top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

LITTLE SAIGON – Đảng Dân Tộc Việt Nam vừa phổ biến một Tâm Thư của Tổng Bí Thư Đảng này là ông Nguyễn Hữu Chánh, cho biết ông Chánh bắt đầu tuyệt thực từ mấy ngày qua.

Ông Chánh đã bị cảnh sát Nam Hàn bắt theo yêu cầu của Interpol, khi cơ quan quốc tế này được yêu cầu từ Công An CSVN xin bắt ông Chánh về ”các hành vi khủng bố.“

Tâm thư của Ông Nguyễn Hữu Chánh ký ngày 28-5-2006, đề là ”Viết từ nhà giam Hán Thành, Nam Triều Tiên,“ gửi tới tất cả mọi người Việt quan tâm, trước tiên là cảm ơn nhiều đồng bào quan tâm về hoàn cảnh của ông, sau là nói về hoàn cảnh ông có thể bị dẫn độ về VN hay không, trích như sau:

“...Trong tháng 4 vừa qua, CSVN lợi dụng Hiệp ước Dân Độ đã ký với Chính Phủ Nam Hàn năm 2005, yêu cầu Chính Phủ Nam Hàn bắt và dẫn độ khẩn cấp cá nhân tôi về tội Đại Khủng Bố...

Đúng theo nguyên tắc Hiệp ước Dẫn Độ đã phải thi hành trước 45 ngày sau khi nhận Hồ sơ cung cấp từ phía Việt Nam!

Nhưng vì Luật sư của chúng tôi YOUNG-SWK-KWON đã đệ trình tất cả những dữ kiện, tin tức tài liệu về hoạt động của CPVNTD và Đảng DTVN trong suốt hơn 10 năm qua tại Hải Ngoại mà tôi là người lãnh đạo...

...Trước song cửa sắt của nhà tù Hán Thành, tôi chỉ biết chia sẻ nỗi đau của đồng bào bằng HÌNH THỨC TUYỆT THỰC VÔ THỜI HẠN kể từ ngày 1 tháng sáu năm 2006 lúc 12 giờ trưa...”

ÔNG NGUYỄN HỮU CHÁNH: TUYỆT THỰC TRONG TÙ SEOUL

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page