong thời gian ngắn nhất.

3. Lấy giáo dưỡng làm chủ điểm, kinh tế tài chánh làm động lực, Đảng DTVN chủ trương thăng tiến trọn vẹn đời sống con người và xã hội trên khắp mặt trong tinh thần nhân ái đầy ắp tình người đạo nghĩa. Nhờ đặc tính linh diệu, cần mẫn, khoa học, dân tộc ta sau quốc nạn cộng sản, có thể chỉ trong vòng 10 năm sẽ là tấm gương sáng chói cho nhiều nước trên thế giới noi gương.

4. Đảng DTVN quan niệm: Quốc tổ Hùng Vương là gốc của nước, là tụ điểm tinh thần của dân tộc Việt. Đức Bình Định vương Lê Lợi cũng đã viết Vật bản hồ Thiên, Nhân bản hồ Tổ = Vật gốc từ Trời, Người gốc từ Tổ – trích lời tựa Lam Sơn Thực Lục. Do đó, toàn thể con dân đất Việt ai ai cũng phải uống nước nhớ nguồn, ghi ơn Quốc tổ Hùng Vương. Hơn thế nữa mỗi người con dân đất Việt phải làm hết sức mình góp phần vinh danh Quốc Tổ và làm vinh quang dân tộc Việt.

5. Đảng DTVN lấy văn hóa, văn hiến Việt, đạo sống Việt trong thường hằng tiếp thu, tổng hợp văn minh thế giới thời đại làm chủ đạo cứu nước và dựng nước. Đảng DTVN đặt dân trí là ưu tiên hàng đầu. Phải nâng cao dân trí thì mới có thể xóa bỏ tận gốc nghịch cảnh đói nghèo và lạc hậu trên một đất nước văn hiến lại dư thừa lúa gạo và tài nguyên. Con cháu ta đến tuổi đi học phải được cắp sách đến trường. Đảng DTVN chủ trương vận động chính quyền mới thực hiện chính sách cưỡng bách giáo dục và giáo dục phải là trọng trách của chính quyền. Phải đưa dân trí càng ngày càng lên cao trong chính sách khai phóng, đó là nghĩa vụ của bất cứ một chế độ nào vì nước vì dân, vì con người. Đảng DTVN quyết tâm thực hiện mục đích và nghĩa vụ cao trọng này. Do vậy, giáo dục quốc dân và nâng cao dân trí phải là cứu cánh của cuộc cách mạng mà Đảng DTVN quyết tâm theo đuổi. Không phải chính trị là ưu tiên mà dân trí mới là trọng yếu. Dân trí mới là khẩn cấp để mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Dân trí cao thì tự nhiên Chính trị sẽ trong sáng và lương hảo. Giáo dục là khởi điểm và cũng là chung điểm của chính trị, dân trí cao thì chắc chắn dân sinh, dân quyền, nhân quyền và các quyền tự do căn bản khác sẽ được phát triển và bảo trọng.

 

IV. LỜI KÊU GỌI

Chúng tôi chân thành kêu gọi toàn thể đồng bào ở cả trong và ngoài nước cùng hưởng ứng và hỗ trợ Đảng Dân Tộc trong các chiến dịch đấu tranh dân-chủ-hóa Việt Nam cho đến khi có một Việt Nam Tự Do. Chúng tôi đồng thời tha thiết kêu gọi sự hậu thuẫn tích cực của các phong trào tranh đấu tại hải ngoại, hãy ủng hộ Đảng DTVN đặc biệt là trong công tác quốc tế vận và truyền thông. Chúng ta cùng nhau thực hiện một cuộc đại kết dân tộc đích thực để tạo niềm tin và tranh thủ sự trợ lực của quốc tế. Sự hưởng ứng và những nỗ lực chung của quý vị sẽ là một đóng góp vô cùng quan trọng trong việc đem lại hòa bình và phát triển Việt Nam.

Đảng DTVN kêu gọi sự yểm trợ tích cực của quý vị cựu Quân Cán Chính VNCH. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý vị hãy cùng chúng tôi kết hợp sức mạnh nhằm nhanh chóng đem đến một chế độ mới tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam.

Đảng DTVN đặc biệt kêu gọi sự mạnh dạn hưởng ứng và tham gia của các anh chị em công chức, quân đội, công an đang phục vụ trong guồng máy đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy tận dụng quyền hạn và điều kiện thuận lợi đang có để công khai hay bí mật, cùng với chúng tôi thực hiện cuộc cách mạng cứu nguy tổ quốc trong những ngày tháng sắp tới. Sự hưởng ứng của các bạn sẽ là hành động anh dũng cứu nước, cứu dân và cứu chính bản thân cùng gia đình của các bạn.

Đảng Dân Tộc Việt Nam kêu gọi mọi người Việt Nam hãy đoàn kết để chúng ta cùng nhau thực thi quyền Dân Tộc Tự Quyết. Đảng DTVN cũng kêu gọi nhân dân thế giới và các cơ quan công quyền trong hoàn vũ hãy tích cực hậu thuẫn cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền này để nhân dân Việt Nam sớm có cơ hội đóng góp vào tiến trình phát triển chung của cộng đồng thế giới.

Dân tộc Việt Nam phải thoát ách độc tài đảng trị! Người Việt Nam phải được hưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền!

Làm tại Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 2003
Tu Chính
ngày 10 tháng 8 năm 2007
Ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2007

                                             ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page