2000

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom
press to zoom

Đồng hương đặt câu hỏi

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

press to zoom
press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Oklahoma

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Oklahoma

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

press to zoom

2001

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

press to zoom

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

press to zoom

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

press to zoom

Báo Bangkok Post tường trình về trái bom không nổ tại toà Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan. 2 người bị bắt: Trần Anh Tuấn và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Diễn đàn Công Luận, CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Luật sư Trần Văn tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Luật sư Hoàng Duy Hùng tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Luật sư Hoàng Duy Hùng tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

press to zoom

2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Phái đoàn CPCMVNTD tại Đại Hội

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom
press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Nhân sĩ Nguyễn Văn Bách

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Ông Edgar Foshee (rìa phải), chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Ông Edgar Foshee, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Quốc dân đại hội kỳ I, 30-6-2002

press to zoom

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

TDTNVNTD diễn hành trên đại lộ Bolsa tết năm 2002

press to zoom

Phái đoàn tôn giáo khắp nơi về tham dự Quốc dân đại hội và bầu chọn ông Nguyễn Hữu Chánh làm thủ tướng ngày 30/6/2002 tại Cali.

press to zoom

Phái đoàn khắp nơi về tham dự Quốc dân đại hội và bầu chọn ông Nguyễn Hữu Chánh làm thủ tướng ngày 30/6/2002 tại Cali.

press to zoom

Đại biểu các Tiểu bang và các quốc gia khắp thế giới tuyên thệ nhận nhiệm vụ

press to zoom

Lễ tuyên thệ tham gia trong các cơ chế của CP Lâm thời VNTD

press to zoom

Lễ tuyên thệ cấp lãnh đạo Trung ương trong hội đồng hành pháp

press to zoom

Lễ công bố quốc dân đại hội tại Anaheim Convention Center ngày 30 tháng 6 năm 2002 với hơn 6000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

press to zoom

Phái đoàn: Tôn giáo, các chính đảng, Phong trào, Đoàn thể, Cộng đồng tham dự ngày Quốc Dân Đại Hội ngày 30 tháng 6 năm 2002.

press to zoom

2003

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Ông Prichai - Tư lệnh Thái Lan

press to zoom

Trung Tướng Tôn Thất Đính phát biểu

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ Ra mắt Đảng DTVN

press to zoom

Lễ Ra mắt Đảng DTVN

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

press to zoom

Phần tuyên thệ

press to zoom

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

press to zoom

Đại tướng Linh Quang Viên

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN

press to zoom

Dân biểu Dana Rohrabacher

press to zoom

Đại hội Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Đảng kỳ

press to zoom

Trung Tướng Tôn Thất Đính

press to zoom

Luật Sư Nguyễn Khắc Chính

press to zoom

Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

press to zoom

GS Ngô Trọng Anh

press to zoom

Trung Tá Nguyễn Văn Đôn

press to zoom

GS. Cao Thế Dung

press to zoom

Đại Tướng Linh Quang Viên

press to zoom

Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt

press to zoom

Hội Đồng Lãnh Đạo CPCMVNTD

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ

press to zoom

Toán quốc quân kỳ trong Đại Hội

press to zoom

Đại Hội Đảng DTVN

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Công bố lễ ra mắt Đảng Dân tộc VN trước 3000 đồng bào chứng kiến tại hội trường Anaheim Convention Center năm 2003.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập Nội các và trình diện thành phần chính phủ tại Hội trường Đại học UCI với sự chứng kiến của 5000 đồng bào tham dự trong buổi lễ long trọng này. (năm 2003)

press to zoom

Ban chấp hành trung ương đảng dân tộc VN trình diện trước cộng đồng VN năm 2003.

press to zoom

Lễ tuyên thệ Tổng Đoàn thanh niên VN tự do

press to zoom

TDTNVNTD tham dự diễn hành tết 2003 tại Đại lộ Bolsa.

press to zoom

Khu bộ Nam Cali tham dự diễn hành tết năm 2003.

press to zoom

Thành phần chính phủ Lâm thời VNTD trình diện trước đồng bào.

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

press to zoom

2004

TDTNVNTD tham dự diễn hành tết 2004 trên Đại lộ Bolsa.

press to zoom

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

Từ trái qua: Luật Sư Nguyễn Khắc Chính, Dân Biểu Lý Trường Trân, Linh Mục Phan Phát Huồn

press to zoom

Từ trái qua: Linh Mục Phan Phát Huồn, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Mục Sư Nguyễn Phú Cam

press to zoom

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

Khách tham dự Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

press to zoom

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN