2010

Ngày Nhân Quyền Á Châu 19-9-2010

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

2011

Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

Đại Tướng Nguyễn Khánh phát biểu tại phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

Chiến hữu Võ Đức Văn

GS. Hà Thế Ruyệt

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

Chiến hữu Sinh Cẩm Minh

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

Ông Nguyễn Hữu Chánh và các tân Đảng Viên

Các tân Đảng viên tuyên thệ.

Các tân Đảng viên Đảng Dân Tộc VN

Chiến hữu Đỗ Thành Trung đang báo cáo tình hình sinh hoạt tại địa phương trước Đại Hội.

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Cindy phát biểu.

GS. Hà Thế Ruyệt

Thanh niên VNTD

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đô đốc Lâm Ngươn Tánh

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Kỷ niệm 2 năm thành lập Đài Truyền Hình GlobalTV

Kỷ niệm 2 năm thành lập Đài Truyền Hình GlobalTV

Đại Hội Đảng DTVN 2011

HT Thích Giác Lượng phát biểu tại Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

Đại Hội Đảng DTVN 2011
Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

2012

Tiệc đón mừng đồng chí Nguyễn Tấn Vinh vừa mới ra khỏi nhà tù sau 10 năm.

Tiệc đón mừng đồng chí Nguyễn Tấn Vinh vừa mới ra khỏi nhà tù sau 10 năm.

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu tại buổi tiệc

Chiến hữu Nguyễn Tấn Vinh

Chiến hữu Nguyễn Tấn Vinh

Bác sĩ Nguyễn Tuyên

Khách mời tham dự tại buổi tiệc

Chiến hữu Võ Đức Văn

2013

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

Lễ Kỉ niệm 3 năm thành lập Global TV

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại Hội Đảng lần thứ X.

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

Lễ truy điệu Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

Thiếu Tướng Lê Văn Tư (trái) và Linh Mục Phan Phát Huồn

Ông Nguyễn Hữu Chánh đang thăm hỏi các vị khách mời.

2014

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).