top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

KHÁT VỌNG CHUNG

CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM

Ngày Cộng sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam 30/4/75 là thời điểm đánh dấu sự thất bại thêm một lần nữa của các tổ chức chính trị người Quốc Gia tại miền Nam trước  đảng Cộng Sản tại miền Bắc.

Hậu quả của sự thất bại này là toàn dân Việt Nam bị lọt vào vòng kềm tỏa thống trị của đảng Cộng sản. Chiến thắng của Cộng Sản Việt Nam và thất bại  của Việt Nam Cộng Hòa có ảnh hưởng gây xúc động trên toàn thế giới, một biến cố lớn trong lịch sử loài người. Hàng triệu người Việt Nam liều chết bỏ nước ra đi để tìm tự do và mong tìm một thế đứng để có ngày trở về quang phục quê hương.

Nói về chiến tranh Việt Nam thì đã có hằng trăm ngàn trang giấy đã viết mà chưa hết chuyện. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt gần 3 thập niên, nhưng thế nước lòng dân vẫn còn nặng trĩu những ly tán đau buồn.

Chiến hữu TRƯỜNG SƠN NGUYỄN VĂN ĐÔN

(Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng CPVNTD)

Gần 3 thập niên qua có thể là một đoạn đường khá dài khi so với một đời người, nhưng trong cuộc cách mạng đổi đời hay chuyển đổi cơ chế của một chế độ, khoảng thời gian này chỉ là giai đoạn cần thiết cho nhu cầu căn bản của một tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội.

Gần 3 thập niên qua sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt, sự vắng mặt chính thức của thế lực ngoại nhân ở trong vùng Đông Dương đã tạo cơ may hiếm có cho một nước Cộng Sản Việt Nam nghèo đói, độc tài tồn tại. Trong khi đó, sự tan tác của hàng ngũ những người quốc gia trong và ngoài nước đã không thể cung cấp sự lãnh đạo cần thiết để hướng dẫn cho quần chúng nội địa đối kháng lại hệ thống kềm kẹp của Cộng Sản Việt Nam một cách có hiệu quả.

Cộng Sản Việt Nam đã sống còn đến ngày hôm nay không phải vì toàn dân hậu thuẫn cho chế độ đảng trị mà bởi vì các đảng phái quốc gia vẫn không thể ngồi chung được với nhau, nên đã không thể tự mình làm sáng tỏ chính nghĩa đấu tranh trước dư luận phương Tây và chính trường quốc tế, hay chủ động các biến cố thời sự.

Cộng Sản Việt Nam đã sống còn không hẳn bởi các thế lực phương Tây đặc biệt là Hoa Kỳ, đã rất thụ động, làm ngơ trước những vị phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Không phải thế giới phương Tây đã cố tình nuôi dưỡng một đảng Cộng Sản cầm quyền đang thí nghiệm mô thức cầm quyền tồi tệ trái ngược với nhu cầu và phẫm chất con người.

Trong thực tế thế giới phương Tây đã mở rộng sự giao tiếp với Cộng Sản Việt Nam để từng bước cải tiến đời sống toàn diện cho người dân nhưng cũng để giúp thúc đẩy sự hội nhập giao thương và tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam.

Hoa Kỳ và thế giới phương Tây đã và đang hỗ trợ toàn dân Việt Nam bằng cách hướng dẫn và tạo mội trường phát triển toàn diện cho nước Việt Nam, nhưng họ là một thế lực ngoại nhân bên ngoài, họ không thể thay thế dân tộc chúng ta thực hiện dân chủ cho Việt Nam, mà chính dân tộc Việt Nam phải vùng lên đập tan xiềng xích của chủ nghĩa Cộng Sản lỗi thời để cứu lấy chính mình trước  tiên.

Bao năm qua, các đảng phái chính trị trong và người nước Việt Nam mặc dù đã nỗ lực đấu tranh liên tục trên khắp lĩnh vực nhưng kết quả thành đạt rất khiêm nhường, khó có thể làm chuyển đổi trọng tâm chính sách ngoại giao về Việt Nam của các nước phương Tây.

Khát vọng của toàn dân trong và ngoài nước là có được một thực thể chính trị có tầm vóc đại diện cho nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, bao gồm đại diện các tôn giáo, các thành phần sắc tộc, các đảng phái chính trị chân chính, các đại diện tiêu biểu cho mọi tầng lớp quần chúng trong và ngoài nước, hình thành một cơ chế hoạt động như là một Chính phủ thực sự thì mới có thể tổng hợp được tất cả sức mạnh của toàn dân tộc.

