top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM TỰ DO TIẾP NHẬN 20 DỰ THẢO LUẬT CỦA CỐ THẨM PHÁN ĐẶNG PHÚC NGUYÊN

ITTLE SAIGON, Nam California – “Thay mặt cho Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc Việt Nam, tôi long trọng tiếp nhận di sản quí giá gồm nhiều Dự Thảo Luật của Cố Thẩm Phán Đặng Phúc Nguyên, Tổng Trưởng Tư Pháp CPLT/VNTD trao lại cho Chính Phủ, đây là tấm lòng yêu nước vô bờ và tim óc của một người tri thức Việt Nam tiêu biểu. Tôi cũng thay mặt cho tất cả thành viên, đảng viên trong tổ chức và đồng bào cúi đầu tâm tạ sự đóng góp to lớn mà người quá cố đã dành cho đại nghiệp cứu nước…”. Đó là trích đoạn lời phát biểu của ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam và cũng là vị lãnh đạo sáng lập CPLT/VNTD trong buổi lễ tổ chức trong vòng nội bộ, để tiếp nhận 20 Dự Thảo Luật (áp dụng cho thời kỳ hậu Cộng Sản) mà Cố Thẩm Phán Đặng Phúc Nguyên, Tổng Trưởng Bộ Tư Pháp CPLT/VNTD đã nhiều năm nghiên cứu soạn thảo.

Buổi Lễ Tiếp Nhận trên đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, ngày 13 tháng 9 năm 2004, tại Văn Phòng Trung Ương CPLT/VNTD tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Ông Nguyễn Hữu Chánh và các vị trong các cơ chế lãnh đạo Chính Phủ và Đảng DTVN đã được Kỹ Sư Đặng Phúc Hải, trưởng nam của người quá cố từ Montreal – Quebec (Gia Nã Đại) mang theo 3 thùng hồ sơ lớn về đích thân trao lại cho Chính Phủ, thể theo di chúc của thân phụ ông. Đây là một công trình đồ sộ, ngoài những Dự Thảo Luật còn nhiều tài liệu rất quí giá mà cụ Nguyên đã sưu tầm, dịch thuật để cống hiến cho một chính quyền Việt Nam trong tương lai.

Được biết, cụ Thẩm Phán Đặng Phúc Nguyên sinh ngày 15 tháng 6 năm 1922 tại Hà Nội. Đậu cử nhân luật khoa và từng là Chánh Án Tòa Án Lao Động tỉnh Đà Lạt, Chánh Án kiêm Biện Lý Tòa Hòa Giải Rộng Quyền tỉnh Ban Mê Thuột. Cụ Nguyên cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Cử nghị Sĩ, Dân Biểu, nghị Viên Hội Đồng Tỉnh, là Cố Vấn Pháp Luật Ủy Ban An Ninh các tỉnh Đà Lạt, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Darlac, Quảng Đức...

Sau khi Miền Nam sụp đổ, cụ Đặng Phúc Nguyễn bị CSVN bắt giam từ năm 1975 đến năm 1980. Cụ vượt thoát sang định cư tại Gia Nã Đại và tham gia CPCM/VNTD năm 1999 và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Chính Phủ. Ngày 19 tháng 01 năm 2003 Cụ được cử làm Tổng Trưởng Bộ Tư Pháp CPLT/VNTD cho đến khi Cụ qua đời ngày 01 tháng 9 năm 2004.

Cụ Đặng Phúc Nguyên còn là Ủy Viên Trung Ương của Đảng Dân Tộc Việt Nam. Trong gần 5 năm, cụ Nguyên đã âm thầm làm việc với kết quả là những Dự Thảo Luật dành cho việc tái lập một nền pháp trị của nước Việt Nam Tự Do sau này. Một sự kiện khá lạ lùng là vài tháng trước, như biết trước ngày vĩnh viễn ra đi, cụ Nguyễn đã sang Hoa Kỳ, đến Văn Phòng Trung Ương Chính Phủ tại Nam California thăm ông Nguyễn Hữu Chánh và sang Washington D.C thăm các Cụ Chiến hữu lão thành. Sau đó, về đến nhà cụ Nguyên đã viết di chúc, trong đó Cụ ghi lại nhắc nhở các con Cụ phải sang California và giao những công trình soạn thảo Dự Thảo Luật cho CPLT/VNTD.

Tưởng nên ghi lại, ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam và cụ Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Pháp CPLT/VNTD đã hướng dẫn một phái đoàn 20 người từ Hoa Kỳ và Toronto (Gia Nã Đại) đến dự tang lễ, làm lễ phủ kỳ và tiễn đưa cụ Đặng Phúc Nguyên. Trong dịp này, thay vì trao các Dự Thảo Luật cho phái đoàn Chính Phủ, nhưng Kỹ Sư Đặng Phúc Hải (trưởng nam của cụ Nguyên) vẫn giữ ý định sẽ đích thân đem công trình của Cha về tận Văn Phòng Trung Ương CPLTVNTD để tận tay trao lại cho Chính Phủ, theo đúng di chúc của thân phụ. Tôn trọng nguyên tắc, giữ đúng di ngôn lễ nghĩa quả thật không hỗ là con của một vị Thẫm Phán mẫu mực.

Được biết cụ Đặng Phúc Nguyên và Cụ Bà có 3 người con là các ông: Đặng Phúc Hải, Kỹ Sư, Phó Tổng Giám Đốc một đại công ty liên quốc tại Quebec, Đặng Trường Giang, Kỹ Sư sống tại Pháp và Đặng Minh Uyên, nguyên là đại úy Không Quân QLVNCH định cư tại California.​​​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page