top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

NHU CẦU CÁCH MẠNG CỦA THỜI ĐẠI

Bài nói chuyện tại Đại Hội Biên thùy Đông Dương

3-5-1998

Trong lịch sử, những nguyên lý sau đây đã được chứng nghiệm:

 

1- Khi có một cuộc cách mạng mới về khoa học được phát sinh bởi một số sáng tạo hoặc khám phá độc đáo thì cuộc cách mạng về kinh tế sẽ xảy ra tiếp theo.

 

2- Khi cuộc cách mạng về kinh tế được thực hiện thì cả một xã hội mới được hình thành, trong đó có những mâu thuẫn mới trong thành phần xã hội với các khuynh hướng cũ và những khuynh hướng mới tiến bộ theo với thời đại. Một hệ thống tư tưởng mới sẽ được hình thành để phá vỡ các mâu thuẫn 

Giáo sư Tiến sĩ HÀ THẾ RUYỆT

(Phó Thủ Tướng - Hải Ngoại CPVNTD)

đó và để khai thông cho hướng đi mới. Tư tưởng hệ đó được coi là tư tưởng cách mạng trong thời đại đó.

3- Để thực hiện cuộc cách mạng mới, một nhân vật lịch sử và một tổ chức do nhân vật đó lãnh đạo sẽ phát sinh để đáp ứng nhu cầu của thời đại và đưa cuộc cách mạng mới tới thành công.

 

4- Cuộc cách mạng muốn thành công thì cả hệ thống tư tưởng và các nhân vật đứng ra lãnh đạo cuộc cách mạng phải thể hiện được tính chất Chân-Thiện-Mỹ trong cuộc cách mạng để đem lại phúc lợi cho toàn dân. Chân là phục vụ để thể hiện được niềm khát khao về những tiến bộ mới. Thiện là lấy lòng chí thành và ngay chính để phục vụ lý tưởng của toàn dân. Mỹ là phương thức hoạt động gồm những kỹ thuật và thủ đoạn phải đạt được cứu cánh là hạnh phúc tối đa của dân.

 

5- Nếu lý tưởng và nhân sự trong cuộc cách mạng đi ngược lại khát vọng của toàn dân, nghĩa là không phục vụ Chân Thiện Mỹ thì trước sau cũng thất bại. Nhìn vào quá khứ, thế kỷ thứ 18 máy hơi nước được sáng tạo và điện lực được khai thác, đã định nền kinh tế tiến từ nông nghiệp sang kỹ nghệ. Trong kỹ nghệ mới, lao động là một thành phần quan trọng trong nền sản xuất. Xã hội phát sinh các mâu thuẫn giữa chủ nhân và lao động, giữa đế quốc và thuộc địa.

 

Chủ nghĩa Marx và Đảng Cộng sản thành hình nhằm giải quyết các mâu thuẫn ấy nhưng thất bại và vừa là một chủ nghĩa chỉ duy vật, lấy mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp, đội lên vô sản, và quốc tế làm nền tảng. Nhưng sự tàn ác, dối trá, phi nhân đã giết hại hàng trăm triệu người, đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc.

 

Trông đến thời nay, cách mạng tin học với hệ thống thông tin, nhất là hệ thống computer, phần cứng và phần mềm khởi sự từ thập niên 1950, giải quyết hàng tỷ phương trình toán học trong thời gian một giây. Các sản phẩm điện toán và kỹ nghệ đã biến đổi sang một hệ thống tân kỳ và sinh hoạt xã hội hoàn toàn thay đổi mà về sáng tạo thay lao động là một gia tốc quan trọng trong nền sản xuất.

 

- Có óc sáng tạo mới có tiến bộ xã hội.

 

- Óc sáng tạo chỉ có thể phát hiện trong một chế độ tự do, cởi mở.

 

- Vì nhu cầu cần phát triển về sáng tạo để tiến bộ mà chủ trương perestroika và glasnot với Gorbachev ra đời, để xã hội Nga và Đông Âu có tự do, cởi mở.

 

- Nhu cầu tự do, cởi mở và hệ thống tin học đã khiến dân Đông Âu đứng lên chống áp chế và lật đổ các chế độ CS.

 

- Cả thế giới ngày nay đang đi vào hướng phát triển tự do, trong đó có kinh tế thị trường.

 

- Kinh tế thị trường chỉ có thể đạt được hiệu năng khi có môi trường xã hội tự do.

 

- Một số quốc gia CS còn lại như Trung Hoa, Việt Nam đang chấp nhận kinh tế thị trường nhưng muồn duy trì độc tài sẽ không thể phát triển vì thiếu sáng tạo.

 

- Những người CS như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Hoàng Hữu Nhân, Phan Đình Diệu, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Viện, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ và những người khác như Hà Sĩ Phu, Đỗ Trung Hiếu,… đang giác ngộ và đòi thực hiện tự do dân chủ ở trong nước để đưa nước Việt ra khỏi lạc hậu nghèo đói và băng hoại.

- Chúng ta tán thành những đòi hỏi của các vị đó và ca tụng sự can đảm của một số người.

 

- Nhưng các vị đó chỉ là mới chủ trương một nửa đường vì chưa dám đứng lên dứt bỏ cái chủ trương đường lối và hệ thống đảng CS.

 

- Vì đảng CS còn thì không có tự do thực sự, không có tự do thực sự thì không có óc sáng tạo và kinh tế thị trường bị bế tắc, toàn dân vẫn lạc hậu đói khổ.

 

- Chúng ta cùng toàn dân đứng lên làm cách mạng để giải thể chế độ CS hầu đưa dân tộc đến tự do phát triển, đồng bào đến ấm no, thịnh vượng.

 

- Chúng ta kêu gọi các thành phần tiến bộ trong đảng CS, những thành phần ly khai và những người yêu nước cùng chúng ta hợp tác đứng lên giải thể chế độ CS, để dân tộc ta sớm được no ấm thịnh vượng.

 

Chính Phủ CMVNTD và đảng mới được ra đời và để cùng với các người yêu nước và những thành phần giác ngộ trong đảng CS, đứng lên làm cách mạng, phá vỡ các bế tắc hiện nay trong xã hội Việt Nam và đưa dân tộc ta tiến lên trong thời đại mới.

bottom of page