top of page

LHQ - BIẾN CỐ 2015

LHQ - BIẾN CỐ 2015

BIẾN CỐ 2015 Tại TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC

2015

Bốn nhà lãnh đạo của 4 tổ chức quốc tế cùng liên minh kết hợp tổng lực sức mạnh đưa đến kết quả Ngày Đại Hội Thế Giới  HÒA BÌNH tại NAM HÀN (Global Peace September 2014). Quy tụ 53 vị Nguyên thủ Quốc Gia, các sắc dân gồm có 136 nước, có 16 phái đoàn Tôn giáo đến từ khắp Thế giới, hơn 100 ngàn người tham dự

WCH trao những giải G.O.D AWARDS 

để vinh danh những nhà lãnh đạo tài ba và những Tổ chức Tôn Giáo, Thiện Nguyện đã đóng góp cho thế giới và nhân loại được bình an, và quyền con người được bảo vệ

WCH - tháng 9 / 2014

GIẢI THƯỞNG tháng 8 / 2015

(Copied from original letter)

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT:

PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

So: 239/HC-2015

Phái Đoàn Thường Trực nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc trân trọng ca ngợi các thành quả của Hội Đồng Thư Ký của LHQ và vinh dự cho chúng tôi được đưa ra các vấn đề sau đây:

 1. Vào ngày 30 tháng 06 năm 2015, một Thư Mời chính thức (enclosed), ký tên bởi Nguyễn Hữu Chánh, đã được gửi ra để mời các Phái Đoàn Thường Trực của các nước Hội Viên tại LHQ, các cá nhân và Hội Đoàn, Tổ Chức đến tham dự Global Officials Dignity (G.O.D) Awards lần thứ 3 và Humanitarian Summit lần thứ 2 được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 08 năm 2015 tại Trụ sở LHQ, bảo trợ bởi We Care Humanity (WCH) và Visionary Empowerment. Trong thư mời này, Phái Đoàn Thường Trực của nước Cộng Hòa Trinidad và Tobago được ghi là quốc gia bảo trợ, nhưng sau đó đã thay đổi việc bảo trợ và hủy bỏ sử dụng phòng họp cho Đại Hội nói trên.

 2.  Phái Đoàn Thường Trực nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc trân trọng xác định sự phản đối mạnh mẽ của quốc gia chúng tôi cho các tổ chức hay bất cứ chương trình hoạt động nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến Nguyễn Hữu Chánh (tên thường gọi là Tony Nguyen), người “tự nhận” là “Thủ Tướng” của tổ chức được gọi là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” (GFVN), và bất cứ thành viên nào của các tổ chức liên hệ đến ông ta.

 

Như các tin tức được đính kèm trong bản Dữ Liệu Tổng Hợp, GFVN và Nguyễn Hữu Chánh đã từng công khai tuyên bố mục tiêu lật đổ Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một thành viên của LHQ, bằng các hình thức bạo động và khủng bố. Chánh và các thành viên của ông ta đã thực hiện hoặc có ý đồ thực hiện nhiều kế hoạch tấn công khủng bố trong nội bộ của đất nước chúng tôi và phá hoại các quyền lợi của Việt Nam trên toàn thế giới, bao gồm Đại Sứ Quán chúng tôi tại Bangkok (Thái Lan) và Manila (Phi Luật Tân). Hiện nay Chánh là Cố Vấn Danh Dự, Thành viên Hội Đồng Điều Hành và là người được G.O.D Awards vinh danh. Một lãnh đạo khác của GFVN, Newt Nguyen, người “tự nhận” là “Bộ Trưởng Ngoại Giao” của GFVN, cũng là Cố Vấn Danh Dự WCH, Thành viên Hội Đồng Điều Hành và là người được G.O.D Awards vinh danh.

 

   3. Vì lý do này, Phái Đoàn Thường Trực nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc xin trân trọng yêu cầu Hội Đồng Thư Ký không yểm trọ G.O.D Awards và Humanitarian Summit nêu trên hoặc bất cứ tổ chức hay hoạt động nào có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến Nguyễn Hữu Chánh, GFVN và các thành viên của họ, dưới bất cứ hình thức nào, kể cả tham dự Đại Hội nêu trên, hoặc tổ chức hội họp, hay bất cứ hoạt động nào trong phạm vi của LHQ và từ chối quyền đi vào LHQ của Nguyễn Hữu Chánh kể luôn cả Newt Nguyen.

Trong tương lai, nếu yêu cầu từ các tổ chức nói trên với bất cứ quốc gia nào là thành viên của LHQ, Phái Đoàn Thường Trực nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ rất mang ơn nếu được Hội Đồng Thư Ký thông báo trước càng sớm càng tốt.

Nhân cơ hội này, Phái Đoàn Thường Trực nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trân trọng ước mong Hội Đồng Thư Ký LHQ sẽ lưu ý và cứu xét vấn đề chúng tôi đã đệ trình nêu trên.-

Làm tại New York, ngày 28 tháng 07 năm 2015

(Copied from original letter)

                                                                                             TÀI LIỆU PHỤ

I-Overview

Nguyễn Hữu Chánh (Tên thường gọi Tony Nguyen) là Đồng Chủ Tịch và người được Global Officials Dignity (G.O.D.) Awards vinh danh đồng thời là cố vấn danh dự/thành viên của We Care Humanity (WCH). Hắn ta là người tự phong “Thủ Tướng” của tổ chức gọi là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do (GFVN) một tổ chức đã công khai tuyên bố mục tiêu lật đổ chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, bằng hình thức bạo động và khủng bố.

 

Newt Nguyen, người tự phong “Bộ Trưởng Ngoại Giao” của GFVN, cũng là người được GOD Awards vinh danh và là cố vấn danh dự/thành viên điều hành của WCH.

Chánh phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mạnh mẽ không chấp nhận các gọi là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” và chỉ danh Chánh như một lãnh tụ khủng bố, và khẩn thiết đề nghị các quốc gia thành viên và Hội Đồng Thư Ký Liên Hiệp không yểm trợ, dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ hoạt động hay chương trình nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến GFVN, Nguyễn Hữu Chánh và những thành viên của hắn, kể cả Newt Nguyễn.

 

Sau đây là tin tức tổng quát về Nguyễn Hữu Chánh và những hoạt động khủng bố của Chánh và những thành viên của GFVN.

 

II- Tin tức về Nguyễn Hữu Chánh

Trước năm 1982, Nguyễn Hữu Chánh sinh sống ở Việt Nam. Chánh và gia đình đã đi Phi Luật Tân và sau đó nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 1983.

Năm 1991, Chánh trở lại Việt Nam với tư cách Giám Đốc Điều Hành của cơ quan phi chính phủ có tên là VINAMOTO. Vì lý do gian lận ở Việt Nam, VINAMOTO đã bị án phạt và cầm hoạt động từ năm 1993.

Tháng 4 năm 1995, Chánh và những thành viên của hắn công bố ra mắt cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” với chủ trương công khai nhằm lật đổ chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bằng hình thức bạo động và khủng bố. Chánh tự nhận mình là “Thủ Tướng” của GFVN.

III-Những hoạt động khủng bố thực hiện bởi Nguyễn Hữu Chánh và GFVN

Trong nhiều năm, Nguyễn Hữu Chánh thâu nạp và huấn luyện các thành viên của GFVN ở các nước Á Châu cho mục đích khủng bố bao gồm việc chế tạo bom mìn. Chánh chỉ huy thành viên của hắn thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố bên trong Việt Nam và các Đại Sứ Quán Việt Nam.

           

Chánh không che dấu hành động của hắn. Trong buổi phỏng vấn với Nhật Báo Washington Post và Time Magazine, Chánh khoe khoang về việc sáng chế phương thức tấn công bằng bom (xem phần đính kèm dưới đây).

Năm 1999, Công An Việt Nam ban hành lệnh truy nã và bắt Nguyễn Hữu Chánh.

Những hoạt động khủng bố thực hiện bởi Nguyễn Hữu Chánh và GFVN tại Việt Nam:

 • Năm 1999 và năm 2000, Chánh chỉ huy 26 bộ phận của các thành viên GFVN ở Thái Lan và Căm Bốt để vận chuyển vũ khí, lựu đạn, chất nổ và ngòi nổ vào Việt Nam trong kế hoạch khủng bố tại các địa điểm công cộng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh.  Năm 2001, dựa vào các tang vật, cơ quan công quyền Việt nam đã bắt giam 37 người. Tòa án Việt Nam đã kết án lên đến 20 năm tù về tội khủng bố.

 • Năm 2005, Chánh phát động cuộc nổi dậy ở Việt Nam. Chánh chỉ huy thành viên của GFVN sử dụng những máy phát song tối tân để cướp làn sóng phát thanh của các đài phát thanh Việt Nam và làm rối loạn hệ thống kiểm lưu hàng không Việt Nam tạo nguy hiểm cho an toàn và an ninh không lưu. 14 thành viên của hắn bị bắt và bị án khủng bố.

