top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

 CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỰ DO

  - Thông Cáo Báo Chí -

NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1995, tại quốc nội, chính phủ CMVNTD ra đời đặt cơ sở trên nền tảng ý nguyện của toàn dân, tiếp nối Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa đã có trước 1975 để quyết tâm lãnh sứ mạng giải thể chế độ Cộng Sản phản dân hại nước tại Việt Nam.

 

Chính phủ CMVNTD thiết lập các cơ phận hoạt động tại hải ngoại, nơi hậu cứ vững chắc của toàn dân, để vận động ngoại giao, cùng đồng bào mọi giới tiến hành công cuộc đấu tranh tích cực, toàn diện tại quốc nội để giải thể CSVN xây lại nước, dựng lại người.

 

Chính phủ CMVNTD quyết tâm giữ vững Lá cờ vàng 3 sọc đỏ và bằng mọi giá sẽ đưa lá cờ này về lại Việt Nam một cách vinh quang đầy ý nghĩa.

 

Chính phủ CMVNTD kiên quyết thực thi Quyền Dân Tộc Tự Quyết trông cậy ở ý chí những người quyết tâm làm cách mạng, sẵn sàng hy sinh thân xác, của cải để hiến thân mình cho đại nghĩa quang phục quê hương. Đồng thời trông cậy ở sự yểm trợ tinh thần của toàn thể quốc dân, cũng như sự yểm trợ của các nhà hằng tâm, các chính khách trên thế giới trong việc tiến hành đấu tranh giải thể chế độ CSVN.

Sau hai năm kiên trì hoạt động âm thầm, trong những điều kiện khó khăn, chính phủ CMVNTD đã đạt được các cơ cấu nền tảng ở hầu hết các địa phương tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Quan trọng hơn cả là đã vận động được sự gián tiếp thừa nhận của nhiều chính quyền địa phương tại Hoa Kỳ và nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới.

 

Do thành quả hai năm hoạt động, chính phủ CMVNTD đã tổ chức 3 ngày Đại Hội Chính Nghĩa tại Santa Ana, California.

Đại hội NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1997, với sinh hoạt nội bộ của toàn bộ cơ phận chính phủ CMVNTD hải ngoại với hơn 200 đại biểu về từ khắp nơi trên thế giới. Tuy thành phần về tham dự đông đảo và gồm rất nhiều vị có khả năng và uy tín tại địa phương, Thủ tướng Chính phủ CMVNTD mới chỉ bổ nhiệm một Tổng Trưởng duy nhất là Tổng trưởng Ngoại giao để lo việc vận động ngoại giao. Các chức vụ khác từ Phó Thủ Tướng đến Bộ Trưởng còn trống chờ thỉnh mời các vị có uy tín, khả năng từ các anh hùng hào kiệt ở khắp năm châu, trong và ngoài các đoàn thể đấu tranh chính trị.

 

Hiện Chính Phủ chỉ có các cơ phận điều hành như Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng An Ninh, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, Hội Đồng Quân Ủy, các Đoàn Công Tác và các Đại biểu chính phủ địa phương. 

 

Đại hội ngày 24 tháng 1 năm 1997 quy tụ các chiến hữu thuộc các cơ cấu này để thông qua các chủ trương, đường lối, kế hoạch hoạt động trong năm 1997, rút tỉa các kinh nghiệm từ hai năm qua.

Đại hội NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1997, là ngày hội luận giữa các thành phần của chính phủ CMVNTD và các đại diện tôn giáo, đoàn thể, hiệp hội, nhân sĩ với 3 mục tiêu.

 

          1- Để các thức giả trình bày quan niệm, chủ trương, đường lối của cá nhân hay đoàn thể mình trong công cuộc cứu nước và                      kiến thiết đất nước.

          2- Để tìm một mẫu số chung trong các quan niệm, chủ trương, đường lối khác biệt hầu:

              a/ Chấp nhận và tôn trọng những sự khác biệt, coi đó là cần thiết để bổ túc nhau.

              b/ Hỗ trợ nhau để cùng nhau gia tăng hiệu lực trong sứ mạng giải thể chế độ CS tại Việt Nam.

             c/ Phối hợp nhau chặt chẽ trong kế hoạch và hành động để giải thể chế độ CSVN và để xây dựng lại một nước VN dân chủ                        phú cường.

             d/ Nếu thấy phương thức lập trường chính phủ CMVNTD là một nhu cầu cần thiết trong công cuộc đấu tranh thì có thể tham                    gia hoạt động và giữ các nhiệm vụ quan trọng trong chính phủ.

