top of page
trang
1  2
trang
1  2

      -  Ngày 15/8/1997 thành lập Liên Đảng Việt Nam Tự Do.

 

       -  Ngày 30/4/1998: Tổ chức Đại Hội Biên Thùy tại Căn Cứ KC 702 (vùng Free zone giữa biên giới hai nước Thái và

          Campuchia) với hơn 100 đại biểu hải ngoại và gần 200 đại biểu quốc nội. CSVN bất chấp công pháp quốc tế tấn công

          vào Đại Hội, gây tử thương 4 kháng chiến quân.

       -  Ông bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Hoa Kỳ ngày 26/6/1998.

 

       -  Ngày 18 tháng 1 năm 1999, ông lên Đài phát thanh Việt Nam Tự Do (RFVN) kêu gọi đồng bào cùng với ông ra hiện

          trường biểu tình phản đối Trần Trường treo cờ CSVN tại khu phố Bolsa. Sáng hôm sau ông trở lại Đông Dương với                         một bộ phận Biệt Đoàn Cảm Tử Bảo Long xâm nhập về Việt Nam để mở chiến dịch rải truyền đơn, thả cờ vàng 3 sọc

          đỏ tại Sài Gòn, Biên Hòa, Nha Trang, Mỹ Tho và Cần Thơ, trong đó có kế hoạch phá hủy các tượng Hồ Chí Minh tại               

          Sài Gòn và Cần Thơ.

 

       -  Khi trở ra, xâm nhập vào Thái Lan bằng đường bộ ông bị Thái Lan bắt giữ ngày 6 tháng 5 năm 1999. Do sự can thiệp

          của các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ: John Mc Cain, Bob Smith và bà Ngoại Trưởng Albright ông được Thái Lan trả tự do

          về lại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 năm 1999.

 

       -  15/8/1999: Thành lập Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do và Đài Phát Thanh Việt Nam Tự Do (Chương trình phát

          về quốc nội).

 

       -  Ngày 30 tháng 4 năm 2000, trong Đại Hội Liên Đảng, ông được bầu làm Chủ Tịch Liên Đảng Việt Nam Tự Do.

 

       -  Ngày 15 tháng 8 năm 2000, ông từ nhiệm và bàn giao chức vụ Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch Hòa Bình cho Đại Tướng

          Linh Quang Viên và bí mật trở lại Thái Lan rồi xâm nhập về Việt Nam lần thứ ba để liên lạc, móc nối liên kết thành lập

          Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết trong nội địa Việt Nam, gồm 14 tổ chức, đảng phái, các lực lượng CS phản tỉnh và các lực

          lượng tôn giáo để chuẩn bị Chiến Dịch Hòa Bình phát động tại Việt Nam dự trù vào tháng 4 năm 2001.

 

       -  Ngày 20 tháng 6 năm 2001, sau khi rời Việt Nam về Hoa Kỳ, ông tiếp tục đi đến các nước Phi Luật Tân, Nam Dương,

          Mã Lai, Lào, Đài Loan và trở lại Thái Lan (lần thứ tư) để vận động và xây dựng mạng lưới tài chính cho tổ chức nhằm

          đáp ứng nhu cầu phương tiện cho chiến dịch sắp tới.

 

       -  Ngày 01 tháng 2 năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Tổng Ủy Viên điều hợp Ủy Ban Lưu Vong Tổ Chức Công Dân 

          Thế Giới 

 

       -  Ngày 30 tháng 6 năm 2002, Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam diễn ra tại Anaheim Convention Center, miền Nam

          California, Hoa Kỳ đề ra kế sách truy tố CSVN ra trước Tòa Án Quốc Tế. Do ý kiến của đông đảo Đại Biểu tham dự,

          Hội Nghị đã chuyển biến trở thành Quốc Dân Đại Hội. Hơn 6.000 đồng bào tham dự đã đồng thanh suy cử ông trong

          chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do với trách nhiệm tiến hành việc lập thủ tục truy tố CSVN và

          lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải thể CSVN.

 

       -  Ngày 19 tháng 1 năm 2003, Lễ Ra Mắt Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do được tổ chức trọng thể tại Hội Trường

          Bren Event Center thuộc University California Irvine (UCI), miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự tham dự của trên 4000

          đồng bào. Trong dịp này, thành phần 3 cơ chế: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam

          Tự Do đã được Thủ Tướng Nguyễn Hữu Chánh long trọng trình diện trước quốc dân.

