top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

- Lời Kêu Gọi -

của Thủ Tướng CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỰ DO

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

 

Suốt cả quá trình lịch sử trên 4000 năm, dân tộc Việt Nam đã liên tục và kiên cường tranh đấu chống lại mọi chế độ ngoại thuộc và áp bức, phát huy truyền thống anh hùng quyết giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc, làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng.

 

Đáng lẽ ra, sau khi giành được độc lập năm 1945 cùng với cao trào giành độc lập của các dân tộc bị trị trên thế giới, dân tộc Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến đẫm máu kéo dài 9 năm mà vẫn được độc lập nếu đảng Cộng Sản Đông Dương không phá vỡ thế đại đoàn kết dân tộc và biết nắm bắt cơ hội do chính sách giải thực của các đại cường và Liên Hiệp Quốc.

 

Đáng lẽ ra, sau 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, dân tộc Việt Nam đã có thể bước vào một kỷ nguyên mới, độc lập, trung lập, và hoà bình như các nước Á, Phi, nếu đảng Cộng Sản Đông Dương không cuồng vọng đặt quyền lợi Quốc tế Cộng Sản lên trên quyền lợi Tổ quốc.

 

Đáng lẽ ra, năm 1954, tập đoàn Cộng sản Hà nội đã đặt bút ký Hiệp Định Geneve để chia cắt đất nước, miền Bắc phải được tái thiết, nhân dân phải được hưởng hoà bình, hạnh phúc ấm no thì đảng cộng sản VN lại tiến hành cuộc đấu tố qui mô rộng lớn mang danh là “cải cách ruộng đất” gây ra bao nhiêu thảm cảnh đau thương, hàng trăm ngàn người đã bị tù đày và chết trong oan nghiệt. Họ đã không tái thiết được miền Bắc mà còn tàn phá thêm. Hàng ngàn ngôi chùa, hàng vạn ngôi đình và đền đã biến thành chuồng lợn, chuồng gà. Đại bộ phận nhân dân miền Bắc đã bị bần cùng hoá. Bao nhiêu Sư Ni đã bị cưỡng bách phải hoàn tục. Bao nhiêu giáo sĩ Thiên Chúa Giáo đã bị cô lập hoặc bị giam cầm, tước đoạt quyền phụng tự và hành đạo. Chính sách đấu tố và phân hoá xã hội trong cái gọi là “trí, phú, địa, hào” đã cắt đứt tình cảm thiêng liêng đối với họ hàng, thôn xóm, đồng thời huỷ diệt những giá trị thiêng liêng của dân tộc ta. Ở miền Nam Cộng sản Hà nội đã nhúng tay phát động một cuộc Nội chiến đẫm máu, mạo nhận là “giải phóng Dân tộc” đem lại biết bao chết chóc, đổ vỡ cho miền Nam.

 

Đáng lẽ ra, sau 30 năm máu lửa, năm 1975 phải là cơ hội để tái thiết, phục hồi dân tộc trong một Tổ quốc thống nhất.

 

Nhưng đau đớn thay, vì đặt Quốc tế Cộng sản lên trên Tổ quốc thiêng liêng, vì để quyền lợi của Đảng lên trên cả quyền lợi tối thượng của dân tộc, tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội đã không thống nhất được lòng người, phân hoá xã hội, lại gây ra thảm cảnh chia rẽ Trung, Nam, Bắc. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là một phần chi thể của Cộng Sản Đông Dương, tập đoàn Hà Nội đã bức tử mặt trận ấy, không một bài điếu văn, không một lời giã từ, coi những người ở miền Nam trong mặt trận như kẻ thù phải ra tay tiêu diệt.

