top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỰ DO

Ý NGHĨA VÀ LỊCH TRÌNH THÀNH LẬP

I- Ý NGHĨA THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG    VIỆT NAM TỰ DO

 

A- Tính chất pháp lý của chế độ Việt Nam Tự Do

 

1) Việt Nam thu hồi độc lập từ tháng 3 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim. Tháng 8 năm 1945 vì tình hình đặc biệt mà vua Bảo Đại thoái vị nhưng tới năm 1947 đã tiếp tục lãnh đạo quốc gia Việt Nam Tự Do chống lại tay sai Cộng sản Đệ tam quốc tế tại Việt Nam do Hồ Chí Minh cầm đầu.

 

2) Hiệp định Geneve năm 1954 và Hiệp định Paris 1973 mặc dù bị CSVN vi phạm nhưng trên công pháp quốc tế vẫn còn giá trị và miền Nam VN vẫn thuộc về chế độ VNCH của những người Việt Nam tự do.

 

3) Sự trao quyền do Dương Văn Minh lãnh đạo VNCH tháng 4 năm 1975 là bất hợp hiến, do đó sự đầu hàng của Dương Văn Minh là vô hiệu quả, cuộc kháng chiến giành lại tự do và dân chủ của dân tộcVN trong và ngoài nước vẫn liên tục từ tháng 4 năm 1975 tới nay, tính chất pháp lý về tồn tại của quốc gia Việt Nam Tự Do là chế độ Cộng Hòa, không vì sự cưỡng chiếm của CSVN mà mất.

 

B- SỰ LIÊN TỤC LỊCH SỬ CỦA CHẾ ĐỘ VIỆT NAM TỰ DO.

 

4) Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam Tự Do vẫn tiếp tục ngay từ ngày 30-4-1975 đến nay, nhu cầu thành lập chính phủ cho những người quốc gia Việt Nam Tự Do đã có ngay từ 30-4-1975, sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam VN các vị lãnh đạo quốc gia kiêm nhiệm, các tướng lãnh, các đoàn thể chính trị, thân hào nhân sĩ và nhân dân, đáng lý là phải thành lập ngay một Chính Phủ VNTD.

5) Tới cuối năm 1994-1995 sau khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận và sắp bang giao với CSVN. Nhận thấy nhu cầu quá cấp bách của toàn dân trong và ngoài nước về việc thành lập một chính phủ thuộc phía tự do để trực diện đấu tranh toàn bộ và nếu cần lâu dài với CSVN, một số chiến sĩ trẻ cùng với một số tướng lãnh, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, đoàn thể chính trị đã đứng lên vận động các đoàn thể chính trị đứng ra thành lập CPVNTD. Ngày 18-2-1994 ông Nguyễn Hữu Chánh cùng Giáo Sư Hà Thế Ruyệt, Luật sư Đoàn Văn Tiên, Thiếu Tướng Phan Hòa Hiệp, Đại Đức Thích Quảng Tấn, Mục Sư Lý Cư, Luật Sư Trần Danh San, Kỹ Sư Nghiêm Phú Phát, Bác Sĩ Lê Văn Giao tổ chức một cuộc họp báo qui mô có trên 200 đại diện báo giới và các đoàn thể chính trị tham dự để phát động thành lập CPVNTD. Sự vận động tuy qui mô nhưng các chính giới tham dự đã quá dè dặt, không dám đứng ra lãnh nhiệm vụ nên việc thành lập chính phủ đã không thành hình.

 

6) “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” vì vậy mà ngày 30 tháng 4 năm 1995, ông Nguyễn Hoàng Dân từ trong nước đã cùng các Chiến hữu ở quốc nội và hải ngoại vì nhu cầu cấp bách và nguyện vọng của toàn dân quyết đứng lên thành lập CPVNTD, để bảo vệ tính chất liên tục lịch sử của chế độ VNTD  thành lập từ tháng 3-1945  của Cựu Hoàng Bảo Đại cùng với tính chất pháp lý của các chế độ đệ I và đệ II VNCH. Vì tình hình đặc biệt không thể thực hiện được cuộc trưng cầu dân ý trong và ngoài nước, nên ông Nguyễn Hoàng Dân và các Chiến hữu (Chính Phủ VNTD) chuyển thành (Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do) để đấu tranh trên tinh thần cách mạng nhằm giải thể chế độ CS. Sau khi giải thể được chế độ CS, CPCM/VNTD sẽ trao trả chủ quyền lại cho toàn dân để cùng toàn dân lựa chọn chế độ và người lãnh đạo cho toàn thể quốc dân VN.

 

II- LỊCH TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÁC CHIẾN SĨ      NÒNG CỐT TRƯỚC VÀ SAU NGÀY THÀNH LẬP    CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỰ DO.

