top of page

ĐẠI HỘI ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 17 - 18  Tháng 9 Năm 2016

LẦN THỨ

XIII

    Hội trường RAMADA PLAZA HOTEL  

10022  GARDEN GROVE BLVD., GARDEN GROVE CA. 92844 U.S.A.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

SUY CỬ ÔNG NGUYỄN HỮU CHÁNH LÀM TỔNG BÍ THƯ

GARDEN GROVE, California

Trong Đại Hội ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại hội trường khách sạn Ramada Plaza, 114 đại biểu Đảng Dân Tộc Việt Nam về từ Âu, Úc châu, Canada và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ đã đồng thanh suy cử ông Nguyễn Hữu Chánh làm Tổng Bí Thư để lãnh đạo đảng (trong và ngoài nước) phát động Liên Minh Dân Tộc Việt Nam đấu tranh bảo toàn chủ quyền lãnh thổ và dân chủ hóa Việt Nam.

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Đại Hội lần thứ mười ba Đảng Dân Tộc Việt Nam đã diễn ra trong không khí thảo luận vô cùng sôi nổi, dân chủ và phấn khởi. Trong nguyên ngày thứ Bảy 17 và buổi sáng ngày Chủ Nhật 18/9, Đại Hội đã nghe các vị trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại và các Xứ Bộ Trưởng, Khu Bộ Trưởng báo cáo công tác trong năm qua. 

Sau đó, ông Nguyễn Hữu Chánh, Chủ Tịch Hội Đồng Sáng lập, Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh, Phó Tổng Bí Thư Đảng và Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập đã trình bày về tình hình chung của quốc tế và quốc nội và đề ra chính sách, kế hoạch hoạt động sắp tới.

 

Trong dịp này, Đại Hội được đảng và gia đình báo cáo về tin đảng viên Sơn Nguyễn Thanh Điền vừa được trả tự do sau 16 năm bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm. Thân mẫu của anh Điền là bà Nguyễn Ngọc Trinh, đang cư ngụ tại San Diego, California cho biết anh Điền vẫn còn “trong nhà tù lớn Việt Nam”. Anh Điền là một sinh viên từ Hoa Kỳ về làm công tác quốc nội và bị công an CSVN bắt giữ cùng một số đảng viên Đảng Dân Tộc. Hiện lãnh đạo đảng đang tiếp tục vận động để anh được trở về đoàn tụ với gia đình.

Đại biểu Đảng Dân Tộc Việt Nam từ khắp các Châu lục về dự Đại Hội ngày 17 tháng 9 năm 2016

Hình ảnh về Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Nam:

bottom of page