Mô thức Chính phủ là một phương tiện đấu tranh hữu hiệu nhất để thúc đẩy nhà nước Cộng Sản Hà Nội dưới áp lực của các thế lực quốc tế quan tâm giải quyết toàn bộ và toàn diện các vấn đề trầm kha của đất nước và dân tộc, trong đó có việc hóa giải những hiệp ước thỏa nhượng bất công cho dân tộc Việt Nam giữa 2 đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc.

Hình thành một Chính phủ có thể được lãnh đạo bởi bất cứ cá nhân nào đó có đủ uy tín và tài năng hay từ tập thể một đảng phái chính trị không Cộng sản xuyên qua một tiến trình tuyển cử tự do dân chủ trong một đại hội toàn cầu có tính cách quốc dân quần chúng.

Trong thực tế, Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do và Liên Đảng Việt Nam Tự Do đã tổ chức thành công Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam khai diễn tại Anaheim Convention Center, California ngày 30/6/2002, đã qui tụ hơn 6 ngàn người từ khắp nơi trên thế giới về tham dự. Hội nghị này được chuyển hóa thành Quốc Dân Đai Hội đã mang tính cách một Hội Nghị Diên Hồng thời đại.

Tại Quốc Dân Đai Hội này, thành phần lãnh đạo lâm thời được hình thành để đấu tranh giải thể nhà nước Cộng Sản Việt Nam, một cơ chế có tầm vóc hoạt động như một Chính Phủ. Sau đó,  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do đã ra mắt tại hội trường của Đại Học Irvine ngày 19 tháng 1 năm 2003 với hơn 4 ngàn người tham dự và chứng kiến buổi trình diện Nội Các với 3 ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp.

Chúng ta có thể nói rằng hình thành Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do là tiếng nói phản kháng của những con tim dân tộc, là tiếng lòng xót xa của toàn dân cả nước trước sự vi phậm thô bạo nhân quyền của một nhà nước Cộng Sản độc tài, đảng trị tại Việt Nam.

Chúng ta có thể nói rằng sự xuất hiện của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do là tiếng nói chính đáng của toàn dân cả nước Việt Nam đòi hỏi nhân tâm thế giới và chính quyền các nước dân chủ phương Tây phải thực hiện công lý và trả lại sự thật lịch sử cho dân tộc Việt Nam trước sự vi phạm trắng trợn các Hiệp ước quốc tế trước năm 1975 mà Cộng Sản Bắc Việt đã vị phạm.

Chúng ta có thể nói rằng Chính Phủ Lâm  Thời Việt Nam Tự Do là hậu thân nối tiếp về phương diện chính thống của chính quyền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa trước năm 1975 vì nó thừa hưởng khát vọng chung Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của nhân dân Việt Nam. Là kết quả cụ thể của hoàn cảnh thật tế từ cuộc đấu tranh chung của hiện nay; Là một thực thể chính trị thống nhất trong sứ mạng lịch sử giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Câu hỏi được đặt ra sau đó là: Giải thể Cộng sản bằng cách nào?

Đảng Dân Tộc Việt nam đã ra đời là một đáp ứng trước những chuyển động của trào lưu dân chủ hóa toàn cầu. Sự ra đời của Đảng Dân Tộc Việt Nam là một biến cố vừa có tính cách lịch sử vừa có tính chất cách mạng. Đây là một đáp án lịch sử mở ra cho dân tộc chúng ta có một lối ra hợp lý, hợp tình trước những chuyển dộng thời đại. Giải quyết vấn nạn phân hóa của dân tộc; Tập họp nội lực để vừa bảo vệ giang sơn vừa tiến hành đấu tranh giải trừ chủ nghĩa Cộng sản. Quyết tâm hòa đồng và thống nhất dân tộc. Thay đổi cục diện chính trị, thay đổi vận mệnh của đất nước bằng sự vận dụng khéo léo các thế tương quan quốc tế, cùng với ý chí và quyết tâm của toàn dân tộc để tránh trả thù, tránh đổ máu. Hãy cùng bao dung và tha thứ cho nhau. Mỗi người trong chúng ta hãy cổ vũ tinh thần Đại Đoàn Kết, làm sáng tỏ chính nghĩa đấu tranh trước quốc tế trên  một trận tuyến chung.

bottom of page