2010

Ngày Nhân Quyền Á Châu 19-9-2010

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

Ngày Dân Chủ cho Á Châu

press to zoom

2011

Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

press to zoom

Đại Tướng Nguyễn Khánh phát biểu tại phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

press to zoom

Chiến hữu Võ Đức Văn

press to zoom

GS. Hà Thế Ruyệt

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

press to zoom

Chiến hữu Sinh Cẩm Minh

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu tại Đại Hội Đảng Dân Tộc VN 2011.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh và các tân Đảng Viên

press to zoom

Các tân Đảng viên tuyên thệ.

press to zoom

Các tân Đảng viên Đảng Dân Tộc VN

press to zoom

Chiến hữu Đỗ Thành Trung đang báo cáo tình hình sinh hoạt tại địa phương trước Đại Hội.

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Cindy phát biểu.

press to zoom

GS. Hà Thế Ruyệt

press to zoom

Thanh niên VNTD

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Đô đốc Lâm Ngươn Tánh

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Kỷ niệm 2 năm thành lập Đài Truyền Hình GlobalTV

press to zoom

Kỷ niệm 2 năm thành lập Đài Truyền Hình GlobalTV

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

HT Thích Giác Lượng phát biểu tại Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

press to zoom
Đại Hội Đảng DTVN 2011
Đại Hội Đảng DTVN 2011

Đại Hội Đảng DTVN 2011

press to zoom

2012

Tiệc đón mừng đồng chí Nguyễn Tấn Vinh vừa mới ra khỏi nhà tù sau 10 năm.

press to zoom

Tiệc đón mừng đồng chí Nguyễn Tấn Vinh vừa mới ra khỏi nhà tù sau 10 năm.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu tại buổi tiệc

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Tấn Vinh

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Tấn Vinh

press to zoom

Bác sĩ Nguyễn Tuyên

press to zoom

Khách mời tham dự tại buổi tiệc

press to zoom

Chiến hữu Võ Đức Văn

press to zoom

2013

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Đài truyền hình Global TV.

press to zoom

Lễ Kỉ niệm 3 năm thành lập Global TV

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại Hội Đảng lần thứ X.

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Đại hội Đảng kỳ X năm 2013 tại Ramada Plaza Hotel

press to zoom

Lễ truy điệu Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Lễ truy điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh tại Hội Trường thành phố Garden Grove.

press to zoom

Thiếu Tướng Lê Văn Tư (trái) và Linh Mục Phan Phát Huồn

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh đang thăm hỏi các vị khách mời.

press to zoom

2014

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

press to zoom

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).