1990 - 1994  ::  1995 - 1999  ::  2000 - 2004  ::  2005 - 2009  ::  2010 - 2015  

1990

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Phái đoàn AFL & CIO thăm và làm việc với BGD Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD năm 1990.

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute

Đào tạo các ngành: Xây dựng + Kiến trúc

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Bác sĩ Đoàn Đào Viên - Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa

Trung tâm Y Tế Nhân Hòa cho đồng hương tỵ nạn không có bảo hiểm

Khám & trị bệnh tại trung tâm y tế Nhân Hoà (thuộc Tổng Liên Đoàn Xây Dựng & Kiến Thiết VNTD), California, 1990.

Khám & trị bệnh tại trung tâm y tế Nhân Hoà (thuộc Tổng Liên Đoàn Xây Dựng & Kiến Thiết VNTD), California, 1990.

Khám & trị bệnh tại trung tâm y tế Nhân Hoà (thuộc Tổng Liên Đoàn Xây Dựng & Kiến Thiết VNTD), California, 1990.

Ông Nguyễn Hữu Chánh và Ban lãnh đạo Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD tuyên thệ trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, trước ngày xâm nhập Việt Nam 1991

Lễ tuyên thệ của các thành phần lãnh đạo Tổng Liên Đoàn Xây Dựng & Kiến Thiết VNTD

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Lễ tuyên thệ thành phần lãnh đạo TLĐXDKTVNTD.

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Trường dạy nghề Pacific Technical Institute (PTI) cho người tỵ nạn và định cư

Tiến sĩ Trương Thanh Khiết tuyên thệ

Nhạc sĩ Nguyên Hà tuyên thệ

Tiến Sĩ Trần Mai tuyên thệ

Ông Lại Như Hổ tuyên thệ

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Lễ tuyên thệ của Ban An Ninh

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Ông Trần Minh Sang tuyên thệ

Bác Sĩ Đoàn Đào Viên (Giám Đốc trung tâm y tế Nhân Hòa) tuyên thệ

Kỹ sư Nguyễn Hòa tuyên thệ

Trung tâm Y Tế Nhân Hòa cho đồng hương tỵ nạn không có bảo hiểm

Ông Trần Văn Lắm – Cựu Tổng Trưởng Ngoại Giao kiêm Chủ tịch Thượng Viện VNCH thăm và làm việc với Tổng Liên Đoàn Xây Dựng Kiến thiết VNTD năm 1990.

Ông Gary Becker (Tổng Liên Đoàn Lao Động Thế Giới) thăm và làm việc với Ban Giám Đốc Trường Kỹ Thuật (PTI) tại California

Phái đoàn Tổng Liên Đoàn Lao Động Hoa Kỳ, phái đoàn cố Ngoại trưởng Trần Văn Lắm và Tổng Liên Đoàn Kiến Thiết VNTD năm 1990

1991

Phái Đoàn Hoa Kỳ gặp Phó Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải tại Hà Nội, và 17 Bộ Trưởng.

Phái Đoàn Hoa Kỳ gặp Phó Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải tại Hà Nội, và 17 Bộ Trưởng.

Phái Đoàn Tổng Liên Đoàn Xây Dựng & Kiến Thiết VNTD thăm và làm việc tại Bộ Xây Dựng

Phái Đoàn Hoa Kỳ gặp Phó Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải tại Hà Nội, và 17 Bộ Trưởng.

Phái Đoàn TLDXDKTVNTD thăm và làm việc tại Bộ Xây Dựng

Phái Đoàn TLDXDKTVNTD thăm và làm việc tại Bộ Xây Dựng

Phái Đoàn Hoa Kỳ gặp Phó Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải tại Hà Nội, và 17 Bộ Trưởng.

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội.

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội

Phái Đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với đại diện các ngân hàng trung ương, ban đại diện người Việt hải ngoại và trường đại học Tổng Hợp Hà Nội.

Tiến sĩ Arthur Sucheck, cố vấn đặc biệt ông Nguyễn Hữu Chánh nhận lá cờ Quốc Gia VN trước giờ xâm nhập Quốc nội.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, trưởng phái đoàn từ Hoa Kỳ trở lại VN tiếp kiến ông phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội năm 1991.

Phái đoàn Hoa Kỳ thuyết trình các dự án và công tác hoạt động tại Việt Nam năm 1991.

BS. Nguyễn Tôn Hoàn: Chủ tịch hội đồng lãnh đạo trung ương, Ông Hoàng Việt Cương: Chủ tịch hội đồng chấp hành.

Ông Nguyễn Hữu Chánh nhận trách nhiệm trở lại hoạt động tại Quốc Nội năm 1991 trong buổi họp Liên hiệp hội đồng quốc dân VN dưới sự chủ toạ của BS. Nguyễn Tôn Hoàn (cựu thủ tướng VNCH) Lãnh tụ Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Dave Barry và phái đoàn CFL-CIO thăm và làm việc với Tổng Liên Đoàn Xây Dựng Kiến thiết VN Tự do năm 1991.

Lễ tuyên thệ của phái đoàn trước khi về nước năm 1991

Ông Nguyễn Hữu Chánh và Ban lãnh đạo Tổng Liên Đoàn XDKTVNTD tuyên thệ trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, trước ngày xâm nhập Việt Nam 1991.

Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân VN ra mắt trước Cộng Đồng VN năm 1991.

1993

Phái đoàn CPVNTD hội đàm cùng Thống Tướng Westmoreland, 1993

Khóa học tại trường dạy nghề Pacific Technical School

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Đại sứ Hoa Kỳ tại Cambốt thăm và làm việc tại trường PTS Cambodia 1993

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Trường dạy nghề Pacific Technical School

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Cam Bốt, 1993

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Sinh viên học nghề

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Cam Bốt 1993

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Hoạt động của tổ chức Bravo tại Campuchia

Thống tướng Westmoreland và chủ tịch BRAVO - ông Tony Diamond gặp ông Nguyễn Hữu Chánh tại Washington DC năm 1993 thảo luận về công tác đặc biệt tại Cambốt.

Đại sứ Hoa Kỳ & Phái đoàn tại Cambốt thăm và làm việc với ông Nguyễn Hữu Chánh về công tác huấn luyện tại trường PTS năm 1993.

Ông Nguyễn Hữu Chánh rời khỏi VN đến Cam bốt gặp Hoàng Thân Norodom Ranarith và Norodom Siravut năm 1993.

Trung tướng Lâm Văn Phát và Chuẩn tướng Phan Hoà Hiệp tham gia Liên quân kháng chiến Đông Dương trở lại Cam Bốt năm 1993.

1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Pôn Pốt (Khơ me đỏ)

Khơ me đỏ

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Campuchia 1994

UBQTYT từ Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Cambốt năm 1994.

Ban giảng huấn trung tâm PTS đến từ Hoa Kỳ năm 1994

Đại sứ Mỹ và phái đoàn đến sinh hoạt với Ban giảng huấn trường PTS.

Trung tướng, thứ trưởng Bộ quốc phòng làm việc với tổ chức BRAVO

Trung tâm huấn luyện PTS tại thủ đô Phnômpênh

1990 - 1994  ::  1995 - 1999  ::  2000 - 2004  ::  2005 - 2009  ::  2010 - 2015  

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).