 

Lẽ ra, thống nhất được lãnh thổ Tổ quốc, tập đoàn Cộng Sản Hà Nội phải nghĩ đến phúc lợi của toàn dân trước hết và trên hết thì họ lại hăm hở dốc toàn lực để chuẩn bị cho cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba do sự uỷ nhiệm của CS quốc tế Liên xô. Đồng thời lại ly tán cả tập thể nhân dân miền Nam, đưa hàng triệu đồng bào thành thị đi vùng kinh tế mới, thật ra chỉ là trại tập trung trá hình trên những miền đất hoang vu, khô cằn để cô lập hoá, làm tiêu tan sinh lực và thể lực. Hàng triệu quân cán chính miền Nam đã bị bức tử, bị cầm tù, bị lao động khổ sai…

 

Hàng triệu đồng bào đã phải ra đi tìm lẽ sống trong nỗi chết… Hàng triệu đồng bào đã vùi thân dưới lòng đại dương trong cuộc liều thân bỏ nước ra đi chỉ vì một lý do duy nhất là không thể sống dưới chế độ CS tàn bạo khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử dân tộc

Tiếp tục bắt nhân dân lao động quá sức, ăn đói mặc rách, tập thể hoá sản xuất mà thực chất chỉ là biến công nhân và nông dân thành một bầy người nô lệ phục vụ cho Đảng. Thay vì kiến tạo một đất nước hoà bình nhân dân có cơm ăn áo mặc thì tập đoàn CS Hà Nội lại tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược tại Cao Miên, về hùa với Liên xô gây hấn với Trung quốc gây ra cuộc chiến biên giới, tàn phá đến cùng kiệt các tỉnh Thượng Du miền Bắc.

 

Sau đại hội VI, đất nước cơ đồ đã tan hoang, 300,000 cán binh mất tích ở miền Nam, Đảng vẫn bưng bít; 300,000 gia đình và cô phụ oán thán, Đảng vẫn nhẫn tâm làm ngơ. Hơn 100,000 cán binh hầu hết là thanh niên đã phải chết mất xác trên khắp chiến trường Cao Miên. Đảng vẫn coi như một trò chơi mạng người với súng đạn và phiêu lưu. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang trên bờ vực thẳm, nên Đại Hội VI Đảng mới cởi trói một ít cho dân, để dân được thuê đất của chính ông bà cha mẹ mình cày cấy mưu sinh.

Lẽ ra, trong bảy năm cởi trói cho dân, mở cửa và kêu gọi nước ngoài đầu tư, xã hội phải được khá hơn, nhưng bảy năm đổi mới là bảy năm đại bộ phận công nhân và nông dân càng ngày càng lầm than, đói rách và bệnh tật. Bảy năm đổi mới là bảy năm bất công chồng chất, xã hội tan hoang và phân hoá cùng kiệt, Việt Nam vẫn là một trong 10 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Việt Nam chiếm kỷ lục về tham ô nhũng lạm. Buôn lậu trở thành quốc sách. Việt Nam đã không còn danh dự trên chính trường quốc tế, mất hết cả chữ tín đối với thế giới. Việt Nam trở thành một quốc gia vô pháp luật, chỉ có luật rừng xanh, đã và đang trải qua hoạ thiên sứ quân và cường hào ác bá chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc.

 

Tội ác của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Hàn Nội đối với Tổ quốc và dân tộc ta không kể sao cho xiết được! Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa CSVN tuyệt nhiên không phải là một chế độ Xã Hội, đó chỉ là một chế độ nô lệ kiểu mới do một tập đoàn thảo khấu đã hết lương tri. Tập đoàn lãnh đạo CS Hà Nội đã chứng tỏ hoàn toàn vô tài, bất lực, không thể quản lý được đất nước, chỉ biết đàn áp và bóc lột.

Thưa đồng bào trong và ngoài nước,

 

Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do được thành lập do ý nguyện dựng lại nước, dựng lại nhà của toàn dân, là một Chính phủ chỉ vì dân và phục vụ Tổ quốc, long trọng tuyên bố: Nước Việt Nam phải được tự do, dân chủ. Toàn dân Việt Nam phải được sống dưới ánh sáng công lý và được hưởng cơm no, áo ấm và phúc lợi. Tổ quốc VN phải được vinh quang như Tổ quốc ta đã vinh quang trong suốt quá trình lịch sử trên 4000 năm. Dân tộc VN phải được sống trong thanh bình, xoá bỏ những mâu thuẫn trong cộng đồng dân tộc để xây dựng một đất nước tiến bộ, phú cường.