1) Năm 1975 ông Nguyễn Hoàng Dân tổ chức kháng chiến trong quốc nội, dưới danh nghĩa “THANH LONG PHỤC QUỐC” hoạt động từ Hà Tiên đến miền Trung và Cao Nguyên VN. Căn cứ địa được đặt tại Bình Định.

 

2) Năm 1984 đặc phái người ruột thịt của mình là ông Nguyễn Hữu Chánh ra hoạt động tại hải ngoại để cầu viện ngõ hầu tìm nhân tài và lập các đầu cầu tiếp viện cho tính thế kháng chiến lâu dài.

 

3) Năm 1989 tiến hành kế hoạch đưa 50 ngàn đồng bào tỵ nạn ở Đông Nam Á về đảo Santo thuộc quần đảo Vanuatu do sự ngoại giao của ông Nguyễn Hữu Chánh, kế hoạch đã được Thủ Tướng Walter Lini và quốc hội của chính phủ Vanuatu cùng đặc sứ Léo Dero chấp thuận. Tiếc thay do cuộc đảo chính nội bộ của chính phủ Vanuatu mà kế hoạch sau đó không thành.

 

4) Năm 1990 tiến hành sách lược tâm công ở hải ngoại và tiến vào quốc nội, liên kết trong ngoài cứu quốc, ông Nguyễn Hữu Chánh với sự yểm trợ tích cực của Tổng Liên Đoàn Lao Động và Kỹ Nghệ Hoa Kỳ (AFL-CIO) thành lập Tổng Liên Đoàn Xây Dựng Kiến Thiết Việt Nam Tự Do. Ngày ra mắt của tổ chức này đã có sự hiện diện của các Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Linh Mục Phan Văn Sơn, Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý, Đại Đức Thích Giác Sơn, Đại Đức Thích Quảng Thanh, Giáo Sư Hà Thế Ruyệt tại chủ sở Tổng Liên Đoàn Xây Dựng Kiến Thiết Việt Nam Tự Do, ông Nguyễn Hữu Chánh và Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý đã tiếp kiến phái đoàn Miến Điện gồm Thủ Tướng U Glublam và Bộ Trưởng Ngoại Giao U Peter Limbin.

 

5) Năm 1991 để tiến hành kết hợp các lực lượng chính trị hải ngoại ngỏ hầu có thêm sức mạnh đấu tranh trong quốc nội, ông Nguyễn Hữu Chánh cùng với cựu Ngoại Trưởng Trần Văn Lắm, ông Nguyễn Tôn Hoàn (lãnh tụ Đại Việt Quốc Dân Đảng), ông Hoàng Việt Cương (thủ lãnh Liên Đảng Cách Mạng)… thành hình Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam. Ngày 16-3-1991. Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Dân đã long trọng ra mắt tại Nam California với hơn 2000 đại diện các đoàn thể chính trị, các hội truyền thông báo chí và đồng bào tham dự.

Đại Tướng LINH QUANG VIÊN

(Đệ I Phó Thủ Tướng CPLT/VNTD)

6) Năm 1992 tiến hành kế hoạch xây dựng tương quan với đồng bào hải ngoại, ông Nguyễn Hữu Chánh đã cùng với một số bác sĩ trẻ đứng ra thành lập Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa ở quận Cam. Trung tâm này ngày nay vẫn còn hoạt động mặc dù ông Nguyễn Hữu Chánh đã rời khỏi tổ chức.

 

7) Cùng năm 1992 tiến hành kế hoạch nối kết quốc nội, hải ngoại. Ông Nguyễn Hữu Chánh đã vận động một tổ chức trí thức Hoa Kỳ thành lập một phái đoàn gồm nhiều khoa học gia và bác sĩ Mỹ do ông làm Trưởng phái đoàn vào Việt Nam qua vỏ bọc nhân đạo và hoạt động công khai. Ông đã gặp Phó Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải và nhiều cán bộ cao cấp từ Bắc chí Nam. Bên ngoài với danh nghĩa (nghiên cứu tác hại của chất độc màu da cam) và sinh hoạt của công ty kỹ thuật VINAMOTO, bên trong bí mật móc nối lại các tổ chức mà ông Nguyễn Hoàng Dân đã thiết lập. Trong dịp này ông đã phân phối 2 triệu cuốn Cẩm Nang Lao Động nhằm đặt nền tảng cho sự đòi hỏi quyền lợi công nhân Việt Nam.

