top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

MẶT TRẬN DÂN CHỦ VIỆT NAM THAM GIA

VÀO CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM TỰ DO

Little Saigon, California – Sau ngày ra mắt Nội Các, 19 tháng 1 năm 2003, một thành công về mặt chính trị lớn đã đến với Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  khi 46 thành viên thuộc Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam (Bộ Phận Hải Ngoại) tại Đức Quốc đã chính thức tham gia chính phủ, đặc biệt vị Chủ Tịch của Mặt Trận, Tiến sĩ Lê Hoàng và một số thành viên trung ương của tổ chức đã quyết định tự nguyện điền đơn xin gia nhập Liên Đảng Việt Nam Tự Do.

 

Riêng Tiến sĩ Lê Hoàng khi về tham dự Hội Nghị Cao Cấp Chính phủ, tổ chức tại Văn Phòng Trung Ương thuộc miền Nam California, Hoa Kỳ đã được đích thân Nghĩa Hữu Nguyễn Hữu Chánh, Chủ Tịch Liên Đảng VNTD tuyên thệ gia nhập Liên Đảng vào ngày 17 tháng 3 năm 2003 vừa qua.

 

Sự kiện đông đảo thành viên Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam (Bộ Phận Hải Ngoại) tham gia vào Chính Phủ và nhiều thành viên lãnh đạo của Mặt Trận tự nguyện gia nhập Liên Đảng là một chuyển động nhiều ý nghĩa mở ra hướng tiến lớn tại vùng Đông 

Âu, nơi có nhiều trăm ngàn đồng bào chúng ta đang sống rải rác tại các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ.

 

Cần ghi nhận là Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam được bí mật thành lập từ trong nước vào đầu thập niên 90, sau khi khối CS Đông Âu và Liên Xô tan rã. Hầu hết thành viên Mặt Trận thuộc giới học giả, trí thức, chuyên gia. Bộ phận Hải Ngoại của Mặt Trận quy tụ rất đông thành viên là du học sinh, nghiên cứu sinh tại các nước: Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Nam Tư, nhất là tại Đức quốc.

 

Theo tin từ Tiến sĩ Lê Hoàng, vào 2 ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2003, Đại Hội Chính Phủ LTVNTD tại Đông Âu sẽ được tổ chức nhằm thảo luận về công tác phát triển trong thời gian sắp tới, nhân dịp này có một số thành viên thuộc Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam sẽ được tuyên thệ gia nhập Liên Đảng VNTD. Được biết hiện nay, Chiến hữu Tiến sĩ Lê Hoàng là chủ tịch Ủy Ban Dân Vụ Đông Âu của Chính Phủ LTVNTD.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page