top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

ÔNG NGUYỄN HỮU CHÁNH TỪ CHỨC THỦ TƯỚNG CPLT/VNTD,

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG

CHIẾN LƯỢC GIẢI THỂ CSVN

Little Saigon, California – Bằng 48 phiếu thuận, trên 4 phiếu chống, Hội Nghị Cao Cấp 3 cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của Chính Phủ Lâm Thời VNTD, đã đồng thanh chấp thuận cho ông Nguyễn Hữu Chánh từ chức chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ để nhận lãnh công tác mới, nhằm tận dụng tối đa những điều kiện và những cơ hội thuận lợi hiện có để đẩy mạnh việc kết hợp các lực lượng đấu tranh dân chủ ở trong và ngoài nước, tiến tới việc giải thể và thay thế chế độ độc tài CSVN.

 

Dưới sự chủ tọa của Thủ Tướng Chính Phủ, Hội Nghị Cao Cấp Chính Phủ Lâm Thời VNTD, đã diễn ra torng 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 15 và 16 tháng 3 năm 2003 tại Văn Phòng Trung Ương Chính Phủ thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California – Hoa Kỳ. Ngoài ba vị Phó Thủ Tướng là: Đại Tướng Linh Quang Viên, Đệ I Phó Thủ Tướng, Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Đệ II Phó Thủ Tướng, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Đệ III Phó Thủ Tướng, còn có thành viên các cơ chế trung ương chính phủ, như các vị: Linh Mục Phan Phát Huồn, Giám Đốc Nha Tuyên Úy Công Giáo, Mục Sư Nguyễn Phú Cam,  Giám Đốc Nha Tuyên Úy Tin Lành, Cụ Nhân Sĩ Phan Thanh Nhãn, Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo Hòa Hảo, Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo, Giáo Sư Ngô Trọng Anh, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng Kiêm Cố Vấn Đặc Biệt Thủ Tướng Chính Phủ, Luật Sư Nguyễn Khắc Chính, Chủ Tịch Hội Đồng Lập Pháp, Nhà Văn Chu Tấn, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân, Dân Biểu Lý Trường Trân, Phó Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Dân, Nhân Sĩ Hoàng Văn Minh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và 38 chiến hữu Tổng Bộ Trưởng Và Thứ Trưởng các Bộ.

 

Ngày đầu tiên của Hội Nghị, Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh, Thủ Tướng Chính Phủ đã trình bày trước Hội Nghị về phương hướng hoạt động của Chính Phủ trong thời gian sắp tới và để đẩy mạnh tiến trình giải thể chế độ CSVN, Chính Phủ Lâm Thới VNTD cần phải chủ động trong chiến lược, do đó ông chính thức xin từ chức Thủ Tướng Chính Phủ. Hội Nghị đã thảo luận và sau khi cân nhắc thận trọng toàn thể hội nghị đã biểu quyết chấp thuận việc từ chức trên (với số phiếu 48/52) đồng thời cùng soạn thảo Quyết Định thành lập: Hội Đồng Thường Trực Chính Phủ Lâm Thời VNTD, một cơ chế trung ương nhằm điều hành công tác của Chính Phủ và Liên Hội Đồng Hành Pháp – Lập Pháp, một cơ chế tư vấn để nghiên cứu và góp ý trong các vấn đề của Chính Phủ.

 

Sáng ngày thứ hai, các chiến hữu Tổng, Bộ Trưởng các Bộ: Ngoại Giao, Dân Vụ, Quốc Phòng, Cựu Chiến Binh, Thanh Niên, Thông Tin, Xã Hội, Sắc Tộc, Kinh Tế, Thương Mại và Kế Hoạch đã trình bày trước phiên họp về kế hoạch hoạt động của từng Bộ trong năm 2003, Hội Nghị đã thảo luận và đúc kết các công tác trọng điểm của từng Bộ.

 

Đặc biệt trọng điểm mà các cán bộ sẽ đẩy mạnh hoạt động trong năm 2003 là:

 

Bộ Ngoại Giao sẽ phối hợp nhân sự với Bộ Thanh Niên, Bộ Dân Vụ để tổ chức các Phái Đoàn Ngoại Giao của Chính Phủ để liên lạc, tiếp xúc với chính quyền và giới chức dân cử các quốc gia.

 

Bộ Dân Vụ đẩy mạnh việc kiện toàn nhân sự các Ủy Ban Dân Vụ địa phương, tận dụng phương tiện internet, phối hợp với Bộ Thanh Niên tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ qua hệ thống paltalk, tổ chức các chuyến đi công tác tuyên vận tại Đông Âu, Úc Châu, Á Châu, Canada và nhiều tiểu bang quan trọng tại Hoa Kỳ.

 

Bộ Thông Tin thực hiện chương trình phát thanh 1 giờ 30 phút (10 giờ đến 11 giờ 30 đêm) hàng đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu tại Little Saigon và vùng phụ cận, nghiên cứu và lập kế hoạch hình thành mạng lưới truyền thông của Chính Phủ trải rộng trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, từng bước tiến tới việc phát thanh 24/24 ở một số nơi. Tiếp tục và phong phú hóa chương trình phát thanh 1 giờ “Hướng Về Quốc Nội” hàng ngày và tiếp vận tại Úc châu cũng như phát trên internet. Thực hiện chương trình truyền hình 30 phút mỗi ngày toàn tiểu bang California trên băng tần 18, từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi sáng mỗi ngày, dự trù phát hình vào 1/4/2003. Phát hành nguyệt báo Dân Tộc vào cuối tháng 4/2003. Thực hiện và phổ biến 50,000 film video Quốc Dân Đại Hội và Lễ Ra Mắt Chính Phủ Lâm Thời VNTD, dự trù và phát hành vào cuối tháng 4/2003.

 

Bộ Thanh Niên tiếp tục phụ trách và hoàn chỉnh các Website của tổ chức.

Phối trí và thực hiện các chương trình hội thảo của Chính Phủ trên mạng lưới Paltalk, phối hợp vớ Bộ Ngoại Giao trong các Phái Đoàn Ngoại Vận, lập kế hoạch và phối hợp với Bộ Xã Hội tổ chức chuyến đi thăm và phát quà các em thiếu nhi Việt Nam đang sống tại Campuchia, lập kế hoạch để thực hiện Trung Tâm Võ Thuật VNTD tại Little Saigon, tăng cường nhân sự cho những kế hoạch Kinh Tế và Thông Tin của chính phủ. Đảm nhận công tác nghiên cứu high tech cho Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Bình Định.

 

Trong 2 ngày Hội Nghị, các chiến hữu thuộc các cơ chế lãnh đạo Chính Phủ đã làm việc tận lực để kịp hoàn tất nghị trình trong tinh thần tất cả để chiến thắng, hoàn thành đại cuộc cứu nước.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page