top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO LÝ TỐNG

LITTLE SAIGON. Khoảng một ngàn người đã tập họp trên đường Moran giữa khu Little Saigon vào sáng ngày Thứ Bảy 26 tháng Tám năm 2006 đòi trả tự do cho ông Lý Tống đang bị giữ tại Thái Lan chờ xét dẫn độ ông về Việt Nam do Ủy Ban Bảo Vệ Chánh Nghĩa Quốc Gia (UBBVCNQG) tổ chức. Đặc biệt có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Chánh, Thủ tướng của Chánh Phủ Việt Nam Tự Do và đại diện của Dân Biểu Trần Thái Văn.

Sau nghi thức chào cờ trọng thể, ông Hồ Anh Tuấn, chủ tịch UBBVCNQG đã tuyên bố lý do cuộc tập họp hôm nay để đồng bào hải ngoại cùng ký thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Lý Tống vì ông Lý Tống là một nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam chứ không phải là một tên khủng bố hay là một tên không tặc cướp máy bay như Cộng Sản Việt Nam vu khống.

Dịp này, ông Hồ Anh Tuấn đã mời ông Nguyễn Hữu Chánh lên diễn đàn phát biểu về ông Lý Tống. Ông Nguyễn Hữu Chánh trước đây vài tháng cũng đã bị Chính phủ Nam Hàn bắt giữ tại Hán Thành theo lời yêu cầu của chính phủ Cộng Sản Việt Nam đòi dẫn độ ông Chánh về Việt Nam với những tội danh khủng bố và âm mưu khủng bố tại Thái Lan trước đây. Nhưng gần hai tháng trước đây, tòa án Nam Hàn cho rằng trường hợp của ông Nguyễn Hữu Chánh không đủ yếu tố buộc tội ông có âm mưu khủng bố. Sau đó chánh phủ Nam Hàn đã phóng thích và ông đã trở về lại Hoa Kỳ.

Trên diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Chánh đã nhắc lại những lần ông đã từng gặp ông Lý Tống trong những năm trước đây và ông hiểu rõ ông Lý Tống là một người anh hùng, không những muốn lật đổ chế độ Cộng Sản trong nước mà tất cả các chế độ Cộng Sản còn lại ở Việt Nam. Ví dụ như ông Lý Tống đã từng thuê máy bay bay sang Cuba để rải truyền đơn kêu gọi nhân dân Cuba đứng lên lật đổ chế độ độc tài Fidel Castro.

Ông Chánh cũng nhắc lại những tâm  sự của Lý Tống nói với ông về những công tác mà ông Lý Tống sẽ làm và sắp làm, trong đó có cả vụ rải truyền đơn về Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Chánh đoan chắc rằng hành động của Lý Tống là hành động của một người yêu nước chứ không phải là tên khủng bố. Ông cũng nói rằng sự hiện diện của những đồng bào biểu tình ngày hôm nay có một tầm mức quan trọng để Chính Phủ Thái Lan xét trả tự do cho ông Lý Tống về Hoa Kỳ thay vì cho Cộng Sản Việt Nam dẫn độ ông về Việt Nam.

Đại diện của ông Dân Biểu Trần Thái Văn cũng lên bày tỏ sự ủng hộ trả tự do cho ông Lý Tống trở về Hoa Kỳ.

Sau đó, phái đoàn Liên Tôn do Linh Mục Phan Phát Hườn, Chủ tịch Nha Tuyên Úy của Chánh Phủ Việt Nam Tự Do cùng hai đại diện của Phật Giáo và Cao Đài đã làm lễ cầu nguyện cho ông Lý Tống.

Tất cả đồng hương tham dự biểu tình cùng với cờ vàng Việt Nam và cờ Hoa Kỳ với những biểu ngữ đòi trả tự do cho ông Lý Tống.

Theo như văn phòng Dân Biểu Trần Thái Văn cho biết vào ngày mồng 7 tháng Chín năm 2006, ông Lý Tống sẽ ra tòa án Thái Lan để xét xem trường hợp của ông Lý Tống là hành vi chính trị khi mướn máy bay từ Thái Lan bay về rải truyền đơn vào Sài Gòn vào đúng lúc Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton viếng thăm Việt Nam. Sau đó ông bay về Thái Lan và đã bị tòa Thái Lan phạt ông 5 năm tù. Nhưng khi ra tù, ông lại bị toà án Thái Lan bắt lại theo lời yêu cầu của Cộng Sản Việt Nam xét xử với tội danh là khủng bố khi ông mướn máy bay từ Thái Lan xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam.

Ngày mồng 7 tháng Chín sắp tới đây, tòa án Thái Lan sẽ có quyết định về việc dẫn độ ông Lý Tống về Việt Nam. Nếu tòa Thái Lan xét hành vi của ông Lý Tống là hành vi chánh trị thì ông sẽ được trả tự do và trở lại Hoa Kỳ. Ngược lại, nếu hành vi của ông Lý Tống bị xem là hành vi hình sự thì ông có thể bị dẫn độ về Việt Nam theo lời yêu cầu của Cộng Sản Việt Nam.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page