 

Để hoàn thành lịch sử trên, Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do chủ trương:

 

       1. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, lấy tình tự dân tộc để kết hợp mọi giới đồng bào. Giải thể chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản, tiến hành tổng tuyển cử Quốc Hội, soạn thảo Hiến Pháp, thiết lập chế độ Cộng Hoà, định lại Luật Pháp của một chính phủ Độc Lập và dân chủ, tổ chức lại chính quyền dân chủ pháp trị từ trung ương đến địa phương. Bảo đảm các quyền tự do căn bản, tôn trọng nhân quyền, quyền tư hữu cơ bản, quyền sở hữu đất đai v.v…

 

       2. Phục hồi các sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng, xây dựng lại đình, đền thờ tiên hiền, anh hùng và liệt nữ dân tộc, phát huy các giá trị thiêng liêng và truyền thống; giải tán các tổ chức mạo danh tôn giáo và tín hữu do Đảng Cộng Sản và nhà nước Cộng Sản thành lập trước đây. Chính phủ long trọng công nhận quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền theo đạo và hành đạo, phục hồi truyền thống tôn giáo đồng nguyên và hài hoà.

 

       3. Hỗ trợ xây dựng các đảng chính trị, các đoàn thể và tổ chức văn hoá, xã hội, nông dân, công nhân, thanh niên, phụ nữ và mọi ngành nghề để tham gia vào đại cuộc phục hồi dân tộc và xây dựng đất nước. Giải tán cơ chế Đảng CS các cấp trong hệ thống công quyền từ chính phủ Trung ương đến địa phương và thôn xã. Tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương, dưới bất cứ dạng thức nào đều thuộc về tài sản quốc gia do quốc gia sở hữu và quản trị.

 

       4. Xây dựng và phát triển Quân Đội Việt Nam, thành một quân đội chuyên nghiệp, phi đảng phái, để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chính phủ dân cử. Giải tán hệ thống chính uỷ và đảng uỷ của Đảng CSVN trong quân đội ở mọi cấp. Quân đội Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào và chủ quyền Quốc gia.

 

       5. Thực hiện các quyền tự do dân chủ thực sự. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều có quyền tự do cư trú và di chuyển, có quyền ứng cử, bầu cử, có quyền kinh doanh và đầu tư, có quyền lựa chọn nghề nghiệp và hành nghề. Tất cả các dân tộc thiểu số trong đất nước Việt Nam đều có quyền tự do và bình đẳng, có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau.

 

       6. Giải thể độc tôn ý thức hệ. Xoá bỏ chế độ văn hoá và báo chí do Đảng CS độc quyền, sở hữu và kiểm soát. Thực hiện quyền tự do sáng tác, tự do báo chí và truyền thông, quyền tự do ấn loát và phát hành.

 

       7. Thực hiện chế độ pháp quyền trên nền tảng công lý, công bình và nhân bản. Bãi bỏ các toà án nhân dân. Thực hiện chế độ tư pháp mới, tố quyền phải được độc lập, quyền biện hộ phải được tôn trọng.

 

Thực hiện Quốc dân đại xá, trả lại tự do cho tất cả tù nhân chính trị, và các quân phạm đào ngũ hay bất phục tùng nhập ngũ với chế độ CS, phóng thích các tù nhân đã bị giam cầm lâu năm mà không được xét xử hay xét xử mờ ám. Thành lập các uỷ ban ân xá cứu xét ân xá hoặc giảm án cho các tù nhân hình sự. Ân xá cho các tù nhân hình sự đã 55 tuổi. Ân xá cho các tù nhân vị thành niên, tuỳ trường hợp chuyển qua các trung tâm giáo huấn đặc biệt. Ân xá cho các nữ tù nhân 50 tuổi.

 

       8. Cải tiến dân sinh là chính sách hàng đầu của chính phủ. Hàng triệu đồng bào Việt Nam phải được giải thoát ra khỏi thảm cảnh “màn trời chiếu đất”, nghĩa là người dân phải được an cư lạc nghiệp, tổi thiểu phải có một căn nhà, một cảnh vườn, một thửa ruộng. Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do đoan quyết sẽ thực hiện điều đó. Chính phủ tôn trọng quyền sở hữu chính đáng của đồng bào về tài sản như nhà cửa hay đất đai đã bị chế độ cũ tịch thu.

