Ông Kamal Nawash - Chủ tịch tổ chức Liên Minh Hồi Giáo Tự Do Chống Khủng Bố