2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Luật Sư Nguyễn Khắc Chính

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Phái đoàn Tôn Giáo

Phái đoàn Tôn Giáo

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Các đại biểu ngoại quốc

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

Đại Tướng Nguyễn Khánh & Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

Toán quốc quân kỳ tại Đại Hội

Vận động yểm trợ ứng cử viên Tổng Thống Bush

Gần 5000 người tham dự trong buổi lễ trọng đại này.

5000 người bao gồm nhiều chính khách đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự trong ngày lịch sử công bố CPVNTD và vai trò Quốc Trưởng của Đại Tướng Nguyễn Khánh.

Lễ ra mắt Quốc Trưởng Nguyễn Khánh và thành phần nội các CPVNTD năm 2005 tại Cali

Báo chí quốc tế nói về CPVNTD, những biến cố xảy ra tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2005.

2006

Bà Huỳnh Bích Liên

Foshee và 6 người khác bị buộc tội âm mưu phá hoại làn sóng phát thanh Việt Nam, nhằm kêu gọi người dân nổi dậy chống lại chính quyền CSVN.

Bà Nguyễn Thương Cúc (Foshee, cư dân Orlando) trong vòng vây Công An CSVN tại phiên tòa xét xử ngày 10 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lê Văn Bình (31 tuổi, cư dân Tampa) và Huỳnh Bích Liên (51 tuổi, cư dân San Gabriel) cũng nhận mức án tương đương và sẽ bị trục xuất về Hoa Kỳ sau 3 tuần.

Bà Nguyễn Thương Cúc

Con gái bà Nguyễn Thương Cúc

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

Lễ tưởng niệm quốc hận 2008

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

Hội nghị LMDTVN, 2008

Đại Hội Đảng 15-16-8-2008

Đại hội Đảng 15-16/8-2008

GS Hà Thế Ruyệt tại Đại hội Đảng 15-16/8-2008

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh tại Đại Hội Đảng 15-16/8-2008

2009

Trần Thái Văn tại Liên Minh Á Châu

Phái đoàn China ký Hiến Chương

Tổng Thống Lào ký Hiến Chương

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu liên minh

Ông Nguyễn Hữu Chánh ký Hiến Chương Á Châu

Ông Nguyễn Đại Ngữ ký Hiến Chương Á Châu

Liên Minh Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

GS Hà Thế Ruyệt ký Hiến Chương Á Châu

Global TV phỏng vấn Đại Biểu Trần Thái Văn

Global TV phỏng vấn Sơn

Đại tướng Nguyễn Khánh phát biểu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Đại diện Lào ký Hiến Chương Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Đại diện Trung Quốc ký Hiến Chương Á Châu

Đại diện Trung Quốc ký Hiến Chương Á Châu

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

Đại diện Đài Loan ký Hiến Chương Á Châu

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình Free Chánh Nguyễn trên đại lộ Los

Tuyệt thực ngày thứ 3 trước toà Tổng lãnh sự Korea

Phái đoàn tham gia tuyệt thực trước toàn Tổng lãnh sự Korea.

Tuyệt thực trước toà tổng lãnh sự Korea

Đêm thắp nến trước khuôn viên Đài Phát thanh VNTD

Thiếu Tướng Lê Văn Tư và đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Brookhurst

Doan Bieu Tinh Truoc Toa Tong Lanh Su KOREA lan thu 2

Đêm thắp nến cầu nguyện tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh.

Lễ cầu nguyện Tự Do cho ông NHC trước văn phòng chính phủ VNTD

Đoàn biểu tình trước toà tổng lãnh sự Korea

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trước Đài Phát thanh VNTD

Đoàn biểu tình trước Toà bạch ốc

Đoàn biểu tình trên đại lộ Garden Grove

Đoàn biểu tình Free Chánh Nguyễn

Đoàn biểu tình trên Đại lộ Korea Downtown

Vợ và các con của ông Nguyễn Hữu Chánh kêu gọi đồng bào trả tự do cho ông năm 2006.

Đoàn biểu tình trên đại lộ Garden Grove BLVD

Đồng bào đón ông Nguyễn Hữu Chánh trở về từ Nam Hàn.

Ông Nguyễn Hữu Chánh được trả tự do trở về LAX

300 cơ quan truyền thông báo chí Mỹ Việt có mặt tại phi trường LAX.

2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Chương trình Đại Hội Đảng 2007

Chương trình Đại Hội Đảng 10-11-12 tháng 08-2007

Chương trình Đại Hội Đảng 2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại hội đảng 10-8-2007

Đại Tướng Linh Quang Viên trả lời phỏng vấn.

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Đại hội đảng 2007

Từ trái sang phải: Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Đại Tướng Linh Quang Viên, Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh, ông Nguyễn Hữu Chánh

Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

Đại hội đảng 2007

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

GS Cao Thế Dung

Đại hội đảng 2007

2008

Xuân Lan phỏng vấn 2 thanh niên

Xuân Lan

Phái đoàn CPVNTD

Thanh niên phát biểu

Triết - Cindy

Thanh niên phát biểu

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Triết

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Triết - Cindy

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Triết - Cindy

Phái đoàn CPVNTD

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Đại Tướng Nguyễn Khánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Phụ nữ VNTD

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

Mr&Mrs Ruyet - Vthua

Chụp hình lưu niệm trước Liên Hiệp Quốc

LS Chính - HVMInh

Logo youth for human rights

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

_Koean_Conslte_06_22_06_042
_Koean_Conslte_06_22_06_042

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Phái đoàn CPVNTD tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

co ngay ton giao
co ngay ton giao

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Bà Nguyễn Hữu Chánh và Đại Tướng Nguyễn Khánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế 2008

Phái Đoàn CPVNTD tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).