 

Đại hoạ của đất nước ngày nay là đại hoạ môi sinh có thể huỷ diệt dân tộc, biến đất nước gấm hoa của chúng ta thành sa mạc. Do đó, Chính phủ quyết liệt thực hiện chính sách bảo vệ rừng và tài nguyên, nông, lâm và hải sản. Chống lũ lụt do nạn phá rừng gây nên. Bảo vệ môi sinh, phục hoạt đất đai cằn khô, khai thông kinh lạch, sông ngòi, đầm ao đã bị ô nhiễm.

 

       9. Xoá bỏ chế độ đặc quyền và ưu đãi trong giáo dục ở mọi cấp, nhất là ở đại học và cao đẳng chuyên nghiệp. Toàn thể thanh thiếu niên nam nữ, bất phân đẳng cấp xã hội và tôn giáo đều được hưởng cơ hội đồng đều ở trường học và khảo thí từ tiểu học đến đại học. Tất cả công dân Việt Nam đều được quyền xuất dương du học và tu nghiệp nếu hội đủ điều kiện luật định. Bãi bỏ trường Đảng dưới mọi hình thức. Giải tán tổ Đảng và Đoàn thiếu nhi choàng khăn đỏ trong trường học. Giải tán đoàn thanh niên CS HCM từ trung ương đến địa phương.

 

      10. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Kiều bào như quyền được giữ song tịch. Kiều bào về nước kinh doanh và đầu tư được coi như công dân Việt Nam ở trong nước. Về tài sản của Kiều bào như nhà cửa, đất đai bị chế độ cũ tịch thu trước đây, nếu có đơn xin lấy lại với chứng từ hợp pháp sẽ được cứu xét và trả lại.

 

      11. Bảo vệ và chăm sóc người cao niên, người tàn phế, thương phế binh và cô nhi. Bảo đảm cho công nhân viên chế độ cũ được hưởng các quyền lợi hưu trí theo luật định.

 

      12. Thực hiện chính sách hoà bình hữu nghị với các nước lân bang và tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị hay khác biệt tôn giáo trên nguyên tắc bình đẳng tôn trọng chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của nhau. Lấy Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Công pháp Quốc Tế làm nền tảng.

 

Thực hiện chính sách đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước trên căn bản kinh tế thị trường và tự do mậu dịch phù hợp với luật pháp quốc tế. Thiết lập một đạo luật thương mại, đạo luật đầu tư và định lại pháp luật về các lãnh vực phát triển kinh tế, tự do mậu dịch, tự do kinh doanh và xuất nhập cảng. Bảo đảm tài sản và các cơ sở đầu tư của người ngoại quốc ở Việt Nam. Tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế, đầu tư và hợp tác trên căn bản luật pháp quốc tế về mậu dịch, quan thuế và các ngành liên hệ.

 

      13. Xây dựng nền kinh tế tự do và thị trường. Định lại thuế khoá, trực thu và gián thu cùng các loại thuế khác trên căn bản công bình hợp lý.

 

Thiết lập toà án thuế vụ, Toà Án Điền Địa để xét xử các vụ vi luật và trái phép. Thiết lập Toà án Lao Động để xét xử và hoà giải các tranh chấp lao động.

 

Thiết lập chế độ ngoại tệ hợp lý và thực tế, đặt chủ quyền kinh tế và quốc gia làm nền tảng. Chủ trương Việt Nam chỉ có một nền tiền tệ duy nhất là đồng bạc Việt Nam.

 

Xây dựng niềm tin và đại tín trong quốc dân và quốc tế. Thiết lập hệ thống ngân hàng Nông Tín, Thương Tín và Công Nghệ là hệ thống tự trị đặt dưới quyền giám hộ của Ngân Hàng quốc gia. Thiết lập Quỹ Bảo hiểm Đầu Tư và Xuất nhập cảng.

 

Chính phủ nắm quyền kiểm soát lúa gạo và nông lâm hải sản. Xuất cảng lúa gạo, nông sản và lâm sản thuộc chính sách quốc gia và do quốc gia hoạch định kế hoạch vẫn trên căn bản kinh tế thị trường và tự do mậu dịch. Miễn thuế cho các tổ chức xã hội, từ thiện và thuế lợi tức cho người cao niên trên 60 tuổi và người tàn phế.

