top of page

  - HIẾN CHƯƠNG ĐẠO LUẬT

  - LÃNH ĐẠO và CƠ CHẾ CPLTVNTD

  - Các SẮC LỆNH   001 & 101   102 &      

     103   104  105   106  & 107   108

 

Mặt trận Dân Chủ Việt Nam tham gia vào Chính Phủ Lâm Thời / Việt Nam Tự Do

Little Saigon, California – Sau ngày ra mắt Nội Các, 19 tháng 1 năm 2003, một thành công về mặt chính trị lớn đã đến với Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do ...

Chính Phủ Việt Nam Tự Do khánh thành văn phòng liên lạc tại thủ đô Washington D.C

Tại thành phố trái tim của trung tâm quyền lực thế giới Washington D.C, cách đây gần 30 năm ...

Ông Mark A.Smith đến California gặp Ông Nguyễn Hữu Chánh để trả lời về bài báo đăng trên Bangkok Post

LITTLE SAIGON, Nam California – Bằng một hành động bày tỏ sự hối tiếc về những ngộ nhận đã xảy ra với ông Nguyễn Hữu Chánh, vào lúc ...

Tòa án Mỹ tuyên phạt Ông Mark A.Smith

Garden Grove, CA – Tại Tòa Thượng Thẩm Orange County, ông Chánh Án Randell Wikinson ...

CPLT / VNTD long trọng trình diện trước đồng bào

Irvine, California – Hôm nay, trước sự chứng kiến của đồng bào, trong trách nhiệm lãnh đạo Chính Phủ Lâm Thời / Việt Nam Tự Do mà đồng bào đã tín nhiệm ...

Chính giới ITALY ủng hộ CPLT / VNTD

Verona, Italy – “Chúng tôi, những người dân chủ trong Quốc Hội Ý Đại Lợi, luôn luôn ủng hộ chính nghĩa tranh đấu cho tự do của CPLT / VNTD ...

CPLT / VNTD tiếp nhận 20 Dự thảo Luật của Cố Thẩm Phán Đặng Phúc Nguyên

LITTLE SAIGON, Nam California – “Thay mặt cho Chính Phủ Lâm Thời / Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc Việt Nam, tôi long trọng tiếp nhận di sản quí giá ...

Cựu Đại Sứ Đoàn Bá Cang nhận làm cố vấn trong CPLTVNTD và xứ bộ Úc Châu của Đảng DTVN

Sydney, N.S.W (Úc Đại Lợi) – Cựu Đại Sứ VNCH, ông Đoàn Bá Cang đã chính thức nhận lời làm Cố Vấn ...

Hiệp nghị thư Liên Minh Chống Cộng giữa CPLT / VNTD và Chính Phủ Lưu Vong Hoàng Gia LÀO

Anaheim, CA – Vào lúc 1 giờ trưa, ngày Chủ Nhật, 17 tháng 8 năm 2003 tại Anaheim Convention Center, Nam California, Hoa Kỳ ...

Linh Mục Phan Phát Huồn nhận nhiệm vụ

Little Saigon, CA – Trước sự phát triển cơ sở nhanh chóng của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do ...

Ông Nguyễn Hữu Chánh từ chức Thủ Tướng CPLT / VNTD, bướt tiến mới trong chiến lược

Little Saigon, California – Bằng 48 phiếu thuận, trên 4 phiếu chống, Hội Nghị Cao Cấp 3 cơ chế ...

                CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

CÔNG BỐ HIẾN CHƯƠNG :: Trình diện CPLTVNTD :: Diễn Hành :: Vận động Tôn Giáo :: Khánh thành VP tại Washington DC ::  ...

            1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

            1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

            2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

           2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

          2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

      2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

bottom of page