2005

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Luật Sư Nguyễn Khắc Chính

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Phái đoàn Tôn Giáo

press to zoom

Phái đoàn Tôn Giáo

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Đông đảo đồng hương đã có mặt tại Đại Hội

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Các đại biểu ngoại quốc

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

press to zoom

Đại Tướng Nguyễn Khánh & Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Quốc dân Đại hội kỳ II 2005

press to zoom

Toán quốc quân kỳ tại Đại Hội

press to zoom

Vận động yểm trợ ứng cử viên Tổng Thống Bush

press to zoom

Gần 5000 người tham dự trong buổi lễ trọng đại này.

press to zoom

5000 người bao gồm nhiều chính khách đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự trong ngày lịch sử công bố CPVNTD và vai trò Quốc Trưởng của Đại Tướng Nguyễn Khánh.

press to zoom

Lễ ra mắt Quốc Trưởng Nguyễn Khánh và thành phần nội các CPVNTD năm 2005 tại Cali

press to zoom

Báo chí quốc tế nói về CPVNTD, những biến cố xảy ra tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2005.

press to zoom

2006

Bà Huỳnh Bích Liên

press to zoom

Foshee và 6 người khác bị buộc tội âm mưu phá hoại làn sóng phát thanh Việt Nam, nhằm kêu gọi người dân nổi dậy chống lại chính quyền CSVN.

press to zoom

Bà Nguyễn Thương Cúc (Foshee, cư dân Orlando) trong vòng vây Công An CSVN tại phiên tòa xét xử ngày 10 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

press to zoom

Lê Văn Bình (31 tuổi, cư dân Tampa) và Huỳnh Bích Liên (51 tuổi, cư dân San Gabriel) cũng nhận mức án tương đương và sẽ bị trục xuất về Hoa Kỳ sau 3 tuần.

press to zoom
press to zoom
press to zoom

Bà Nguyễn Thương Cúc

press to zoom
press to zoom

Con gái bà Nguyễn Thương Cúc

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình tuyệt thực đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

press to zoom

Lễ tưởng niệm quốc hận 2008

press to zoom

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

press to zoom

Lễ tưởng niệm quốc hận tháng 9 năm 2008

press to zoom

Hội nghị LMDTVN, 2008

press to zoom

Đại Hội Đảng 15-16-8-2008

press to zoom

Đại hội Đảng 15-16/8-2008

press to zoom

GS Hà Thế Ruyệt tại Đại hội Đảng 15-16/8-2008

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh tại Đại Hội Đảng 15-16/8-2008

press to zoom

2009

Trần Thái Văn tại Liên Minh Á Châu

press to zoom

Phái đoàn China ký Hiến Chương

press to zoom

Tổng Thống Lào ký Hiến Chương

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu liên minh

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom

Ông Nguyễn Đại Ngữ ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom
press to zoom

Liên Minh Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

GS Hà Thế Ruyệt ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom

Global TV phỏng vấn Đại Biểu Trần Thái Văn

press to zoom

Global TV phỏng vấn Sơn

press to zoom

Đại tướng Nguyễn Khánh phát biểu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Đại diện Lào ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Đại diện Trung Quốc ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom
press to zoom

Đại diện Trung Quốc ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom

Lễ ra mắt Liên Minh Á Châu

press to zoom

Đại diện Đài Loan ký Hiến Chương Á Châu

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình Free Chánh Nguyễn trên đại lộ Los

press to zoom

Tuyệt thực ngày thứ 3 trước toà Tổng lãnh sự Korea

press to zoom

Phái đoàn tham gia tuyệt thực trước toàn Tổng lãnh sự Korea.

press to zoom

Tuyệt thực trước toà tổng lãnh sự Korea

press to zoom

Đêm thắp nến trước khuôn viên Đài Phát thanh VNTD

press to zoom

Thiếu Tướng Lê Văn Tư và đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Brookhurst

press to zoom

Doan Bieu Tinh Truoc Toa Tong Lanh Su KOREA lan thu 2

press to zoom

Đêm thắp nến cầu nguyện tự do cho ông Nguyễn Hữu Chánh.

press to zoom

Lễ cầu nguyện Tự Do cho ông NHC trước văn phòng chính phủ VNTD

press to zoom

Đoàn biểu tình trước toà tổng lãnh sự Korea

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Đài Phát thanh VNTD

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Toà bạch ốc

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Garden Grove

press to zoom

Đoàn biểu tình Free Chánh Nguyễn

press to zoom

Đoàn biểu tình trên Đại lộ Korea Downtown

press to zoom

Vợ và các con của ông Nguyễn Hữu Chánh kêu gọi đồng bào trả tự do cho ông năm 2006.

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Garden Grove BLVD

press to zoom

Đồng bào đón ông Nguyễn Hữu Chánh trở về từ Nam Hàn.

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh được trả tự do trở về LAX

press to zoom

300 cơ quan truyền thông báo chí Mỹ Việt có mặt tại phi trường LAX.

press to zoom

2007

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Chương trình Đại Hội Đảng 2007

press to zoom

Chương trình Đại Hội Đảng 10-11-12 tháng 08-2007

press to zoom

Chương trình Đại Hội Đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom
press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom

Đại hội đảng 10-8-2007

press to zoom

Đại Tướng Linh Quang Viên trả lời phỏng vấn.

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom
press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Từ trái sang phải: Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Đại Tướng Linh Quang Viên, Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh, ông Nguyễn Hữu Chánh

press to zoom

Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh

press to zoom

Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

Chiến hữu Trương Ngọc Thu

press to zoom

GS Cao Thế Dung

press to zoom

Đại hội đảng 2007

press to zoom

2008

Xuân Lan phỏng vấn 2 thanh niên

press to zoom

Xuân Lan

press to zoom

Phái đoàn CPVNTD

press to zoom

Thanh niên phát biểu

press to zoom

Triết - Cindy

press to zoom

Thanh niên phát biểu

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Triết

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Triết - Cindy

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Triết - Cindy

press to zoom

Phái đoàn CPVNTD

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Đại Tướng Nguyễn Khánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Phụ nữ VNTD

press to zoom

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu

press to zoom

Mr&Mrs Ruyet - Vthua

press to zoom

Chụp hình lưu niệm trước Liên Hiệp Quốc

press to zoom

LS Chính - HVMInh

press to zoom

Logo youth for human rights

press to zoom
press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom
_Koean_Conslte_06_22_06_042
_Koean_Conslte_06_22_06_042

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trên đại lộ Bolsa

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Đoàn biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Nam Hàn

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Phái đoàn CPVNTD tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom
co ngay ton giao
co ngay ton giao

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Bà Nguyễn Hữu Chánh và Đại Tướng Nguyễn Khánh tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế 2008

press to zoom

Phái Đoàn CPVNTD tại Hội nghị Nhân Quyền Quốc Tế thường niên lần thứ 5, 2008

press to zoom

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

press to zoom

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

press to zoom

Sinh hoạt tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ

press to zoom

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).