top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

Tiểu Sử

ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH

QUỐC TRƯỞNG VIỆT NAM TỰ DO

Đại Tướng Nguyễn Khánh sanh ở Trà Vinh, vùng châu thổ sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam ngày 8 tháng 11 năm 1927, Ông kết hôn với bà Phạm Lệ Trân và sinh được 6 người con.

1946 – 1948: -   Tốt nghiệp Trường Võ Bị Saint-Cyr/Coetquidam, Khóa “Đông Dương” và trường Nhảy Dù Pháp Quốc.

1949 – 1952: -   Cấp bậc Trung Úy, Chỉ Huy Đại Nội Nhảy Dù đầu tiên ở Miền Nam VN

 • Cấp Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Nhảy Dù, tham gia Chiến Dịch Hòa Bình Miền Bắc Việt Nam do Tướng De Lattre De Tassigny làm Tư Lệnh.

 • Tiểu Đoàn Trường Tiểu Đoàn 22 Bộ Binh Việt Nam (Quân Đội Quốc Gia VN) Bắc Việt.

1953 - 1955: -    Cấp Thiếu Tá, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 13/BB (Quân Đội QG/VN) và tiểu khu Cần Thơ (Nam Việt Nam).

 • Trung Tá, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 11 Khinh Quân.

 • Tư Lệnh Miền Tây, tiếp thu từ tay Quân Đội Pháp.

 • Tư Lệnh đầu tiên của Không Quân Việt Nam.

 • Tư Lệnh cuộc hành quân “Rừng Sát” dẹp loạn quân Bình Xuyên.

1956 – 1957: -    Đại Tá, Tư Lệnh Sư Đoàn Bộ Binh VN đầu tiên trấn đóng Vĩ Tuyến 17.

 • Du học trường Chỉ Huy và Tham Mưu Bộ Binh Hoa Kỳ tại Fort Leavenworth, Kansas.

 • Du học trường Liên Quân Hoa Kỳ tại Okinawa, Nhật Bản.

1958 – 1961: -    Tư Lệnh Vùng IV Chiến Thuật.

 • Tổng Thư Ký Quốc Phòng, Phủ Tổng Thống VNCH.

 • Chuẩn Tướng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.

1962 – 1963: -    Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn II Pleiku.

 • Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I Đà Nẵng.

1964:           -     Quốc Trưởng kiêm Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa.

1965:           -    Ngày 25 tháng 2/1965 vì bất đồng ý kiến với chính sách của Mỹ ở Việt   Nam,  Đại Tướng Khánh rời Sài Gòn để làm Đại sứ Lưu Động. Sau 12 năm sống ưu vong ở Âu Châu, Đại Tướng Khánh và phu nhân Lệ Trân cùng 6 người con đã di cư sang Mỹ năm 1977.

 

1991:           -    Đại Tướng Khánh được mời đi thăm vùng kinh tế đặc biệt của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với tư cách riêng.

 • Từ năm 1993 đến nay, Đại Tướng Khánh đi diễn thuyết tại nhiều trường Đại Học dân sự và quân sự, trong đó có Đại Học Chiến Tranh Hoa Kỳ, Trường Chiến Dịch Đặc Biệt của Không Quân Hoa Kỳ, Đại Học Kỹ Thuật Texas tại Lubbock – TX, Đại học Colorado ở Denver.v.v…

 • Đại Tướng đã từng được mời dự nhiều khóa hội thảo (Diễn đàn tổ chức Robert R.MCCormick và Hài Quân Hoa Kỳ) và được hân hạnh đặc biệt tham gia phái đoàn Trường Chiến Tranh Bộ Binh Mỹ tại khóa hội thảo quốc tế của Liên Hiệp Mỹ - Hàn tại Hán Thành, Nam Hàn vào tháng 10 năm 1995 và chuyến viếng thăm cuộc tập trận tại Fort Hood, Texas. Nhân dịp này Đại Tướng có cơ hội làm quen với phương pháp huấn luyện bộ binh hiện đại của Mỹ và việc áp dụng những kỹ thuật tân kỳ vào việc chuẩn bị cho quốc phòng trong Thế Kỷ thứ 21.

Đại tướng Nguyễn Khánh vẫn tin tưởng mãnh liệt vào dân chủ và tự do cho Việt Nam. Ông nghĩ rằng Việt Nam không thể phát triển được nếu không có hòa bình và dân chủ. Phát triền kinh tế sẽ là điều kiện tất yếu cho nhiệm vụ quốc phòng của Việt Nam trong Thế Kỷ thứ 21 này.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page