 

       -  Ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2003, Hội nghị Cao Cấp 3 cơ chế của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do đã được triệu

          tập tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Hữu Chánh đã chính thức từ chức Thủ Tướng Chính Phủ để trở lại

          Á Châu hoạt động trong Mặt trận Dân Tộc Tự quyết nhằm đẩy mạnh tiến trình đấu tranh chấm dứt sự cai trị của Đảng

          CS trên đất nước Việt Nam.

 

       -  Ngày 22 tháng 2 năm 2004 ông rời Mỹ đi GHANA – do lời mời của Tổng Thống Ghana thiết lập hệ thống phát triển và

          đầu tư Á-PHI .

      

       -  Ngày 10 tháng 9 năm 2004 ông di chuyển toàn bộ Ban Tham Mưu và Bộ Chỉ Huy về Đảo SAIPAN ( CNMI) để chuẩn bị

          cho Chiến Dịch TỔNG NỔI DẬY tại nội địa Việt Nam năm 2005 .

 

       -  Ông trở lại Hoa Kỳ tham dự Quốc Dân Đại Hội kỳ 2 được tổ chức tại Anaheim Convention Center , Đại Tướng Quốc

          Trưởng NGUYỄN KHÁNH chính thức nhận trách nhiệm Lãnh Đạo CPVNTD và bổ nhiệm Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh  

          làm Thủ Tướng CPVNTD tháng 4 năm 2005

 

       -  Sau ngày Quốc Dân Đại Hội kỳ 2 ông cùng với Đại Tướng Nguyễn Khánh trở lại đảo SAIPAN để liên lạc với Hội Đồng

          Cách Mạng Cứu Nước Quốc Nội để chuẩn bị cho Ngày Tổng Nổi Dậy .

 

       -  Ngày 4/4/2006 ông rời khỏi Phi Trường đảo SAIPAN đi Nam Hàn để nhận sự yểm trợ của một số nhà mạnh thường

          quân KOREA yểm trợ cho Chiến Dịch Tổng Nổi Dậy .

 

       -  Ngày 6/4/2006 ông bị Bắt tại Khách Sạn theo yêu cầu của Chính Phủ CSVN dẫn độ ông NHC về Việt Nam để xét sự  

          về tội KHỦNG BỐ.

 

       -  Nhiều cộng đồng khắp nơi trên thế giới , nhiều tổ chức quốc tế , nhiều chính phủ và cơ quan Liên Hiệp Quốc đã nhập

          cuộc tranh đấu , can thiệp , yêu cầu trả tự do cho ông NHC , mặc dù Trần Đức Lương nhân danh là CHỦ TỊCH NƯỚC

          CHXHVN đã chính thức gởi công hàm cho Tổng Thống Nam Hàn yêu cầu DẪN ĐỘ theo hiệp ước Dẫn Độ ký năm

          2004.

 

       -  4 tháng bị Giam trong nhà tù NAM HÀN để chờ đợi Tòa Án Tối Cao xét xử ,cuối cùng ông NHC đã được Tòa Án Tối

          Cao Nam Hàn tuyên bố TRẢ TỰ DO CHO ÔNG NHC NGAY LẬP TỨC vì ông NHC là nhà tranh đấu cho Dân Chủ và

          Nhân Quyền cho VN , chứ không phải là KHỦNG BỐ như bản tố cáo của chính quyền CSVN.

 

        -  Ngày 20 tháng 9 năm 2007 ông và Đại Tướng Quốc Trưởng NGUYỄN KHÁNH và phái đoàn TÔN GIÁO được mời  

          điều trần về NHÂN QUYỀN tại LIÊN HIỆP QUỐC

 

       -  Ngày 22 Tháng 9 năm 2008 Đại Hội Đảng DÂN TỘC VIỆT NAM Yêu cầu ông Trở lại giữ vai trò lãnh đạo Đảng ( Tổng

          Bí Thư ).

 

       -  Ngày 9 tháng 9 năm 2009 ông Xây Dựng và chủ tọa lể khánh thành Đài Truyền Hình GLOBALTV phát hình 24/24 Toàn

          thế giới và 2 đài Địa Phương 57.8 California và 51.5 Houston TX .( GlobalTVLive.net )

 

       -  Đại Hội Đảng năm 2014 ông Trao quyền Tổng bí Thư cho L/S NGUYỄN KHẮC CHÍNH để Tổ chức Lực Lượng LIÊN

          MINH DÂN TỘC VIỆT NAM cho đến ngày hôm nay **

          Ban Đảng sử Đảng Dân Tộc Việt Nam

         **( Theo bản trích lục: Cập nhật, đến thời điểm này: Ngày 25 tháng 3 năm 2016 )

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

bottom of page