 

8) Năm 1993 sau khi kế hoạch bị bại lộ, ông Nguyễn Hữu Chánh và một số anh em vượt biên giới chuyển hướng hoạt động qua Campuchia. Tại Campuchia kế hoạch tổ chức Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương được tiến hành mà ông Nguyễn Hữu Chánh là Tổng Tư Lệnh với bí danh là Nguyễn Tây Sơn. Ngày 26-8-1993 cuộc phỏng vấn một toán chiến sĩ tại quốc nội đã được báo chí thực hiện. Để huấn luyện cán bộ và tạo quỹ nuôi quân, Trường Giáo Dục và Kỹ Thuật Pacific School đã được thành lập tại thủ đô Nam Vang, trong đó có các lớp dạy Anh ngữ  và huấn luyện về computer. Trường Pacific đã được Đại Sứ Hoa Kỳ lúc ấy là ông Charles Twinning nhiệt thành ủng hộ, ông từng đến thăm viếng và tặng sách giáo khoa.

 

9) Năm 1994 tiến hành kế hoạch công bố Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương tại hải ngoại. Ngày 20-8-1994 cuộc họp báo của Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương tại Nam California đã được nhiều đại diện các đoàn thể chính trị, báo giới, đồng bào tham dự và nhiều báo chí loan tải.

 

10) Năm 1994 phát động sách lược trường kỳ kháng chiến, toàn diện đấu tranh, kế hoạch thành lập CPVNTD lưu vong được tiến hành. Tháng 10-1994 Ban vận động được thành lập gồm có ông Nguyễn Hữu Chánh, Ls. Đoàn Văn Tiên, Mục Sư Lý Cư, Đại Đức Thích Quảng Tấn, Thiếu Tướng Phan Hòa Hiệp, Gs Hà Thế Tuyệt, Ls Trần Danh San, Kỹ Sư Nghiêm Phú Phát, Bs Nguyễn Ngọc Giao, Ông Trương Ngọc Thu. Cuộc vận động thành lập Chính Phủ Lưu Vong không đạt thành quả vì nhiều nhân sĩ quá dè dặt và lo ngại không thể đảm đương trách nhiệm nặng nề.

 

11) Ngày 30-4-1995 Chính Phủ Cách Mạng VNTD được thành lập tại quốc nội đề cử ông Nguyễn Hoàng Dân làm Thủ Tướng và ông Nguyễn Hữu Chánh đại diện toàn quyền tại hải ngoại.

12) Ngày 2-12-1995 chính phủ CMVNTD được quốc tế, đồng bào quốc nội và hải ngoại biết đến qua một cuộc Họp Báo quốc tế đã được tổ chức tại thủ đô Nam Vang trình diện các thành viên của CPCM/VNTD. Các Đài VOA, CNN, BBC, và các báo Economist, Le Monde, Bangkok Post, Far Eastern Review, Thời Luận, Người Việt, Việt Báo Kinh Tế, Sài Gòn Post, Dân Chúng, v.v… đều loan tải tin tức về sự hiện diện của CPCM/VNTD và lực lượng kháng chiến của Chính phủ tại Đông Dương. Do sự áp lực của CSVN, chính quyền Campuchia phải ngăn chặn ngay hoạt động của Chính Phủ và trục xuất một số thành viên của CPCM/VNTD.

 

13) Trong năm 1996, phái đoàn CPCM/VNTD gồm có ông Nguyễn Hữu Chánh, Trung Tướng Linh Quang Viên, Gs. Nguyễn Huy Đẩu, Ls. Nguyễn Khắc Chính… thực hiện kế hoạch vận động ngoại giao tại Hoa Kỳ, nhiều cuộc họp tiếp xúc chính quyền tiểu bang và ra mắt đồng bào đã được tổ chức tại các tiểu bang Massachusetts, Maryland, New York, Washington State. Cũng trong năm 1996 Hội Đồng Quân Ủy Trung Ương được thành lập, Trung Tướng Linh Quang Viên được cử là Quân Ủy Trưởng.

 

14) Năm 1997, tổ chức 3 ngày Đại Hội Chính Nghĩa 24-25-26 tháng Giêng. CPCM/VNTD ra mắt đồng bào tại quận Cam thủ đô tỵ nạn của người Việt hải ngoại, với hơn 3 ngàn người tham dự và qui tụ hơn 200 Đại biểu cùng các thành phần thuộc Hội Đồng Quân Ủy Trung Ương của CPCM/VNTD.

 

15) Tháng 8-1997, để thực hiện lời hứa trước đồng bào tham dự Đại Hội Chính Nghĩa trong ngày 26-1-1997. Phái đoàn CPCM/VNTD dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Hữu Chánh, Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh và Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh đã rời Hoa Kỳ tiến vào chiến trường Đông Dương trực tiếp lãnh đạo Chiến Dịch Hòa Bình để huấn luyện và đưa cán bộ xâm nhập quốc nội đồng thời tiếp tay với các lực lượng đã thành lập nhằm giải thể chế độ CSVN.

bottom of page