Tấn công khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh và GFVN vào Đại Sứ Quán Việt Nam:

 • Vào tháng 6 năm 2001, Chánh ra lệnh cho Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ và Võ Đức Văn đặt 2 gói thuốc nổ vào đại sứ quản Việt Nam ở Thái Lan nhưng không thành công trong việc kích nổ. Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ bị cảnh sát Thái bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2001. Võ Đức Văn trốn về Hoa Kỳ nhưng sau đó bị FBI bắt ngày 12 tháng 10 năm 2001 với tội dử dụng vũ khí phá hoại tầm lớn ở nước ngoài. Võ Đức Vân bị dẫn độ về Thái Lan vào năm 2006, kêu án năm 2007; hắn bị án 24 năm tù lúc khởi đầu nhưng giảm án xuống 12 năm vì đã nhận tội.

 • Tháng 8 năm 2001, Chánh tiếp tục ra lệnh cho Nguyễn Tấn Vinh và 2 thành viên khác của GFVN sắp xếp kế hoạch đánh bom đại sứ quán Việt Nam ở Manila, Phi Luật Tân. Tất cả đã bị bắt trước khi thực hiện kế hoạch tấn công của chúng.

IV- Các phản ứng của cơ quan pháp luật ở các quốc gia liên hệ

 • Năm 1998 và 1999, Chánh đã bị cảnh sát Thái bắt về tội vi phạm di trú và bị trả về Hoa Kỳ.

 • Tháng 11 năm 2002, Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đến văn phòng của GFVN (ở Garden Grove, California, USA) để điều tra về các hoạt động của Chánh và GFVN.

 • Tháng 4 năm 2006, Chánh bị cảnh sát Nam Hàn bắt ở Seoul về tội khủng bố.

 • Năm 2007, Chánh bị dẫn độ về Hoa Kỳ để điều tra thêm. Cùng trong năm, cơ quan công quyền Hoa Kỳ cấm GFVN hoạt động.

V- Ghi lại những buổi phỏng vấn của Nguyễn Hữu Chánh với Time Magazine và Washington Post

 • Trong bài viết của Time Magazine “Khủng Bố được đào tạo ở Hoa Kỳ” (Terror Made in USA) vào ngày 29 tháng 10 năm 2001: “Hỏi Nguyễn Hữu Chánh về bom, và trong một giây, nụ cười trên gương mặt. Thực ra, bom là một đề tài thích thú của người lãnh đạo tối cao có phong cách riêng của Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Ông ta sẵn sàng mô tả về những trái bom mà thành viên ông đã ném vào đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok và Nam Vang, và trái bom ông ta nói đã cài ở phi trường Hà Nội. Đề tài hấp dẫn của Chánh, dĩ nhiên, là những tàn phá chưa xảy ra. Mục tiêu của cuộc tấn công sắp tới sẽ là “một mục tiêu rất quan trọng” bên trong Việt Nam, ông ta nói như vậy. “Bom chúng tôi chế tạo sử dụng hệ thống điện toán, một chế tạo mới”, ông ta hãnh diện. “Và tôi là người giữ mật mã”.

 • Trong bài viết của Washington Post “Bắt đầu cuộc chiến từ California” (Waging War from California) vào ngày 30 tháng 7 năm 2001: “Chánh, người lãnh đạo của Chính Phủ Việt Nam Tự Do, nói rằng tổ chức của ông sẽ tạo một “sự việc” mà sự việc đó sẽ hướng dẫn dân chúng nổi dậy chống lại chính quyền. Một sự việc như vậy, ông ta nói, sẽ phối hợp với hành động quân sự của tổ chức ông ta. “Hãy nhìn về Quãng Trường Tiananmen,” Chánh nói, nhắc lại cuộc nổi dậy đòi dân chủ bị quân đội đàn áp ở Trung Hoa. “Chúng ta không thể chống lại chế độ cộng sản bằng các cuộc biểu tình”.

Văn bản từ Văn phòng Đại diện Đảng và Nhà nước CHXHCNVN tại Liên Hiệp Quốc tiếp tục "xữ dụng" Vụ Án NAM HÀN năm 2006 để biện hộ lý do nhằm yêu cầu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc "hủy bỏ" "tẩy chay" Chương trình phát giải thưởng G.O.D AWARD (WCH) bởi có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Chánh là Phó Chủ Tịch Ngoại Giao.

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Các trang mạng,

truyền thông báo chí 

về hiện tình đất nước,

xã hội Việt Nam.

- NHÂN QUYỀN

- CHÍNH TRỊ

- KINH TẾ

       . VỤ ÁN NAM HÀN

      . HIỆP ĐỊNH PARIS

      . BIỂN ĐẢO

bottom of page