top of page
trang
2
trang
2

Quá trình đấu tranh của ông Nguyễn Hữu Chánh theo phần “tiểu sử biên niên” của ban Đảng sử Đảng Dân Tộc Việt Nam ghi lại như sau:

        -  Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, dù được cơ hội để rời khỏi nước nhưng ông đã 

          quyết định ở lại Việt Nam để cùng với một thanh niên và các quân nhân VNCH thành lập tổ chức kháng Cộng Bảo 

          Long Phục Quốc, hoạt động tại các tỉnh duyên hải Miền Trung, tại Cao Nguyên Trung Phần và tại miền Tây Việt Nam               từ năm 1975 đến 1982.

 

       -  Tháng 12 năm 1975, ông bị CSVN bắt tại Nha Trang và đưa đi “cải tạo” tại trại A40 ở Dong Gang Rọc Muồng, tỉnh

          Khánh Hòa. Tháng 5 năm 1976, ông vượt trại lần thứ nhất, trốn về tiếp tục hoạt động kháng chiến tại Sài Gòn.

 

       -  Tháng 2 năm 1978, ông bị CSVN bắt lần thứ hai tại quận 8 Sài Gòn và đưa về giam tại nhà giam công an CSVN 

          quận 8 Sài Gòn. Ông tự uống kem đánh răng tự sát và được công an CS đưa vào bệnh viện An Đông để cấp cứu.

          Tại đây ông được các thành viên Bảo Long Phục Quốc giải thoát và di chuyển về thị xã Đà Lạt.

 

       -  Năm 1979, ông trở lại Sài Gòn hoạt động rồi bị CSVN bắt lần thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 1980, chúng đưa ông

          giam tại số 134 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Sài Gòn. Tại đây, ông vượt ngục lần thứ ba, trở về Qui Nhơn tái hoạt

          động.

 

       -  Tháng 8 năm 1981, ông bị CSVN bắt lần thứ 4 tại huyện An Nhơn và giam tại nhà tù Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

          Trong lúc chuyển tù từ Qui Nhơn về Sài Gòn bằng tàu lửa, ông đã nhảy tàu vượt thoát (lần thứ tư) và di chuyển đến

          thị xã Đoàn Kết, tỉnh Kontum tiếp tục hoạt động trong tổ chức Bảo Long, gồm có cả bộ phận kháng chiến Fulro.

 

        -  Năm 1982 vì tình trạng kiệt quệ nguồn tiếp tế, tổ chức Bảo Long Phục Quốc quyết định ngừng hoạt động, lui vào

          bóng tối và đề cử ông vượt biển ra nước ngoài để liên kết với các lực lượng chống Cộng hải ngoại.

 

        -  Tháng 10 năm 1982, ông Nguyễn Hữu Chánh vượt biển đến Subic bay, Phi Luật Tân và được chuyển đến trại tỵ nạn

          tại Bataan.

 

       -  Năm 1985 rời trại đi định cư tại California, Hoa Kỳ hành nghề Landscaping và mở công ty xây cất Vinameco

          Construction Company Công ty xây cất qui mô của người Việt Nam lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, với hàng trăm công

          nhân xây dựng.

       -  Năm 1989 ông giải tán công ty Vinameco, rồi cùng với ông Nguyễn Phước Liên Thành (cháu đích tôn của Kỳ Ngoại

          Hầu Cường Để) và tổ chức Hoàng Gia Việt Nam đến nước Vanuatu (một đảo quốc trong Thái Bình Dương) để vận

          động nước này dành một đảo định cư người tỵ nạn Việt Nam ở các trại vùng Đông Nam Á, lúc đó đang có chính

          sách trả người tỵ nạn về Việt Nam. Tuy nhiên kế hoạch định cư không thành vì chính phủ đương nhiệm Vanuatu bị

          đảo chính.

 

       -  Năm 1990, ông trở lại Hoa Kỳ:

 

  •     Thành lập Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, gồm nhiều y sĩ, bác sĩ Đông và Tây y để phục vụ miễn phí cho đồng bào.

 

  •    Thành lập Trường Pacific Technical School nhằm huấn luyện cho những đồng bào theo diện HO vừa đến Hoa Kỳ.

 

  •    Thành lập Tổng Liên Đoàn Xây Dựng và Kiến Thiết Việt Nam Tự Do, quan hệ mật thiết với Tổng Liên Đoàn Lao                Động Hoa Kỳ (AFL-CIO).