          3- Làm sáng tỏ những thắc mắc về chính phủ CMVNTD và những nhân vật lãnh đạo của chính phủ.

 

Ngày 25 tháng 1 năm 1997 đã được đông đảo các hội đoàn và nhân sĩ tham dự. Ròng rã 5 giờ tham luận và hội thảo sôi nổi các câu hỏi về tự cách pháp lý của chính phủ đã được trả lời thỏa đáng. Và cuối cùng toàn thể hội nghị đã đồng ý ký tên vào một bản tuyên ngôn chung gồm các điều sau:

          Thứ nhất:  Tôn vinh CHÍNH THỂ VNCH với biểu tượng thiêng liêng của quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Quốc Ca “Tiếng Gọi                                  Công Dân”.

          Thứ hai:   Yểm trợ chính phủ CMVNTD với thành phần chính ở trong nước, thành phần yểm trợ ở hải ngoại trong mục tiêu giải                               thể chế độ CS và trên căn bản lâm thời trong khi chờ đợi thực hiện một cuộc bầu cử thật sự tự do cho toàn cõi Việt                               Nam do quốc tế kiểm soát.

          Thứ ba:    Cuộc đấu tranh của quốc dân Việt Nam là để nhằm thực hiện tự do dân chủ và phúc lợi đích thực cho toàn thể dân                                 tộc Việt Nam.

Bản Tuyên Ngôn này sau đó đã được các tham dự viên ký tên và được ông Trần Văn Đang, chủ tịch cộng đồng VNTD New York đại diện tham dự vào ngày 25 tháng 1 năm 1997 tuyên đọc trước quốc dân ngày 26 tháng 1 năm 1997.

 

Đại hội ngày 26 tháng 1 năm 1997, là ngày lễ bế mạc Đại Hội Chính Nghĩa và cũng là ngày ra mắt chính phủ CMVNTD. Lễ được cử hành dưới sự điều khiển chương trình của Đại tá Lê Khắc Lý, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Chính phủ CMVNTD, Phó trưởng bản tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa tại Albert Salgado Community Center 706 Newhope st, Santa Ana, CA. với sự tham dự của các tôn giáo, chính đảng, hiệp hội, mặt trận, phong trào, và đồng bào các giới ước lượng khoảng trên 3000 người kể cả quan khách ngoại quốc, và không kể những thành viên của chính phủ CMVNTD. Buổi lễ khai mạc lúc 1 giờ 30 chiều tuy hơi quá giờ đã ấn định nhưng đã chấm dứt đúng 5 giờ 40 chiều như trong chương trình.

 

Trong buổi lễ, sau nghi thức khai mạc, có phần phát biểu ý kiến của các quan khách ngoại quốc như 2 dân biểu tiểu bang California Curt Pringle và Jim Morrissey, ông Frank Fry Thị trưởng Westminster, ông André Paul Lãnh Tụ Khmer Tự Do, Tiến sĩ Massimo Grannata chủ nhiệm Ngoại vận “Phong trào nhân dân chúng ta” đến từ Ý, Tiến sĩ Arthur Suchesk Chủ tịch Hội đồng Quốc tế Yểm trợ Chính phủ CMVNTD, bác sĩ Gaetan Gauthier cố vấn kinh tế và tài chánh từ Pháp quốc, và ông Lamont Vaston Phó chủ tịch Liên hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam. Tất cả đều hoan nghênh việc làm của Chính phủ CMVNTD, sẵn sàng yểm trợ công cuộc đấu tranh cho một nước VN có tự do, dân chủ, phú cường và nhân quyền được tôn trọng.

