top of page

Đã Bán Đất, Bán tài nguyên, Bán dự án, Bán nô lệ lao động, Tiền từ Việt Kiều gởi về, Thâu thuế toàn dân  ...

VÌ ĐÂU PHẢI NỢ 86 tỉ USD ?

- Độc đảng CSVN đủ khả năng phát huy được mọi "tai ương" cho dân tộc, đất nước -

Chính phủ nợ gần 86 tỷ USD

Dư nợ của Chính phủ liên tục tăng nhanh qua các năm và đến hết 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, tương khoảng 86 tỷ USD.

Theo bản tin nợ công vừa được Bộ Tài chính công bố, dư nợ Chính phủ đến hết năm 2014 đã lên 1,826 triệu tỷ đồng (gần 86 tỷ USD). Theo định nghĩa của cơ quan quản lý, đây là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, ngoài nước được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, ủy quyền. Với số nợ này, chỉ riêng năm 2014, chi phí trả là hơn 260.000 tỷ đồng. 

 

Con số này tăng mạnh so với mức 1,5 triệu tỷ đồng của năm 2013. Còn nếu so với năm 2010 - khi dư nợ chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi.

Theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014, nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng còn nợ trong nước trên một triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết năm 2015, nợ Chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP. Trong khi ấy, giới hạn trần nợ cho phép giai đoạn năm 2011-2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua trong đó có nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Như vậy, nợ Chính phủ trong năm 2015 đã vượt trần 0,3%.

Nguồn:  VNExpress.net

ngày 4 tháng 7 năm 2016

bottom of page