top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

CHÍNH GIỚI Ý ĐẠI LỢI ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA

ĐẤU TRANH CỦA CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VNTD

Verona, Italy – “Chúng tôi, những người dân chủ trong Quốc Hội Ý Đại Lợi, luôn luôn ủng hộ chính nghĩa tranh đấu cho tự do của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do. Chúng tôi đã chuyển các tài liệu của Chính Phủ quý vị  đến các bạn đồng viện và chúng tôi tin tưởng rằng Quốc Hội Ý sẵn sàng tiếp đón phái Đoàn CPLT/VNTD trong thời gian sắp tới” – Đó là lời tuyên bố với phái đoàn Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do, của Dân Biểu Federico Bricolo, thuộc Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Nghị Viện Ý Đại Lợi, kiêm Phó Trưởng Khối Đảng Lega Nord (Vice capo Gruppo Lega Nord Alla Camera), một trong 3 đảng thuộc liên minh cầm quyền hiện nay tại Ý.

Trong một dịp tiếp xúc vào hôm 26 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn Bộ Dân Vụ CPLT/VNTD, dưới sự hướng dẫn bởi ông Trần Thanh Các, Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ, Đặc Trách Âu Châu và cô Trần Maria Rosa Tường Vy, Công Cán Ủy Viên Bộ Ngoại Giao đã đến tiếp xúc với một số chính khách Ý Đại Lợi, trong đó đặc biệt đã có cuộc gặp gỡ với ông Dr Palmarino Zoccatelli, Chủ Tịch tổ chức Famiglia E Civilta, kiêm Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Tự Do Verona và Dân Biểu Federico Bricolo, thuộc Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Nghị Viện Ý Đại Lợi, kiêm Phó Trưởng Khối Đảng Lega Nord.

Trong gần 3 giờ thảo luận, phái đoàn CPLT/VNTD đã trình bày với các vị chính khách Ý Đại Lợi về chủ trương, đường lối đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của CPLT/VNTD và đề nghị giới dân cử Ý hãy hỗ trợ cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ Cộng Sản độc tài, độc đảng hiện nay. Trong phần trao đổi, quí vị chính khách Ý đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của họ đối với những nỗ lực vĩ đại mà nhân dân Việt Nam và CPLT/VNTD đang đeo đuổi.

 

Với kinh nghiệm đất nước Ý trong thời kỳ độc tài Phát xít, học chia sẻ niềm tin về giá trị vĩnh cửu của sự tự do, dân chủ mà các chiến sĩ Việt Nam Tự Do đang đấu tranh và hứa rằng sẽ vận động các bạn đồng viện cùng đứng ra hỗ trợ mạnh mẽ và tham gia vào Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page