 

Đồng thời, các diễn giả cũng kêu gọi sự tiếp tay yểm trợ của các quốc gia và các tổ chức khác. Đặc biệt, tiến sĩ Arthur Suchesk, chủ tịch Hội Đồng Quốc tế Yểm trợ Chính phủ CMVNTD cho biết đã có nhiều nước sẵn sàng yểm trợ cho Chính phủ CMVNTD như Pháp, Anh, Ai Cập, Nam Phi, v.v…

Phần chính của chương trình là phần trình bày của ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Chính phủ CMVNTD và trình diện thành phần hải ngoại của Chính phủ CMVNTD, gồm Hội đồng Cố vấn, do giáo sư Ngô Trọng Anh làm Chủ tịch, các thành viên khác là giáo sư Nguyễn Huy Đẩu Phó chủ tịch, nhân sĩ Hoàng Văn Minh, giáo sư Cao Thế Dung, Luật sư Nguyễn Khắc Chính, TS cựu đại sứ Phan Văn Thính và cựu dân biểu Thạch Sung; Hội đồng Điều hợp Trung ương do ông Nguyễn Hữu Chánh làm Tổng Thư Ký và 10 thành viên của các ủy ban ngoại giao, thông tin, nghiên cứu chiến lược, kinh tế, tài chánh, tổ chức, liên tôn, báo chí; các Đoàn công tác và các Đoàn Đại biểu của Âu Châu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ, các tiểu bang ở Hoa Kỳ Arizona, California, New York, Connecticut, Michigan, Tennessee, Washington D.C., Washington State, Massachusetts, New Jersey và Texas; Tổng vụ hải ngoại do tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt đảm trách; và Hội đồng Quân ủy Trung ương do Trung tướng Linh Quang Viên Quân Ủy trưởng; các Quân ủy phó gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Đô đốc Lâm Ngươn Tánh, Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, và Ban Tham Mưu gồm một số đông sĩ quan cao cấp của QLVNCH. Vì mới chỉ là sơ khởi, Chính phủ có một bộ duy nhất là Bộ Ngoại Giao do ông Lê Kim Khanh làm Tổng trưởng để đáp ứng nhu cầu vận động quốc tế trong giai đoạn đầu.

 

Phần trình bày của ông Nguyễn Hữu Chánh TTK/HĐĐHTU có nêu rõ lập trường của chính phủ CMVNTD là không hòa hợp hòa giải với CS, tôn vinh quốc kỳ VNCH là biểu tượng thiêng liêng của người Việt quốc gia ở trong nước cũng như ngoài nước, cương quyết giải thể chế độ CS tại VN, và thực hiện một cuộc bầu cử tự do. Ông cũng kêu gọi sự đoàn kết của những người quốc gia và kêu gọi sự ủng hộ tham gia của tất cả các đoàn thể chính trị, hiệp hội, mặt trận, phong trào, nhân sĩ, và tất cả đồng bào hải ngoại và Chính phủ CMVNTD.

 

Ngoài ra, một số thư ủng hộ của Hòa thượng Thích Tâm Châu từ Canada gửi về, Thượng Tọa Thích Giác Lượng viện trưởng viện hành đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế Giới, Đức Ông Monsignore Andrea Bennati từ Ý, 60 thành viên của người Việt quốc gia ở New Jersey và New York, ông Trần Xuân Thời Chủ tịch Cộng đồng VN tại Hoa Kỳ và một số lớn Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ và dân biểu Hoa Kỳ.

 

Sau cùng là bản Tuyên ngôn Chung của các tôn Giáo, đoàn thể, đảng phái, hội đoàn và nhân sĩ đã họp với Chính phủ CMVNTD trong ngày 25 tháng 1 năm 1997 do ông Trần Văn Đang, chủ tịch CDVN New York tuyên đọc. Buổi lễ đã chấm dứt lúc 5 giờ 40 phút chiều như đã ấn định với sự phấn khởi và hân hoan của toàn thể quan khách và đồng bào tham dự, sau lời cảm ơn của giáo sư tiến sĩ Hà Thế Ruyệt, ủy ban nghiên cứu chiến lược, phó trưởng ban Tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa.

 

Buổi tối có cuộc họp báo tại nhà hàng Seafood Palace I số 11752 Beach Blvd, Anaheim, CA từ 7 giờ đến 9 giờ tối trong bầu không khí thân mật và xây dựng. Sau đó, toàn thể thành viên của Chính phủ CMVNTD cùng các nhà báo đã cùng bữa cơm thân mật tại nhà hàng này.

 

 

Làm tại California ngày 26 tháng 1 năm 1997

ỦY BAN THÔNG TIN BÁO CHÍ

CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỰ DO

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page