2000

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Wichita

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Đồng hương đặt câu hỏi

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Orlando

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Oklahoma

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Oklahoma

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Missouri

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Michigan

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

Phái đoàn CPCMVNTD công tác tại Jacksonville

2001

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

Tuyệt thực cho Võ Đức Văn 18-8-02 tại tòa án Santa Ana

Báo Bangkok Post tường trình về trái bom không nổ tại toà Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan. 2 người bị bắt: Trần Anh Tuấn và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ.

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Diễn đàn Công Luận, CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Luật sư Trần Văn tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Luật sư Hoàng Duy Hùng tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Luật sư Hoàng Duy Hùng tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh tại Diễn đàn Công Luận CPCM - VNTD Hội Nghị tại Anaheim Convention Center CA., 22-24/06/2001.

2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Phái đoàn CPCMVNTD tại Đại Hội

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Quốc Dân Đại Hội Kỳ I 2002

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Nhân sĩ Nguyễn Văn Bách

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Ông Edgar Foshee (rìa phải), chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Ông Edgar Foshee, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ CPCMVNTD, cựu nhân viên tình báo CIA

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Quốc dân đại hội kỳ I, 30-6-2002

Hội nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

TDTNVNTD diễn hành trên đại lộ Bolsa tết năm 2002

Phái đoàn tôn giáo khắp nơi về tham dự Quốc dân đại hội và bầu chọn ông Nguyễn Hữu Chánh làm thủ tướng ngày 30/6/2002 tại Cali.

Phái đoàn khắp nơi về tham dự Quốc dân đại hội và bầu chọn ông Nguyễn Hữu Chánh làm thủ tướng ngày 30/6/2002 tại Cali.

Đại biểu các Tiểu bang và các quốc gia khắp thế giới tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Lễ tuyên thệ tham gia trong các cơ chế của CP Lâm thời VNTD

Lễ tuyên thệ cấp lãnh đạo Trung ương trong hội đồng hành pháp

Lễ công bố quốc dân đại hội tại Anaheim Convention Center ngày 30 tháng 6 năm 2002 với hơn 6000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Phái đoàn: Tôn giáo, các chính đảng, Phong trào, Đoàn thể, Cộng đồng tham dự ngày Quốc Dân Đại Hội ngày 30 tháng 6 năm 2002.

2003

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Ông Prichai - Tư lệnh Thái Lan

Trung Tướng Tôn Thất Đính phát biểu

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ Ra mắt Đảng DTVN

Lễ Ra mắt Đảng DTVN

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

Phần tuyên thệ

Lễ ra mắt CPVNTD tại UC Irvine năm 2003.

Đại tướng Linh Quang Viên

Đại Hội Đảng DTVN

Dân biểu Dana Rohrabacher

Đại hội Đảng Dân Tộc Việt Nam

Đảng kỳ

Trung Tướng Tôn Thất Đính

Luật Sư Nguyễn Khắc Chính

Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

GS Ngô Trọng Anh

Trung Tá Nguyễn Văn Đôn

GS. Cao Thế Dung

Đại Tướng Linh Quang Viên

Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt

Hội Đồng Lãnh Đạo CPCMVNTD

Chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ

Toán quốc quân kỳ trong Đại Hội

Đại Hội Đảng DTVN

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Công bố lễ ra mắt Đảng Dân tộc VN trước 3000 đồng bào chứng kiến tại hội trường Anaheim Convention Center năm 2003.

Ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập Nội các và trình diện thành phần chính phủ tại Hội trường Đại học UCI với sự chứng kiến của 5000 đồng bào tham dự trong buổi lễ long trọng này. (năm 2003)

Ban chấp hành trung ương đảng dân tộc VN trình diện trước cộng đồng VN năm 2003.

Lễ tuyên thệ Tổng Đoàn thanh niên VN tự do

TDTNVNTD tham dự diễn hành tết 2003 tại Đại lộ Bolsa.

Khu bộ Nam Cali tham dự diễn hành tết năm 2003.

Thành phần chính phủ Lâm thời VNTD trình diện trước đồng bào.

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Lễ ra mắt Đảng Dân Tộc Việt Nam

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

Thành lập Đài Phát Thanh VNTD

2004

TDTNVNTD tham dự diễn hành tết 2004 trên Đại lộ Bolsa.

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

Từ trái qua: Luật Sư Nguyễn Khắc Chính, Dân Biểu Lý Trường Trân, Linh Mục Phan Phát Huồn

Từ trái qua: Linh Mục Phan Phát Huồn, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Mục Sư Nguyễn Phú Cam

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

Khách tham dự Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Năm 2004

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN