top of page
Từ Hiệp Định Balê
đến Biển Đảo 
bị xâm lược bởi Trung Cộng  1973-2020

Các trang mạng,

truyền thông báo chí 

về hiện tình đất nước,

xã hội Việt Nam.

- NHÂN QUYỀN

- CHÍNH TRỊ

- KINH TẾ

       . VỤ ÁN NAM HÀN

      . HIỆP ĐỊNH PARIS

      . BIỂN ĐẢO

"Trong bối cảnh là các phương tiện truyền thông khác do chính quyền Việt nam kiểm soát như là, báo in, radio, TV, bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, thì Internet với mức độ truyền tải thông tin rất là mau lẹ, đi kèm với những tiện ích của nó, làm cho người dùng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước mà truyền thông bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt như ở Việt nam, có khả năng tiếp cận được với những thông tin đa chiều hơn. Mọi người có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau trên Internet, chứ không phải là chỉ một nguồn mà nhà cầm quyền Việt nam hay là các nhà cầm quyền có mong muốn kiểm duyệt thông tin khác muốn họ biết tới chỉ với phương thức một chiều.”

VỤ KIỆN NAM HÀN

VỤ KIỆN NAM HÀN

8

TÒA THƯỢNG THẨM SEOUL ,  CỘNG HÒA NAM HÀN

8

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Trong phần phân tích cuối cùng, theo các nội dung của Nghị Quyết 1373, Hội Đồng Bảo An kêu gọi tất cả các Quốc Gia thành viên của Liên Hiệp Quốc cùng nhau hợp tác về việc ngăn ngừa và xử phạt đối với các hành vi khủng bố và không được coi là có nghĩa vụ phải thực hiện thẩm quyền cụ thể đối với những kẻ khủng bố hoặc dẫn độ những can phạm như vậy. Đúng hơn, nó thúc giục mỗi Quốc Gia trở thành thành viên trong các Công Ước Quốc Tế cũng như các nghị định thư mà các Quốc Gia đó tham gia trong các Công Ước Quốc Tế đặc biệt liên quan đến việc xử phạt đối với những kẻ khủng bố cũng như việc dẫn độ bị can hoặc nó thuyết phục các Quốc Gia không được từ chối các yêu cầu dẫn độ tội phạm "liên quan đến luật pháp quốc tế" trên cơ sở rằng những kẻ khủng bố này có động cơ chính trị.

 

Kết quả kiểm tra cho đến nay cho thấy, Nghị Quyết 1373 của Hội Đồng Bảo An LHQ không chỉ thiếu các yêu cầu thủ tục trọng yếu được xem như là một thỏa thuận quốc tế đa phương, nhưng nội dung của Nghị Quyết này không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ cụ thể nào lên từng Quốc Gia thành viên liên quan đến việc dẫn độ can phạm và hậu quả là Nghị Quyết nêu trên không tạo nên một thỏa thuận quốc tế đa phương như đã nói trong Hiệp Ước Dẫn Độ, Điều 3, phần 2(b).

 

(d) Tiểu kết

Do đó, yêu cầu được đưa ra bởi người khởi kiện rằng, theo thỏa thuận quốc tế đa phương, việc Cộng Hòa Nam Hàn có nghĩa vụ phải dẫn độ bị can với các tội danh bị cáo buộc trong trường hợp này thì hoàn toàn không có căn cứ.

 

(3) Về việc áp dụng Luật Dẫn Độ Can Phạm, Điều 8, Khoản 1(3)          

 

Trước đây, trong khi Luật Dẫn Độ Can Phạm cho phép xảy ra một biệt lệ đối với nguyên tắc Miễn Dẫn Độ Tội Phạm Chính Trị, rằng "tội xâm phạm, đe dọa hoặc gây ra nguy hiểm cho tính mạng hoặc thân thể của một hay nhiều cá nhân" là một trong những nguyên do đặc biệt để từ chối việc dẫn độ can phạm chính trị, Hiệp Ước Dẫn Độ trong vụ án này không liệt kê tội danh tương đương là một trong những lý do đối với việc miễn trừ và một cuộc kiểm tra cặn kẽ hơn được tiến hành để xem liệu các điều khoản của Luật Dẫn Độ Can Phạm nêu trên trên được áp dụng cho vụ án này hay không.

 

Trước đó, các điều khoản trong Hiệp Ước Dẫn Độ trong vụ án này phải được ưu tiên áp dụng hơn so với Luật Dẫn Độ Can Phạm đối với kháng thư này cho việc cứu xét dẫn độ. Ngoài ra,  Điều 3, Khoản 2 của Luật Dẫn Độ Can Phạm quy định rõ ràng rằng "nếu Hiệp Ước Dẫn Độ có bất kỳ điều khoản nào khác liên quan đến việc dẫn độ can phạm xuất xứ từ Luật này, các điều khoản đó của Hiệp Ước phải được chấp nhận". Và do đó Luật Dẫn Độ Can Phạm không được áp dụng đối với vụ án này.

 

Do vậy, yêu cầu của người khởi kiện rằng việc dẫn độ can phạm trong vụ án này phải được thi hành chiếu theo Điều 8, Khoản 1(3) của Luật Dẫn Độ Can Phạm thì hoàn toàn không có căn cứ, lý do chính đáng và không cần phải xem xét thêm.

 

4. Kết luận

 

Giờ đây, các hành vi phạm tội bị yêu cầu dẫn độ được xem như đều mang tính chính trị và không có lý do đặc biệt nào để dẫn độ bị can, đó là quyết định chính yếu rằng việc dẫn độ can phạm về Quốc Gia yêu cầu (Việt Nam) sẽ không được chấp nhận chiếu theo Luật Dẫn Độ Can Phạm, Điều 18, khoản 1(2) và Hiệp Ước Dẫn Độ, Điều 3, Khoản 1(a).

 

 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2006

 

Ban Thẩm Phán:     

Ook Suh Koo

Young Jae Park

Hyun Tae Bae

BIẾN CỐ - THỜI CUỘC - LỊCH SỬ - TIẾN TRÌNH

VĂN KIỆN Lịch sử và tương lai đen tối không như là định mệnh, sự nghiệt ngã tự tại là do chính ý muốn của tư duy diễn biến qua hành động lấp liếm đã làm nên mọi cản trở bướt tiến của nhiều thế hệ,  và nếu biết tất cả  đều là hệ quả sự báo ứng thì tại sao chúng ta không vứt bỏ ngay tăm tối do tham lam, ù lỳ vì vỏn vẹn chỉ vài ba năm quyền lực mà gieo neo hàng triệu con người đau khổ, hãy mau định nghĩa cho lương tri cuộc sống thật của chính mình.

HIẾN CHƯƠNG CPLTVNTD This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

 

NGOẠI VẬN At  passionate about making templates that allow you to build fabulous websites and it’s all thanks to the support and feedback from users like you! Keep up to date with New Releases and what’s Coming Soon in ellaneous in Support. Feel free to tell us what you think and give us feedback in the  Forum. If you’d like to benefit from a professional designer’s touch, head to the Arena and connect with one of our Pro designers. Or if you need more

Tài Liệu

Hình ảnh hoạt động hải ngoại

Tham Luận

IT partner with a shared vision.

Mobility I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Cloud Computing This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

bottom of page