 

      14. Những đảng viên Đảng CSVN sau khi từ bỏ chủ nghĩa CS được nhiệt liệt hoan hô. Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do chủ trương xoá bỏ mọi lằn ranh phân cách đồng bào Việt Nam do ý thức hệ khác biệt, do chính kiến và đảng phái khác biệt. Không có một khác biệt nào trên căn bản tình tự dân tộc và sự sống còn của Tổ quốc Việt Nam. Do đó, khi người Cộng sản tự ý từ bỏ Đảng và chủ nghĩa CS là đã tự hoà hợp với toàn thể đồng bào VN không Cộng sản.

 

Chính phủ khen thưởng xứng đáng với những người lập công với đại nghĩa phục hưng dân tộc và đất nước. Chính phủ nghiêm trị các thành phần ngoan cố phá hoại, gây xáo trộn xã hội hay xúi giục các thành phần bất hảo làm điều trái phép. Nghiêm trị với hình phạt tối đa đối với các trường hợp cướp bóc nhân dân, hãm hiếp và bạo hành bằng vũ lực. Chính phủ cũng nghiêm trị với hình phạt tối đa đối với các thành phần kích động gây thù oán hay trả thù nhau.

 

An dân là chính sách cơ bản của chính phủ. Chính phủ nghiêm trị các phần tử phá rối an ninh công cộng hay gây xáo trộn xã hội.

Thưa toàn thể đồng bào,

Thưa toàn thể các chiến hữu,

 

Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ diệt chủng do hoạ tàn phá môi sinh, núi rừng, đồng ruộng, sông hồ và thềm lục địa.

 

Tổ quốc đã lâm nguy!

 

Chính phủ Việt Nam Tự Do tha thiết kêu gọi:

 

Toàn thể đồng bào Việt Nam, không phân biệt chính kiến, giai tầng xã hội hay quá trình hoạt động ở bên đây hay bên kia hay bất cứ hoàn cảnh chính trị nào hãy xiết chặt hàng ngũ dưới lá cờ Đại Nghĩa Dân Tộc, quyết một lòng cùng đứng lên giải thể chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam.

 

Đó là con đường duy nhất, không còn lựa chọn nào khác hơn để trước là cứu dân, cứu nước sau là để tự cứu lấy mình.

 

Chỉ có như vậy và phải như vậy mới đoạn tuyệt được một chế độ đã tác hại triền miên trên 50 năm nay làm cho đất nước ta mỗi ngày một băng hoại, càng ngày càng tang thương.

 

Chỉ có như vậy và phải như vậy mới đưa toàn dân đến ấm no, hạnh phúc thực sự và đất nước được dân chủ, tự do và phú cường.

 

Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do đã có đường lối cứu nước và dựng nước rõ rệt với lập trường quốc gia dân tộc rất quang minh chính đại, chắc chắn được đại đa số đồng bào Việt Nam ủng hộ.

 

Mục tiêu tranh đấu cho đại nghĩa xây dựng đất nước và phục hồi dân tộc của Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do phù hợp với quyền lợi thiêng liêng của Tổ quốc và với trào lưu lịch sử tiến bộ của thế giới. Nhất định ta sẽ giành được thắng lợi vẻ vang.

 

Thời cơ đã tới,

Giờ lịch sử đã điểm,

 

Quốc dân đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước hãy đoàn kết lại, đứng lên giành quyền làm chủ đất nước tươi đẹp của ta trong tay bạo quyền Cộng sản! Toàn dân Việt Nam quyết thực hiện cho bằng được một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do, tiến bộ và phồn vinh.

 

Chính nghĩa Dân Tộc, Dân Chủ và Tự Do nhất định thắng.

 

 

                                                                                                                             Ngày 03 tháng 11 năm 1996.

                                                                                                                T.M. HỘI ĐỒNG HÀNH PHÁP TRUNG ƯƠNG

                                                                                                                                      THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

                                                                                                                                    Nguyễn Hoàng Dân

                                                                                                                                     (Ký tên và đóng dấu)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page