top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

CỰU ĐẠI SỨ ĐOÀN BÁ CANG NHẬN LÀM CỐ VẤN CPLT/VNTD VÀ XỨ BỘ ÚC CHÂU CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Sydney, N.S.W (Úc Đại Lợi) – Cựu Đại Sứ VNCH, ông Đoàn Bá Cang đã chính thức nhận lời làm Cố Vấn cho Ủy Ban Dân Vụ Úc Châu của CPLT/VNTD và Xứ Bộ Úc Châu Đảng Dân Tộc Việt Nam, qua một văn thư báo cáo của Văn Phòng Bộ Dân Vụ, Đặc Trách Úc Châu.

Theo văn thư trên, hôm 27 tháng 9 năm 2003, tại thành phố Sydney, một buổi Lễ Tuyên Thệ dành cho 15 đảng viên thuộc Khu Bộ New South Wales, đã được trang trọng tổ chức, dưới sự chủ tọa của ông Huỳnh Bá Phụng, Bí Thư Xứ Bộ Úc Châu. Trong buổi lễ, ngoài phái đoàn gồm 6 vị, do ông Huỳnh Bá Phụng, Bí Thư Xứ Bộ Úc Châu, Đảng Dân Tộc Việt Nam, đến từ tiểu bang Queensland, còn có sự hiện diện của một số thân hữu đặc biệt của tổ chức đã được mời tham dự, trong đó có ông bà cựu Đại Sứ Đoàn Bá Cang và ông bà Phạm Đình Kỳ, nguyên là Thẩm Phán tòa án Sài Gòn.

Vào dịp này, thay mặt cho Chính Phủ trung ương, ông Huỳnh Bá Phụng, trong tư cách Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Úc Châu) CPLT/VNTD đã thỉnh mời ông cựu Đại Sứ Đoàn Bá Cang làm Cố Vấn Danh Dự cho Đảng Dân Tộc Việt Nam và Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do tại Úc Châu và đã được ông cựu Đại Sứ vui vẻ nhận lời. Trong lời phát biểu của mình, vị cựu Đại Sứ VNCH đã nói rằng: “Ông Huỳnh Bá Phụng muốn tôi làm cố vấn, giúp đỡ ý kiến. Tôi thẳng thắn nói rằng tôi rất vui. Tôi chấp nhận đóng góp khả năng còn lại của tôi cho công cuộc chung. Hằng đêm tôi thường suy nghĩ, đời mình đã không làm được điều to lớn cho đất nước thì nữa đường gãy gánh. Đời của tôi không còn bao lâu, nếu an hem tin tưởng tôi có khả năng đóng góp phần nào cho đại cuộc này, tôi sẽ không tiếc và sẵn sàng tiếp tay…”. Lời phát biểu chí tình và chứa đầy tấm lòng yêu nước thiết tha của ông đã làm xúc động tất cả mọi người. Được biết cựu Đại Sứ Đoàn Bá Cang, năm 1975 nguyên là Đại Sứ VNCH tại Úc Đại Lợi.

Tưởng nên ghi lại, đây là buổi tuyên thệ đầu tiên tại Khu Bộ New South Wales của Đảng Dân Tộc Việt Nam. Theo lịch trình, các khu Bộ: Victoria, South Australia, Western Australia sẽ lần lượt tổ chức các buổi lễ tương tự. Ngoài ra, trước đó tại Khu Bộ Queensland cũng đã diễn ra Lễ Tuyên Thệ cho 32 đảng viên, đặc biệt trong đó có hai tân đảng viên thanh niên là anh Trần Kim Thiên và anh Nguyễn Quang Ngọc, cả 2 là chuyên viên cao cấp đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Dân Tộc Việt Nam nên dấn thân nhập cuộc

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page