 

  •    Năm 1991 ông cùng với 17 tổ chức, đảng phái thành lập Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân, trong đó gồm nhiều lãnh tụ         và nhân sĩ cách mạng nhằm mục đích hình thành một tổng lực đẩy mạnh công cuộc đấu tranh để giải thể chế độ CSVN.

 

  •    Tháng 4 năm 1992, trong một lễ tuyên thệ bí mật, ông nhận lãnh trách nhiệm với Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân hướng dẫn một phái đoàn chuyên gia hỗn hợp Việt-Mỹ, dùng vỏ bọc là các chương trình nhân đạo: Vinamoto, nghiên cứu chất    độc màu da cam và tìm tù nhân Mỹ mất tích (MIA) để xâm nhập Việt Nam qua đường chính thức để tổ chức lại mạng        lưới cơ sở Bảo Long Phục Quốc và móc nối các thành phần, lực lượng phản kháng trong lòng chế độ Hà Nội.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Liên Minh Dân Tộc Việt Nam,.

Tổng Ủy Viên, Ủy Ban Lưu Vong Tổ Chức Công Dân Thế Giới (WorldService.Org)

Cựu Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1949 tại thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xuất thân là kỹ sư công chánh, cựu học sinh trường Trung Học Công Lập Võ Tánh, Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Hữu Chánh kết hôn với bà Bùi Thị Bích Mận. Ông bà Nguyễn Hữu Chánh sinh được bốn người con trai đặt tên là Vinh, Quang, Sơn, Hà. Các cậu Vinh, Quang, Sơn đều đã tốt nghiệp đại học. Cậu út Hà tốt nghiệp ngành Luật  khoa và hiện là một Luật sư tại Nam California.

Tiểu Sử

       -  Tháng 2 năm 1993, bị CSVN phát giác, ông cùng với một số chiến hữu vượt biên giới sang Campuchia. Tại đây, ông

          đứng ra thành lập:

 

  •     Trường Pacific Technical School: Huấn nghệ cho đồng bào Việt Nam tại Nam Vang, Campuchia

 

  •     Tổ chức Cựu Chiến Binh (BRAVO): Tìm tù nhân Mỹ mất tích. (Cựu Tướng Westmoreland lãnh đạo)

 

  •     Tổ chức Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương

 

  •     Xuất bản tờ “Tự Do”, báo Việt Ngữ đầu tiên tại Campuchia.

 

          Đồng thời công khai liên kết chặt chẽ với lực lượng Kháng Chiến Hoàng Gia Campuchia (FUNCIFEC) nhằm chuẩn bị

          cho thế chiến lược kháng chiến sau này.

 

       -  Ngày 30 tháng 4 năm 1995, trước khi chính quyền Hoa Kỳ công bố việc bang giao với CSVN, ông và các chiến hữu

          làm lễ công bố thành lập Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do tại huyện Sa Thầy, biên giới Việt-Miên. Vị Thủ Tướng

          Chính Phủ là một Trung Tá QLVNCH trong quốc nội, sử dụng bí danh Nguyễn Hoàng Dân (là bí danh mà ông Nguyễn

          Hữu Chánh từng lãnh đạo tổ chức Bảo Long Phục Quốc). Ông Nguyễn Hữu Chánh được đề cử giữ chức vụ Tổng Thư

          Ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do, đặc trách điều phối mọi hoạt động của

          Chính Phủ tại hải ngoại.

 

       -  Năm 1996, ông cùng với các chiến hữu trong thành phần lãnh đạo Chính Phủ CMVNTD đi vận động khắp các cộng

          đồng người Việt tỵ nạn, từ Âu sang Úc, từ các tiểu bang Hoa Kỳ đến Canada để hình thành các cơ sở Hội Đồng Đại

          Biểu Chính Phủ CMVNTD.

 

       -  Ngày 25, 26, 27 tháng 1 năm 1997, tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa chính thức ra mắt thành phần Nội Các Chính Phủ

          CMVNTD tại Nam California, với hơn 3000 đồng bào tham dự. Ông được Đại Hội công cử là Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch

          Hòa Bình của Chính Phủ CMVNTD.

 

          Sau đó rời Hoa Kỳ, ông trở lại biên thùy Đông Dương để xây dựng các căn cư kháng chiến KC 701, 702, 710 để huấn 

          luyện cán bộ chính trị xâm nhập Việt Nam.

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

bottom of page